Skip to main content
Agriculture and rural development
Agriculture and rural development

Supporting EU farmers, food security, the environment and rural areas

Skupna kmetijska politika (SKP)

SKP je partnerstvo med kmetijstvom in družbo ter med Evropo in njenimi kmeti.

SKP v moji državi

Informacije o uresničevanju in izvajanju skupne kmetijske politike (SKP) v državah EU.

Mladi kmetje

Glede na starajoče se kmečko prebivalstvo si EU okrepljeno prizadeva, da bi za kmetovanje navdušila tudi mlajše generacije.

Razvoj podeželja

SKP podpira dinamičnost in ekonomsko sposobnost podeželskih okolij s financiranjem in ukrepi za razvoj podeželja.

Sustainable agriculture

Trajnostno kmetijstvo

EU združuje socialne, okoljske in ekonomske pristope, da bi ustvarila bolj trajnosten sistem kmetijstva.
Farming

Kmetijstvo

Informacije o ekološkem kmetovanju, geografskih označbah in shemah kakovosti, živalskih in rastlinskih proizvodih itd.
International

Mednarodna raven

EU sodeluje s partnerji po vsem svetu, da bi spodbudila trgovino s kmetijskimi proizvodi in zagotovila varnost preskrbe s hrano na svetovni ravni.
Portal kmetijskih podatkov

Poglobljene informacije o kmetijskih trgih, gospodarstvu in trgovini na nacionalni ravni in ravni EU ter podatki v zvezi s SKP.

Ključni podatki

Opazovalnice za trg

Za boljše obvladovanje nestanovitnosti trgov in razumevanje tržnih signalov so bile ustanovljene opazovalnice za trg.

Tržne napovedi

Kratkoročne in srednjeročne tržne napovedi za primarne kmetijske proizvode in hrano.

Podatki o cenah

Povzetki podatkov o cenah za kmetijske proizvode in prehrambne izdelke na ravni EU in svetovni ravni.

Podatki o trgovini

Informacije o trgovinskih odnosih med EU in njenimi partnerji po svetu na področju agroživilskih proizvodov.

Predstavljene teme

Srednjeročni obeti

Poročilo vsebuje pregled srednjeročnih obetov za glavne kmetijske trge EU, prihodke in okolje do leta 2032.

Podkast Hrana za Evropo

European podcast series featuring interviews with key players in EU agricultural policy on how to make food systems fairer, healthier and greener.
Financiranje in razpisi

Možnosti financiranja in razpisni postopki za projekte in pobude EU.

Več informacij

Posvetovanje

Posvetovanja o pobudah EU na področju kmetijstva in razvoja podeželja.  

Povejte svoje mnenje