Skip to main content
Agriculture and rural development

Skupna kmetijska politika

Skupna kmetijska politika (SKP) se osredotoča na hrano, okolje in podeželje.

SKP je partnerstvo med družbo in kmetijstvom, da bi zagotovili stabilno oskrbo s hrano, zaščitili prihodek kmetov in ohranili vitalnost podeželskih območij.

Skupna kmetijska politika za obdobje 2023–2027 se je začela 1. januarja 2023.

Pregled

Pregled ciljev, zgodovine in veljavnih pravil SKP ter kako podpira kmete EU in prehransko varnost v Evropi.

Dohodkovna podpora

EU spodbuja prehransko varnost in trajnostno kmetovanje z zagotavljanjem dohodkovne podpore kmetom.

Financiranje skupne kmetijske politike

Da se izpolnijo potrebe kmetov, gozdarjev in podeželskih skupnosti, Evropska komisija zagotavlja, da je financiranje skupne kmetijske politike pošteno, zadostno in pregledno.

Razvoj podeželja

SKP podpira dinamičnost in ekonomsko sposobnost podeželskih okolij s financiranjem in ukrepi za razvoj podeželja.

Strateški načrti SKP

Predstavljene teme

Sorodne povezave

Trajnostna SKP

SKP temelji na socialnem, okoljskem in gospodarskem pristopu na področju trajnostnosti.

Trgi

Podatki in analiza kmetijskih trgov.