Skip to main content
Agriculture and rural development

Gospodarska trajnost kmetijstva EU

Skupna kmetijska politika spodbuja trajnostne gospodarske prakse, da se zaščiti dolgoročna donosnost kmetijstva in gozdarstva.