Preskoči na glavno vsebino
Agriculture and rural development
Skupna kmetijska politika (SKP)

SKP je partnerstvo med kmetijstvom in družbo ter med Evropo in njenimi kmeti.

Informacije o uresničevanju kmetijske politike v državah EU v okviru strateških načrtov SKP in evropske mreže za izvajanje skupne kmetijske politike.

Glede na starajoče se kmečko prebivalstvo si EU okrepljeno prizadeva, da bi za kmetovanje navdušila tudi mlajše generacije.

SKP podpira dinamičnost in ekonomsko sposobnost podeželskih okolij s financiranjem in ukrepi za razvoj podeželja.

a person holding a box of vegetables
EU združuje socialne, okoljske in ekonomske pristope, da bi ustvarila bolj trajnosten sistem kmetijstva.
a person walking in a field with goats
Informacije o ekološkem kmetovanju, geografskih označbah in shemah kakovosti, živalskih in rastlinskih proizvodih itd.
a symbol of the World and seven pairs of hands each holding a plant with soil
EU sodeluje s partnerji po vsem svetu, da bi spodbudila trgovino s kmetijskimi proizvodi in zagotovila varnost preskrbe s hrano na svetovni ravni.
Portal kmetijskih podatkov

Poglobljene informacije o kmetijskih trgih, gospodarstvu in trgovini na nacionalni ravni in ravni EU ter podatki v zvezi s SKP.

Ključni podatki

Za boljše obvladovanje nestanovitnosti trgov in razumevanje tržnih signalov so bile ustanovljene opazovalnice za trg.

Kratkoročne in srednjeročne tržne napovedi za primarne kmetijske proizvode in hrano.

Povzetki podatkov o cenah za kmetijske proizvode in prehrambne izdelke na ravni EU in svetovni ravni.

Informacije o trgovinskih odnosih med EU in njenimi partnerji po svetu na področju agroživilskih proizvodov.

Featured topics

V spomladanskem poročilu o kratkoročnih obetih za leto 2024 so predstavljeni najnovejši trendi in obeti za agroživilske trge.
a collage of people, animals and fruit
Evropska serija podkastov z intervjuji s ključnimi akterji kmetijske politike EU o tem, kako zagotoviti pravičnejše, bolj zdrave in okolju prijaznejše prehranske sisteme.
 • a wheat field with a euro symbol and the EU stars in the background
  Financiranje in razpisi

  Možnosti financiranja in razpisni postopki za projekte in pobude EU.

  Več informacij

 • two men walking in a ploughed field one is holding a tablet device
  Posvetovanje

  Posvetovanja o pobudah EU na področju kmetijstva in razvoja podeželja.  

  Povejte svoje mnenje

Dogodki