Preskoči na glavno vsebino
Agriculture and rural development

Dohodkovna podpora na kratko

Pregled neposrednih plačil za kmete.

Cilji dohodkovne podpore za kmete

Evropska unija kmetom zagotavlja dohodkovno podporo ali „neposredna plačila“, ki 

 • delujejo kot varnostna mreža in prispevajo k večji donosnosti
 • zagotavljajo prehransko varnost v Evropi
 • kmetom pomagajo pri proizvodnji varne, zdrave in cenovno dostopne hrane
 • kmete nagrajujejo za proizvajanje javnih dobrin, ki jih običajno trgi ne plačujejo, kot je npr. skrb za podeželje in okolje

Kmeti na splošno prejemajo dohodkovno podporo, ki temelji na velikosti kmetije v hektarjih. Vse države članice EU morajo zagotoviti osnovno plačilo, plačilo za podnebje, okolje in dobrobit živali za spodbujanje trajnostnih načinov kmetovanja (ekosheme). Ker morajo države članice ta plačila obvezno zagotoviti, jih pogosto imenujemo obvezna plačila. Ekosheme so obvezne za države EU, ki jih morajo ponuditi kmetom, vendar so prostovoljne za kmete. 

Poleg tega lahko države EU ponudijo druga plačila za posebne sektorje ali vrste kmetovanja. To so posebne sheme za dodatno pomoč malim in srednjim kmetijam, mladim kmetom, kmetom na območjih z naravnimi omejitvami in/ali sektorjem v težavah. 

Nova SKP: 2023–2027

Evropski parlament in Svet EU sta 2. decembra 2021 sprejela reformo skupne kmetijske politike (SKP), ki se uporablja za obdobje 2023–2027.

Države EU izvajajo novo SKP v obdobju 2023–2027 s strateškim načrtom SKP na nacionalni ravni. Vsak načrt združuje najrazličnejše ciljno usmerjene ukrepe za obravnavanje posebnih potreb posameznih držav EU in doseganje oprijemljivih rezultatov glede na cilje na ravni EU.

  Sorodne informacije

  Osnovna dohodkovna podpora za trajnostnost

  Ekosheme

  Mladi kmetje

  Drugi programi podpore

  Vezava podpore na spoštovanje pravil

  EU večino dohodkovne podpore kmetom pogojuje z dvema glavnima meriloma:

  • Površina, ki jo obdelujejo, in ne pridelane količine. Kmeti se morajo odzvati na povpraševanje na trgu, da bi lahko povečali svoj dobiček. Z nevezanostjo (nepovezovanjem) plačil in proizvedene količine se preprečuje prekomerna proizvodnja.

  • Spoštovanje okolja, zdravja rastlin ter zdravja in dobrega počutja živali, s čimer prispevajo k trajnostnemu kmetijstvu. To je bila tako imenovana „navzkrižna skladnost‟ do leta 2022, ki se je s SKP za obdobje 2023–2027 spremenila v okrepljeno „pogojenost“. Če kmeti ne izpolnjujejo pravil EU, se njihova plačila zmanjšajo ali popolnoma ukinejo. 

  Sorodne informacije

  Pogojenost

  Trajnostno kmetijstvo

  Skupna kmetijska politika (SKP) 2023–2027

  Zakaj kmeti potrebujejo podporo

  Zagotavljanje prehranske varnosti v Evropi je bistvenega pomena in eden od ciljev SKP, kot je določeno v členu 39 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). S tem se kmetijski skupnosti zagotavlja primerna življenjska raven, zlasti s povečanjem individualnega zaslužka kmetov. Povprečni dohodek kmetij je še vedno precej pod povprečnim dohodkom v preostalih gospodarskih sektorjih EU. 

  Kmetovanje je tvegana, pogosto pa tudi draga gospodarska dejavnost. Kmetijstvo je bolj odvisno od vremena in podnebja kot drugi sektorji. Med povpraševanjem potrošnikov in zmožnostjo kmetov, da povečajo ponudbo, je zmeraj časovna vrzel, saj so za pridelavo večih količin pšenice ali mleka potrebni čas in naložbe.  

  Kmeti v EU so pod pritiskom zaradi krepitve svetovne trgovine s prehrambnimi proizvodi in trgovinske liberalizacije. Razvoj na svetovnih trgih povečuje konkurenco, hkrati pa ustvarja nove priložnosti za evropski agroživilski sektor. Zaradi globalizacije in nihanj ponudbe in povpraševanja so cene na kmetijskih trgih v zadnjih letih še bolj nestanovitne, kar dodatno povečuje zaskrbljenost kmetov. 

  Te negotovosti v kmetijstvu in pomen zagotavljanja proizvodnje hrane v EU upravičujejo pomembno vlogo javnega sektorja pri zagotavljanju ukrepov za zaščito dohodkov kmetov.

