Direct la conținutul principal
Agriculture and rural development

Explicații privind ajutorul pentru venit

Despre plățile directe pentru fermieri.

Obiectivele sprijinului pentru venit acordat fermierilor

Uniunea Europeană le acordă fermierilor sprijin pentru venit (cunoscut sub numele de „plăți directe”) care: 

  • funcționează ca o plasă de siguranță și face ca agricultura să fie mai profitabilă;
  • garantează securitatea alimentară în Europa;
  • îi ajută pe fermieri să producă alimente sigure, sănătoase și la prețuri accesibile;
  • îi recompensează pe fermierii care furnizează bunuri publice pe care piața nu le plătește în general, cum ar fi îngrijirea zonelor rurale și a mediului.

În general, fermierii primesc sprijin pentru venit în funcție de dimensiunea exploatației lor, în hectare. Toate țările UE trebuie să ofere o plată de bază, o plată pentru climă, mediu și bunăstarea animalelor, pentru a promova practici agricole durabile (eco-scheme). Întrucât este obligatoriu ca statele membre să furnizeze aceste plăți, ele sunt adesea numite plăți obligatorii. Eco-schemele sunt obligatorii pentru statele membre ale UE, dar sunt voluntare pentru fermieri. 

Țările UE pot alege să ofere și alte scheme de plăți, care să se concentreze pe anumite sectoare sau tipuri de activități agricole. Există scheme de ajutor concepute special pentru a ajuta mai mult exploatațiile agricole mici și mijlocii, tinerii fermieri, fermierii care își desfășoară activitatea în zone cu constrângeri naturale și/sau sectoarele care se confruntă cu dificultăți. 

Noua PAC: 2023-2027

Parlamentul European și Consiliul UE au adoptat, în data de 2 decembrie 2021, reforma politicii agricole comune (PAC), aplicabilă pe perioada 2023-2027.

Țările UE pun în aplicare noua PAC 2023-2027 cu un plan strategic PAC la nivel național. Fiecare plan combină o gamă largă de intervenții direcționate care răspund nevoilor specifice ale statului membru respectiv și oferă rezultate concrete în raport cu obiectivele de la nivelul UE.

Informații conexe

Sprijinul de bază pentru venit în scopul sustenabilității

Eco-schemele

Tinerii fermieri

Alte scheme de sprijin

Corelarea sprijinului cu respectarea normelor

Cea mai mare parte a sprijinului pentru venit destinat fermierilor se acordă în funcție de două criterii principale:

  • Hectarele exploatate agricol, nu cantitățile produse – pentru a-și crește profitul, fermierii trebuie să răspundă cererilor pieței. Decuplarea plăților de cantitatea produsă evită supraproducția.
  • Res pectul pentru mediu, sănătatea plantelor, sănătatea și bunăstarea animalelor, care contribuie la asigurarea unei agriculturi durabile – termenul folosit în acest context a fost „ecocondiționalitate” până în 2022, devenind „condiționalitate sporită” în cadrul PAC 2023-2027. Pentru fermierii care nu respectă normele UE, plățile pot fi reduse sau chiar suspendate. 

Informații conexe

Condiționalitatea

Agricultura durabilă

Politica agricolă comună (PAC) 2023-2027

De ce au fermierii nevoie de sprijin?

Asigurarea securității alimentare în Europa este esențială, iar unul dintre obiectivele PAC, astfel cum se prevede la articolul 39 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), este asigurarea unui nivel de trai echitabil pentru populația agricolă în special prin majorarea venitului individual al lucrătorilor din agricultură. Venitul agricol mediu rămâne semnificativ sub venitul mediu de la nivelul economiei UE. 

Agricultura este o activitate riscantă și adeseori costisitoare. Ea este mult mai dependentă de condițiile meteorologice și climatice decât alte sectoare. Există un decalaj de timp inevitabil între momentul în care se schimbă cererea consumatorilor și momentul când fermierii pot mări producția – pentru a putea produce mai mult grâu sau lapte, de exemplu, este nevoie de timp și de investiții.  

Mai mult, fermierii din UE sunt expuși la presiunile exercitate de comerțul global cu alimente, aflat în creștere, și de liberalizarea comerțului. Evoluțiile de pe piețele mondiale sporesc concurența, dar creează în același timp noi oportunități pentru sectorul agroalimentar european. În plus, globalizarea și fluctuațiile cererii și ofertei au intensificat volatilitatea prețurilor pe piața agricolă în ultimii ani, accentuând preocupările fermierilor. 

Toate aceste incertitudini, precum și importanța asigurării producției alimentare a UE, justifică rolul important al sectorului public, care trebuie să ofere o plasă de siguranță pentru veniturile fermierilor.

Sprijinul pentru venit în practică

Fermierii trebuie să depună în fiecare an o cerere de sprijin în care să declare toate parcelele agricole din exploatație.  

