Preskoči na glavno vsebino
Agriculture and rural development

Sistem kmetijskega svetovanja

Namen sistema kmetijskega svetovanja

Sistem kmetijskega svetovanja obstaja v vseh državah Evropske unije. Kmetom pomaga bolje razumeti in izpolnjevati pravila EU za okolje, javno zdravje in zdravje živali, dobrobit živali ter dobre kmetijske in okoljske pogoje.

Katere informacije zagotavlja sistem kmetijskega svetovanja

Sistem kmetijskega svetovanja zagotavlja informacije o:

  • obveznostih na ravni kmetijskih gospodarstev, ki izhajajo iz predpisanih zahtev ravnanja in standardov za dobre kmetijske in okoljske pogoje („navzkrižna skladnost“)
  • kmetijskih praksah, ki ugodno vplivajo na podnebje in okolje ter vzdrževanje kmetijske površine („ekologizacija“)
  • ukrepih, določenih v programih razvoja podeželja, ki so namenjeni posodabljanju kmetijskega gospodarstva, krepitvi konkurenčnosti, sektorskemu povezovanju, inovacijam in tržni usmerjenosti ter spodbujanju podjetništva
  • zahtevah za učinkovito in trajnostno rabo voda in njihovo varstvo
  • uporabi fitofarmacevtskih sredstev
  • integriranem varstvu rastlin pred škodljivimi organizmi

Sistem kmetijskega svetovanja lahko zagotavlja tudi informacije o:

  • spodbujanju preusmerjanja kmetijskih gospodarstev in diverzifikacije njihovih gospodarskih dejavnosti
  • obvladovanju tveganja in ustreznih preventivnih ukrepih za varstvo pred naravnimi nesrečami, katastrofičnimi dogodki ter boleznimi živali in rastlin
  • minimalnih zahtevah za kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila, ki presegajo obvezne standarde, in minimalnih zahtevah za gnojila in rastlinske proizvode, tudi v zvezi z ekološkim kmetovanjem
  • blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje, biotski raznovrstnosti in varstvu voda

Države EU skrbijo za jasno razločevanje med svetovanjem kmetom in preverjanjem pravilne dodelitve dohodkovne podpore.

SKP za obdobje 2023–2027

Junija 2021 je bil po obsežnih pogajanjih med Evropskim parlamentom, Svetom EU in Evropsko komisijo dosežen dogovor o reformi skupne kmetijske politike (SKP). Ta dogovor je bil uradno sprejet 2. decembra 2021, SKP za obdobje 2023–2027 pa je začela veljati 1. januarja 2023.

Z novo SKP za obdobje 2023–2027 sistemi pogojenosti in ekologizacije odražajo ambicioznejše okoljske cilje in prispevajo k ciljem evropskega zelenega dogovora. Nova politika med drugim uvaja okoljske sheme, ki zagotavljajo močnejše finančne spodbude za uporabo podnebju in okolju prijaznih kmetijskih praks.

Sorodne informacije

Integrirani administrativni in kontrolni sistem (IAKS)

Pravna podlaga

Izvajanje sistema kmetijskega svetovanja določa:

Novice