Skip to main content
Agriculture and rural development

Ekonomika in struktura kmetijskih gospodarstev

Dohodkovna podpora kmetovanju

Podatki vključujejo delež kmetijskih gospodarstev, ki prejemajo neposredna plačila, povprečno dohodkovno podporo SKP na hektar in delež neposredne podpore v faktorskem dohodku kmetijstva.