Skip to main content
Agriculture and rural development

Kmetijstvo

Pregled informacij v zvezi z ekološkim kmetovanjem, geografskimi označbami in shemami kakovosti, proizvodi živalskega in rastlinskega izvora itd.

Živalski proizvodi

Zakonodaja EU ureja proizvodnjo, izvoz in uvoz različnih živalskih proizvodov v Evropi.

Sistem kmetijskega svetovanja

Namen sistema kmetijskega svetovanja je seznanjati kmete s pravili dobre kmetijske prakse, ki jih morajo upoštevati vsi kmetje v EU.

Ekološko kmetovanje

Politika, pravila, certifikati ekološke pridelave in predelave, podpora in kriteriji ekološkega kmetovanja.

Certificiranje

Certifikati kakovosti za kmetijske in druge živilske proizvode, registri, zaščita in nadzor.

Mladi kmetje

Predstavljene teme

Ekološki logotip

Ekološki logotip zagotavlja skladno vizualno podobo ekološkim proizvodom, ki so pridelani v EU.

Sorodne povezave

Raziskave in inovacije

Raziskave in inovacije ustvarjajo novo znanje in tehnologije na področju kmetijstva in gozdarstva.

Opazovalnice za trg

Za boljše obvladovanje nestanovitnosti trgov in razumevanje tržnih signalov so bile ustanovljene opazovalnice za trg.