Normele de bază care reglementează sprijinul pentru venit sunt stabilite la nivelul UE, însă aplicarea lor se face de către autoritățile naționale din fiecare țară a UE. Acestea răspund de administrarea și controlul sprijinului pentru venit acordat fermierilor din țara lor („gestiune partajată”). 

În limitele cadrului juridic al UE, fiecare țară are un anumit nivel de flexibilitate în ceea ce privește modul de acordare a acestor plăți, în funcție de condițiile pentru agricultură de la nivel național, care variază considerabil pe teritoriul UE. 

Informații conexe

Gestionarea fondurilor PAC

Condiții pentru sprijin

Pentru a beneficia de sprijin pentru venit, fermierii trebuie să respecte mai multe condiții de eligibilitate. 

Ca regulă generală, fermierii trebuie să îndeplinească o serie de criterii: 

  • Ferma lor trebuie să fie situată pe teritoriul UE.
  • Ferma trebuie să îndeplinească anumite cerințe minime – sprijinul pentru venit nu se acordă pentru sume mai mici de 100 EUR-500 EUR (în funcție de țara UE) și/sau pentru suprafețe eligibile mai mici de 0,3-5 ha.
  • Fermierii trebuie să desfășoare o activitate agricolă (producție, cultivarea plantelor, creșterea animalelor etc. sau menținerea terenurilor în bune condiții agricole) pe o suprafață agricolă (care cuprinde terenuri arabile, culturi permanente și pajiști permanente) care se află la dispoziția lor. 
  • Fermierii trebuie să corespundă definiției a ceea ce înseamnă un „fermier activ”. Cerințele sunt specificate de țările UE și se referă la nivelurile minime de activitate agricolă, la listele de activități economice neeligibile, la cazurile în care fermierul desfășoară și alte activități economice sau nu are exercitarea unei activități agricole drept principal obiect de activitate și vizează reducerea sarcinii administrative. 

Informații conexe

Normele UE privind sprijinul pentru venit destinat fermierilor

25 IANUARIE 2024
Eligibility for direct payments of the common agricultural policy 2023-27
27 SEPTEMBRIE 2018
Active Farmer - Decisions taken by Member States following the entry into force of the omnibus regulation - April 2018

Nivelurile sprijinului disponibil

Sprijinul pentru venit ajută aproximativ 6 milioane de exploatații agricole din întreaga UE și reprezintă adesea o parte importantă a veniturilor agricole. În medie, în ultimii 10 ani, sprijinul pentru venit a reprezentat aproape jumătate din venitul fermierilor. 

Valoarea sprijinului pentru venit poate varia considerabil de la o fermă la alta, de la o țară la alta sau de la o regiune la alta. 

UE utilizează un mecanism denumit „convergență externă”, menit să ajusteze progresiv plățile de sprijin pentru venit pe hectar în fiecare țară, fie majorându-le, fie reducându-le, pentru a le apropia de nivelul mediu din UE. 

Țările UE în care plata medie se situează sub 90 % din media UE înregistrează o creștere a bugetului de până la jumătate din diferența dintre cuantumul lor actual și 90 % din media UE. Plățile sunt de cel puțin 200 EUR/ha în 2023 și vor crește la 215 EUR/ha în 2027. 

Costul sprijinului pentru venit

Pentru perioada 2023-2027, bugetul planificat al UE pentru sprijin pentru venit este de aproape 188 de miliarde EUR.

Informații conexe

PAC pe scurt: de unde vin banii

Temei juridic

Următoarele norme reglementează sprijinul pentru venit acordat de UE fermierilor:

Documente

13 MAI 2024
Summary report on the implementation of direct payments (except greening) in claim year 2022
29 IUNIE 2023
Summary report on the implementation of direct payments (except greening) in claim year 2021
17 MAI 2023
Decisions taken by Member States for direct payments 2017-22 – December 2022
17 MAI 2023
Decisions taken by Member States for direct payments 2015-21 – June 2021
6 IANUARIE 2023
Summary report on the implementation of direct payments (except greening) in claim year 2020
23 IULIE 2021
Summary report on the implementation of direct payments (except greening) in claim year 2019
2 IULIE 2020
Summary report on the implementation of direct payments (except greening) in claim year 2018
16 SEPTEMBRIE 2019
Summary report on the implementation of direct payments (except greening) in claim year 2017
15 MAI 2019
Decisions taken by Member States for direct payments 2015-20 – December 2018
27 SEPTEMBRIE 2018
Direct payments: Financial mechanisms in the new system – 2013 CAP reform (June 2016)
27 SEPTEMBRIE 2018
Decisions taken by Member States for direct payments 2015-20 – June 2016
27 SEPTEMBRIE 2018
Summary report on the implementation of direct payments in claim year 2016
27 SEPTEMBRIE 2018
Summary report on the implementation of direct payments for claim year 2015
24 OCTOMBRIE 2018
Direct payments post 2014 – decisions taken by Member States by 1 August 2014

Evenimente