  Dohodkovna podpora v praksi

  Vsako leto morajo kmeti oddati vlogo za pomoč, v kateri prijavijo vse kmetijske parcele na svojem kmetijskem gospodarstvu.  

  Osnovna pravila o dohodkovni podpori so določena na ravni EU, izvajajo pa jih države EU. Nacionalni organi so odgovorni za upravljanje dohodkovne podpore kmetom v njihovi državi in nadzor nad njo („deljeno upravljanje“). 

  V pravnem okviru EU je za vsako državo določena tudi stopnja fleksibilnosti glede dodelitve teh plačil zaradi upoštevanja domačih kmetijskih razmer, ki se med državami EU zelo razlikujejo. 

  Sorodne informacije

  Upravljanje sredstev SKP

  Pogoji za podporo

  Za prejemanje dohodkovne podpore morajo kmeti izpolnjevati različne pogoje za upravičenost. 

  Na splošno morajo kmetje izpolnjevati številna merila. 

  • Njihova kmetija mora biti v EU.

  • Izpolnjevati morajo minimalne zahteve za prejemanje dohodkovne podpore. Dohodkovna podpora se ne dodeli za zneske, ki so nižji od 100 do 500 evrov (odvisno od države EU) in/ali kjer je upravičena površina manjša od 0,3 do 5 hektarjev.

  • Opravljati morajo kmetijsko dejavnost (pridelava, reja ali gojenje kmetijskih proizvodov itd. ali vzdrževanje zemljišča v dobrem kmetijskem stanju) na kmetijskih površinah (vključno z njivami, trajnimi nasadi in trajnim travinjem), ki so jim na voljo. 

  • Izpolnjevati morajo pogoje za opredelitev „aktivnega kmeta‟. Zahteve so določile države EU in zadevajo minimalno raven kmetijske dejavnosti, sezname neupravičenih gospodarskih dejavnosti, kmete, ki opravljajo več dejavnosti in kmete z delnim delovnim časom ter zmanjšanje upravnega bremena. 

  Sorodne informacije

  Pravila EU o dohodkovni podpori za kmete

  25. JANUAR 2024
  Eligibility for direct payments of the common agricultural policy 2023-27
  27. SEPTEMBER 2018
  Active Farmer - Decisions taken by Member States following the entry into force of the omnibus regulation - April 2018

  Razpoložljiva raven podpore

  Dohodkovna podpora, ki jo prejema približno 6 milijona kmetij, je pogosto pomemben delež kmetijskega dohodka. V zadnjih 10 letih je predstavljala skoraj polovico dohodka kmetov. 

  Raven dohodkovne podpore se lahko zelo razlikuje med kmetijami, državami EU ali regijami. 

  EU izvaja mehanizem zunanje konvergence, da bi postopno prilagodila (navzgor ali navzdol) plačila dohodkovne podpore na hektar v vsaki državi in jih približala povprečni ravni EU. 

  V državah EU, v katerih je povprečno plačilo nižje od 90 % povprečja, se bo to plačilo povečalo za do polovice razlike med trenutno stopnjo in 90 % povprečja EU. Plačila so leta 2023 znašala vsaj 200 evrov na hektar, leta 2027 pa bodo najmanj 215 evrov na hektar. 

  Cena dohodkovne podpore

  Načrtovani proračun EU za dohodkovno podporo za obdobje 2023–2027 znaša skoraj 188 milijard evrov.

  Sorodne informacije

  Na kratko o financiranju SKP

  Pravna podlaga

  Dohodkovno podporo EU v kmetijstvu urejajo naslednja pravila:

  Dokumenti

  29. JUNIJ 2023
  Summary report on the implementation of direct payments (except greening) in claim year 2021
  17. MAJ 2023
  Decisions taken by Member States for direct payments 2017-22 – December 2022
  17. MAJ 2023
  Decisions taken by Member States for direct payments 2015-21 – June 2021
  6. JANUAR 2023
  Summary report on the implementation of direct payments (except greening) in claim year 2020
  23. JULIJ 2021
  Summary report on the implementation of direct payments (except greening) in claim year 2019
  2. JULIJ 2020
  Summary report on the implementation of direct payments (except greening) in claim year 2018
  16. SEPTEMBER 2019
  Summary report on the implementation of direct payments (except greening) in claim year 2017
  15. MAJ 2019
  Decisions taken by Member States for direct payments 2015-20 – December 2018
  27. SEPTEMBER 2018
  Direct payments: Financial mechanisms in the new system – 2013 CAP reform (June 2016)
  27. SEPTEMBER 2018
  Decisions taken by Member States for direct payments 2015-20 – June 2016
  27. SEPTEMBER 2018
  Summary report on the implementation of direct payments in claim year 2016
  27. SEPTEMBER 2018
  Summary report on the implementation of direct payments for claim year 2015
  24. OKTOBER 2018
  Direct payments post 2014 – decisions taken by Member States by 1 August 2014

  Dogodki

  Novice