Preskoči na glavno vsebino
Agriculture and rural development

SKP in socialna trajnostnost

SKP in socialna trajnostnost v EU

Kmetijstvo ne zagotavlja le preživetja kmetom in njihovim družinam po vsej EU, temveč s številnimi bistvenimi storitvami podpira tudi družbo kot celoto. Kmetijstvo prispeva k družbi zlasti tako, da:

 • zagotavlja hrano in druge osnovne materiale za državljane in državljanke,
 • je hrbtenica gospodarstva podeželskih skupnosti.

Skupna kmetijska politika (SKP) zagotavlja, da lahko kmetje dolgoročno zagotavljajo te storitve s prizadevanjem za ekonomsko trajnostnost kmetijstva. Gospodarski ukrepi SKP pa vsebujejo socialno vključujoče določbe, kot so podpora za male kmete in prerazporeditvena plačila.

Tudi okoljski ukrepi SKP so zasnovani tako, da so socialno trajnostni. SKP s podpiranjem upravljavskih obveznosti in naložb, ki ugodno vplivajo na okolje, vsem kmetom omogoča, da v imenu družbe varujejo naravne vire in biotsko raznovrstnost. To je bistvena storitev, ki sicer ne bi bila plačana na trgu.

Poleg tega SKP s politikami in ukrepi, ki so posebej usmerjeni v prehransko varnost in podpirajo podeželske skupnosti, zagotavlja, da kmetijstvo prispeva k trajnostnosti na vseh ravneh družbe.

Proizvodnja varne in trajnostne hrane

Prehranska varnost je ključna naloga EU. Prvotni cilj SKP, ki je ena od prvih in najobsežnejših politik EU, je bil zagotoviti prehransko varnost po drugi svetovni vojni.

Strategija „od vil do vilic“ odraža začetne cilje EU, saj določa pot do trajnostnega prehranskega sistema v EU. Ta sistem bo zadovoljil potrebe rastočega prebivalstva in hkrati zagotavljal, da se hrana proizvaja po visokih zdravstvenih, okoljskih in etičnih standardih.

SKP pomaga kmetijstvu pri izpolnjevanju zahtev družbe spodbuja učinkovito proizvodnjo hrane, ki dosega največje donose za kmete, potrošnike in okolje, in sicer tako, da:

 • preoblikuje proizvodne metode in sisteme upravljanja, da se zmanjša uporaba pesticidov in gnojil ter čim bolje izkoristijo naravne, tehnološke in digitalne rešitve,
 • zagotavlja široke palete podpornih ukrepov, ki krepijo dohodek kmetij in konkurenčnost,
 • financira ukrepe obveščanja in promocije za izobraževanje potrošnikov o kmetijstvu EU kot varnem in trajnostnem viru hrane.

Spodbujanje odpornih podeželskih skupnosti

Kmetijstvo je hrbtenica podeželskih skupnosti po vsej EU. Te skupnosti se soočajo s številnimi izzivi, kot so staranje prebivalstva in premalo razvita infrastruktura ter pomanjkanje storitev in zaposlitvenih možnosti.

SKP pomaga krepiti odpornost podeželskih skupnosti na več načinov:

 • politika razvoja podeželja podpira socialno vključenost, ustvarjanje delovnih mest in diverzifikacijo ter razvoj podeželske infrastrukture, denimo povečanje pokritosti s širokopasovnimi povezavami,
 • programi razvoja podeželja vključujejo tudi podporo prek metode LEADER, ki združuje podeželske skupnosti pri pripravi in upravljanju strategij lokalnega razvoja za soočanje z njihovimi izzivi;
 • dodatna podpora kmetom na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami pomaga blažiti negativne socialno-ekonomske posledice opuščanja zemljišč, medtem ko posebna plačila za mlade kmete spodbujajo generacijsko pomladitev in trajnost podeželskega prebivalstva,
 • Komisija prek okvira skupnega spremljanja in ocenjevanja (CMEF) zbira celovite socialno-ekonomske kazalnike za podeželska območja, ki zagotavljajo na podatkih temelječe rešitve za glavna socialna vprašanja, kot so depopulacija, revščina in brezposelnost.

SKP prav tako potrjuje in krepi vezi med podeželskimi skupnostmi in podeželskim okoljem. Ukrepi za zaščito krajine, prostoživečih živali in naravnih virov, kot so čist zrak in reke, niso koristni le za kmetijstvo in okolje, pač pa prispevajo tudi k večji kakovosti življenja na podeželskih območjih ter omogočajo rekreacijske dejavnosti in turizem, kar dodatno podpira podeželske skupnosti.

Vloga znanja in inovacij

Znanje, raziskave in inovacije lahko oživijo podeželska območja ter tako podeželskim skupnostim pomagajo zagotavljati dinamično prihodnost:

Dogodki

 • Razstave
 • petek, 26. julij 2024, 09.00 - ponedeljek, 29. julij 2024, 18.30 (CEST)
 • Libramont-Chevigny, Belgium
 • Zunanji dogodek