Skip to main content
Agriculture and rural development
Kmetijstvo in razvoj podeželja

Podpora kmetom v EU, prehranski varnosti, okolju in podeželskim območjem

Skupna kmetijska politika (SKP)

SKP je partnerstvo med kmetijstvom in družbo ter med Evropo in njenimi kmeti.

SKP podpira kmete EU, varuje prehransko varnost, se bori proti podnebnim spremembam in pomaga podeželskim območjem, da uspevajo.

Glede na starajoče se kmečko prebivalstvo si EU okrepljeno prizadeva, da bi za kmetovanje navdušila tudi mlajše generacije.

SKP podpira dinamičnost in ekonomsko sposobnost podeželskih okolij s financiranjem in ukrepi za razvoj podeželja.

The EU is combining social, environmental and economic approaches to create a more sustainable system of agriculture.
Information on organic farming, geographical indications and quality schemes, animal and plant products, and more.
The EU works with partners around the world to facilitate agricultural trade and protect global food security.
Portal kmetijskih podatkov

Poglobljene informacije o kmetijskih trgih, gospodarstvu in trgovini na nacionalni ravni in ravni EU ter podatki v zvezi s SKP.

Ključni podatki

Za boljše obvladovanje nestanovitnosti trgov in razumevanje tržnih signalov so bile ustanovljene opazovalnice za trg.

Kratkoročne in srednjeročne tržne napovedi za primarne kmetijske proizvode in hrano.

Povzetki podatkov o cenah za kmetijske proizvode in prehrambne izdelke na ravni EU in svetovni ravni.

Informacije o trgovinskih odnosih med EU in njenimi partnerji po svetu na področju agroživilskih proizvodov.

Predstavljene teme

Short-term outlook

The short-term outlook report presents the latest trends and prospects for different agri-food sectors.

The Food for Europe podcast

Latest episode: geographical indications (GIs) add value for everyone in the food chain. Learn more about GIs and ongoing proposals to improve how the system works.
Financiranje in razpisi

Možnosti financiranja in razpisni postopki za projekte in pobude EU.

Več informacij

Posvetovanje

Posvetovanja o pobudah EU na področju kmetijstva in razvoja podeželja.  

Povejte svoje mnenje

Dogodki