Ugrás a fő tartalomra
Agriculture and rural development

Közérthetően a jövedelemtámogatásról

A mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetések áttekintése.

A mezőgazdasági termelőknek nyújtott jövedelemtámogatás célja

Az Európai Unió jövedelemtámogatásban, más néven ún. közvetlen kifizetésben részesíti a mezőgazdasági termelőket annak érdekében, hogy: 

 • növelje létbiztonságukat, és jövedelmezőbbé tegye a gazdálkodást,
 • gondoskodjék Európa élelmezésbiztonságáról,
 • elősegítse a biztonságos, egészséges és megfizethető élelmiszerek előállítását,
 • kompenzálja azt a tényt, hogy a mezőgazdasági termelők olyan közjavakról is gondoskodnak, amelyeket a piac rendszerint nem díjaz, pl. gondját viselik a vidéki területeknek és a környezetnek.

A gazdálkodók rendszerint gazdaságuk hektárban kifejezett mérete alapján részesülnek jövedelemtámogatásban. Minden uniós ország köteles alaptámogatást, valamint éghajlat-politikai, környezetvédelmi és állatjóléti támogatást nyújtani a fenntartható gazdálkodási módszerek alkalmazásának előmozdítása érdekében (ökorendszerek). Ebből a kötelezettségből eredően ezeket a kifizetéseket gyakran kötelező kifizetéseknek nevezzük. A tagállamoknak kötelező ökorendszereket létrehozniuk a mezőgazdasági termelők számára, de a mezőgazdasági termelők számára önkéntes a részvétel. 

Az uniós országok további – konkrét szektorokat vagy gazdálkodástípusokat támogató – kifizetéseket is kínálhatnak a mezőgazdasági termelőknek. Léteznek olyan egyedi kifizetési rendszerek, amelyek a kis- és közepes méretű gazdaságok, a fiatal mezőgazdasági termelők, illetve a hátrányos természeti adottságú területeken és/vagy nehéz helyzetben lévő ágazatokban gazdálkodó termelők támogatására irányulnak. 

Új KAP: 2023–2027

A közös agrárpolitika (KAP) 2023–27-es időszakban végrehajtandó reformjáról szóló jogszabályokat 2021. december 2-án fogadta el az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa.

Az uniós országok nemzeti szintű KAP stratégiai terveik révén hajtják végre a 2023–27-es időszakra szóló új közös agrárpolitikát. Az egyes tervek célzott intervenciós intézkedések széles skáláját vonultatják fel, melyek arra irányulnak, hogy kielégítsék az adott uniós ország sajátos szükségleteit, és kézzelfogható eredményeket érjenek el az uniós szintű célkitűzések tekintetében.

Kapcsolódó információk

A fenntarthatóságot elősegítő, alapszintű jövedelemtámogatás

Ökorendszerek

Fiatal mezőgazdasági termelők

Egyéb támogatási rendszerek

Szabálykövetéshez kötött támogatás

Az EU a mezőgazdasági termelőknek juttatott jövedelemtámogatás túlnyomó részét a következő két fő kritériumhoz köti:

 • A megművelt terület hektárban mért nagysága, nem pedig a megtermelt mennyiség. A termelőknek igazodniuk kell a piaci kereslethez ahhoz, hogy növeljék nyereségüket. Ha a kifizetések függetlenek a megtermelt mennyiségtől, el lehet kerülni a túltermelést.
 • A környezeti, növényegészségügyi, állategészségügyi és állatjóléti szempontok tiszteletben tartása, ami hozzájárul a mezőgazdaság fenntarthatóságához. Ennek a kritériumnak 2022-ig „kölcsönös megfeleltetés” volt a neve, melyet a 2023–27-es időszakra szóló közös agrárpolitikában a „megerősített feltételrendszer” elnevezés váltott fel. A kifizetések csökkenhetnek vagy teljesen megszűnhetnek, ha a jövedelemtámogatásban részesülő mezőgazdasági termelő nem tartja be az uniós szabályokat. 

Kapcsolódó információk

Feltételesség

Fenntartható mezőgazdaság

A közös agrárpolitika: 2023–2027

Miért van támogatásra szükségük a mezőgazdasági termelőknek?

Az európai élelmezésbiztonságról gondoskodni létfontosságú feladat. Ahogy azt az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 39. cikke kimondja, a közös agrárpolitika egyik célja az, hogy a mezőgazdasági termelők egy főre jutó jövedelmének növelésével megfelelő életszínvonalat biztosítson az agráriumban dolgozók közössége számára. A mezőgazdasági termelésből származó átlagos jövedelem számottevően kevesebb az uniós gazdaság többi szektorára jellemző átlagjövedelmektől. 

A gazdálkodás kockázatos és gyakran költséges vállalkozás. A mezőgazdaság jobban függ az időjárási és az éghajlati viszonyoktól, mint más gazdasági ágazatok. A mezőgazdaságban ráadásul bizonyos időnek elkerülhetetlenül el kell telnie ahhoz, hogy a termelők a kínálatot a fogyasztói kereslethez igazítsák; több búza vagy több tej termeléséhez időre és beruházásra van szükség.  

