Skip to main content
Agriculture and rural development

Financiranje skupne kmetijske politike

Da se izpolnijo potrebe kmetov, gozdarjev in podeželskih skupnosti, Evropska komisija zagotavlja, da je financiranje skupne kmetijske politike pošteno, zadostno in pregledno.