Skip to main content
Agriculture and rural development

Despre sprijinul pentru venit

Despre plățile directe pentru fermieri.

Obiectivele sprijinului pentru venit acordat agricultorilor

Uniunea Europeană le acordă agricultorilor sprijin pentru venit (cunoscut sub numele de „plăți directe”) care:

 • funcționează ca o plasă de siguranță și face ca agricultura să fie mai profitabilă;
 • garantează securitatea alimentară în Europa;
 • îi ajută pe fermieri să producă alimente sigure, sănătoase și la prețuri accesibile;
 • îi recompensează pe fermierii care furnizează bunuri publice pe care piața nu le plătește în general, cum ar fi îngrijirea zonelor rurale și a mediului.

În general, fermierii primesc sprijin pentru venit în funcție de dimensiunea exploatației lor, în hectare. Toate țările UE trebuie să ofere o schemă de plată de bază, o schemă de plată pentru „înverzire” (adică pentru metode agricole durabile) și o schemă de plată pentru tinerii fermieri. Întrucât este obligatoriu ca statele membre să furnizeze aceste plăți, ele sunt adesea numite plăți obligatorii.

Țările UE pot alege să ofere și alte scheme de plăți, care să se concentreze pe anumite sectoare sau tipuri de activități agricole. Există scheme de ajutor concepute special pentru exploatațiile agricole mici și mijlocii, tinerii fermieri, fermierii care își desfășoară activitatea în zone cu constrângeri naturale și/sau sectoarele care se confruntă cu dificultăți.

Noua PAC: 2023-2027

În iunie 2021, în urma unor negocieri ample între Parlamentul European, Consiliul UE și Comisia Europeană, s-a ajuns la un acord privind reforma politicii agricole comune (PAC). Acest acord a fost adoptat oficial la 2 decembrie 2021, iar noua PAC va începe la 1 ianuarie 2023.

În cadrul noii PAC, sistemul actual de sprijin pentru venit va fi modificat. Se vor lua măsuri pentru a se asigura o distribuție mai echitabilă a sprijinului financiar în rândul fermierilor și al lucrătorilor din întreaga UE. Până în 2023 continuă să se aplice măsurile actuale de sprijin pentru venit, în conformitate cu dispozițiile regulamentului de tranziție privind PAC.

Informații conexe

Plata de bază

Plata pentru înverzire

Plata pentru tineri fermieri

Alte scheme de sprijin voluntare

Broșură: PAC explicată – Plățile directe destinate fermierilor în perioada 2015-2020

Corelarea sprijinului cu respectarea normelor

Cea mai mare parte a sprijinului pentru venit destinat fermierilor se acordă în funcție de două criterii principale:

 • Hectarele exploatate agricol, nu cantitățile produse – pentru a-și crește profitul, fermierii trebuie să răspundă cererilor pieței. Decuplarea plăților de cantitatea produsă permite evitarea „munților de alimente”, cum a fost cazul la sfârșitul anilor 1970 și 1980 în UE.
 • Respectul pentru mediu, sănătatea plantelor, sănătatea și bunăstarea animalelor, care contribuie la asigurarea unei agriculturi durabile – termenul folosit în acest context este „ecocondiționalitate”. Pentru agricultorii care nu respectă normele UE, plățile pot fi reduse sau chiar suspendate.

Informații conexe

Ecocondiționalitate

De ce au fermierii nevoie de sprijin?

Venitul agricol mediu rămâne semnificativ sub venitul mediu de la nivelul economiei UE.

Agricultura este o activitate riscantă și adeseori costisitoare. Ea este mult mai dependentă de condițiile meteorologice și climatice decât alte sectoare. Există un decalaj de timp inevitabil între momentul în care se schimbă cererea consumatorilor și momentul când agricultorii pot mări producția – pentru a putea produce mai mult grâu sau lapte, de exemplu, este nevoie de timp și de investiții. 

Mai mult, fermierii din UE sunt expuși la presiunile exercitate de comerțul global cu alimente, aflat în creștere, și de liberalizarea comerțului. Evoluțiile de pe piețele mondiale sporesc concurența, dar creează în același timp noi oportunități pentru sectorul agroalimentar european. În plus, globalizarea și fluctuațiile cererii și ofertei au intensificat volatilitatea prețurilor pe piața agricolă în ultimii ani, accentuând preocupările fermierilor.

Toate aceste incertitudini justifică rolul important al sectorului public, care trebuie să ofere o plasă de siguranță pentru veniturile fermierilor.

Sprijinul pentru venit în practică

Fermierii trebuie să depună în fiecare an o cerere de sprijin în care să declare toate parcelele agricole din exploatație. 

Normele care reglementează sprijinul pentru venit sunt stabilite la nivelul UE, însă aplicarea lor se face de către autoritățile naționale din fiecare țară a UE. Acestea răspund de administrarea și controlul sprijinului pentru venit acordat fermierilor din țara lor („gestiune partajată”).

În limitele cadrului juridic al UE, fiecare țară are un anumit nivel de flexibilitate în ceea ce privește modul de acordare a acestor plăți, în funcție de condițiile pentru agricultură de la nivel național, care variază considerabil pe teritoriul UE. În conformitate cu normele UE în materie de transparență, administrațiile naționale trebuie să publice beneficiarii plăților din cadrul PAC.

Informații conexe

Normele UE privind transparența

Condiții pentru sprijin

Pentru a beneficia de sprijin pentru venit, agricultorii trebuie să respecte mai multe condiții de eligibilitate.

Ca regulă generală, fermierii trebuie să îndeplinească o serie de criterii:

 • Ferma lor trebuie să fie situată pe teritoriul UE.
 • Ferma trebuie să îndeplinească anumite cerințe minime – sprijinul pentru venit nu se acordă pentru sume mai mici de 100 EUR-500 EUR (în funcție de țara UE) și/sau pentru suprafețe eligibile mai mici de 0,3-5 ha.
 • Fermierii trebuie să desfășoare o activitate agricolă (producție, cultivarea plantelor, creșterea animalelor etc. sau menținerea terenurilor în bune condiții agricole) pe o suprafață agricolă (care cuprinde terenuri arabile, culturi permanente și pajiști permanente) care se află la dispoziția lor.
 • Fermierii trebuie să fie „activi” – noua PAC conține o definiție obligatorie, dar flexibilă, a fermierului activ. Aceasta prevede nivelurile minime de activitate agricolă, enumeră activitățile economice neeligibile, face referire și la cazurile în care fermierul desfășoară și alte activități economice sau
  nu are exercitarea unei activități agricole drept principal obiect de activitate și vizează reducerea sarcinii administrative.
 • În țările din UE care aplică plățile de bază printr-o schemă de drepturi la plată, fermierii au nevoie de drepturi la plată pentru a accesa plățile decuplate de sprijin pentru venit.

Informații conexe

Normele UE privind sprijinul pentru venit destinat fermierilor

24 OCTOMBRIE 2018
Eligibility for income support
English
(157.79 KB - PDF)
Descărcați
27 SEPTEMBRIE 2018
Active Farmer - Decisions taken by Member States following the entry into force of the omnibus regulation - April 2018
English
(518.6 KB - PDF)
Descărcați

Nivelurile sprijinului disponibil

Sprijinul pentru venit ajută aproape 6,3 milioane de exploatații agricole din întreaga UE și reprezintă adesea o parte importantă a veniturilor agricole. În medie, în ultimii 10 ani, sprijinul pentru venit a reprezentat aproape jumătate din venitul fermierilor.

Valoarea sprijinului pentru venit poate varia considerabil de la o fermă la alta, de la o țară la alta sau de la o regiune la alta.

UE utilizează un mecanism denumit „convergență externă”, menit să ajusteze progresiv plățile de sprijin pentru venit pe hectar în fiecare țară, fie majorându-le, fie reducându-le, pentru a le apropia de nivelul mediu din UE.

În prezent, aceasta înseamnă că, în țările UE în care plata medie se situează sub 90 % din media UE, aceasta este majorată cu o treime din diferența dintre cuantumul lor actual și 90 % din media UE. În țările în care plata medie este mai mare decât media UE, sumele sunt ajustate în sens descrescător.

În cadrul noii PAC, care va începe în ianuarie 2023, țările UE în care plata medie se situează sub 90 % din media UE vor înregistra o creștere a bugetului de până la jumătate din diferența dintre cuantumul lor actual și 90 % din media UE. Plățile vor fi de cel puțin 200 EUR/ha în 2022 și vor crește la 215 EUR/ha în 2027.

Costul sprijinului pentru venit

În 2018, bugetul UE a furnizat sprijin pentru venit în valoare de 41,74 miliarde EUR. Suma a fost preluată din bugetul destinat politicii agricole comune.

Informații conexe

PAC pe scurt: de unde vin banii

Temei juridic

Următoarele norme reglementează sprijinul pentru venit acordat de UE agricultorilor:

Documents

5 IULIE 2021
Decisions taken by Member States for direct payments 2015-20 – June 2021
English
(1.07 MB - PDF)
Descărcați
6 IANUARIE 2023
Summary report on the implementation of direct payments (except greening) in claim year 2020
English
(1.18 MB - PDF)
Descărcați
23 IULIE 2021
Summary report on the implementation of direct payments (except greening) in claim year 2019
English
(1.82 MB - PDF)
Descărcați
2 IULIE 2020
Summary report on the implementation of direct payments (except greening) in claim year 2018
English
(1.84 MB - PDF)
Descărcați
16 SEPTEMBRIE 2019
Summary report on the implementation of direct payments (except greening) in claim year 2017
English
(2.06 MB - PDF)
Descărcați
15 MAI 2019
Decisions taken by Member States for direct payments 2015-20 – December 2018
English
(3.72 MB - PDF)
Descărcați
27 SEPTEMBRIE 2018
Direct payments: Financial mechanisms in the new system – 2013 CAP reform (June 2016)
English
(1.2 MB - PDF)
Descărcați
27 SEPTEMBRIE 2018
Decisions taken by Member States for direct payments 2015-20 – June 2016
English
(2.09 MB - PDF)
Descărcați
27 SEPTEMBRIE 2018
Summary report on the implementation of direct payments in claim year 2016
English
(1.95 MB - PDF)
Descărcați
27 SEPTEMBRIE 2018
Summary report on the implementation of direct payments for claim year 2015
English
(1.91 MB - PDF)
Descărcați
24 OCTOMBRIE 2018
Direct payments post 2014 – decisions taken by Member States by 1 August 2014
English
(1.57 MB - PDF)
Descărcați