Az uniós termelőkre nyomás nehezedik az élelmiszertermékek globális kereskedelmének bővülése és a kereskedelem liberalizációja miatt. A globális piacokon tapasztalható fejlemények fokozzák a versenyt, ám új lehetőségeket is teremtenek az európai agrár-élelmiszeripari ágazat számára. Ezen túlmenően a globalizáció, valamint a kereslet és a kínálat ingadozásai az utóbbi években kiszámíthatatlanabb árakat eredményeztek az agrárpiacokon, ami még nehezebbé tette a mezőgazdasági termelők helyzetét. 

A mezőgazdaságban uralkodó bizonytalanság, illetve az uniós élelmiszer-termelés fenntartásának fontossága indokolja, miért van szükség arra, hogy a közszektor kiemelt szerepet játsszon a mezőgazdasági termelői jövedelem kiszámíthatóságának biztosításában.

Jövedelemtámogatás a gyakorlatban

A termelőknek minden évben támogatási kérelmet kell benyújtaniuk, melyben fel kell tüntetniük, hogy összesen hány parcellán gazdálkodnak.  

A jövedelemtámogatás alapszabályait az EU fekteti le, végrehajtásuk azonban az egyes uniós országok feladata. A tagállami hatóságok felelősek a területükön élő mezőgazdasági termelőknek nyújtott jövedelemtámogatással kapcsolatos igazgatási és ellenőrzési feladatok elvégzéséért („megosztott irányítás”). 

A kifizetések odaítélésekor az országok – az uniós jogszabályi kereteken belül – bizonyos mértékig rugalmasan járhatnak el annak érdekében, hogy figyelembe vehessék a területükön fennálló sajátos mezőgazdasági feltételeket, amelyek nagymértékben eltérnek egymástól az EU különböző részein. 

Kapcsolódó információk

A közös agrárpolitika forrásainak kezelése

A támogatás feltételei

Jövedelemtámogatást azok a mezőgazdasági termelők kaphatnak, akik teljesítik a támogathatósági feltételeket. 

Alapesetben a mezőgazdasági termelőknek számos kritériumnak meg kell felelniük: 

 • Gazdaságuknak az EU területén belül kell elhelyezkednie.
 • Teljesíteniük kell a jövedelemtámogatás elnyeréséhez szükséges minimumkövetelményeket. Nem részesülhetnek jövedelemtámogatásban, ha annak összege és/vagy ha a támogatásra jogosult terület túl kicsi. A pontos küszöbérték (tagállamtól függően) 100–500 euró, illetve 0,3–5 hektár között van.
 • A rendelkezésükre álló mezőgazdasági területen (ideértve a szántóföldet, az állandó kultúrákat és az állandó gyepterületet) mezőgazdasági tevékenységet kell végezniük (lásd: termesztés, tenyésztés vagy termelés stb., illetve a földterületek jó mezőgazdasági állapotának fenntartása). 
 • „Aktív mezőgazdasági termelőknek” kell minősülniük. A vonatkozó követelményeket az uniós országok határozzák meg a következők tekintetében: minimális szintű mezőgazdasági tevékenység, a támogatásra nem jogosult gazdasági tevékenységek listája, mezőgazdasági tevékenységen kívül más tevékenységet is folytató (ún.pluriaktív) és részmunkaidős mezőgazdasági termelők, valamint az adminisztratív terhek csökkentése. 

Kapcsolódó információk

A mezőgazdasági termelőknek nyújtott jövedelemtámogatásra vonatkozó uniós szabályok

2024. JANUÁR 25.
Eligibility for direct payments of the common agricultural policy 2023-27
2018. SZEPTEMBER 27.
Active Farmer - Decisions taken by Member States following the entry into force of the omnibus regulation - April 2018

Az igénybe vehető támogatás mértéke

EU-szerte mintegy 6 millió gazdaság részesül jövedelemtámogatásban, amely sok esetben a mezőgazdasági bevétel jelentős hányadát teszi ki. Az utóbbi 10 évben a jövedelemtámogatás átlagosan a mezőgazdasági termelők jövedelmének közel felét tette ki. 

A jövedelemtámogatás mértéke gazdaságonként, tagállamonként és régiónként jelentősen eltérhet. 

Az EU ún. „külső konvergencia” mechanizmust működtet, amelynek az a célja, hogy fokozatosan kiigazítsa az egyes országok hektáronkénti jövedelemtámogatási kifizetéseit, növelve vagy csökkentve azokat annak érdekében, hogy közelebb kerüljenek az uniós átlaghoz. 

Azokban az uniós országokban, ahol az átlagos kifizetés nem éri el az uniós átlag 90%-át, a költségvetés növekedése akár a felét is elérheti az érintett országokra aktuálisan jellemző arány és az uniós átlag 90%-a közötti különbségnek. A kifizetések 2023-ban legalább 200 eurót tesznek ki hektáronként, 2027-ben pedig 215 euróra emelkednek. 

A jövedelemtámogatás költsége

A 2023–27-es időszakra jövedelemtámogatás céljára előirányzott uniós költségvetési források összege megközelíti a 188 milliárd eurót.

Kapcsolódó információk

A közös agrárpolitikáról dióhéjban: a KAP finanszírozása

Jogalap

A mezőgazdaságban nyújtott uniós jövedelemtámogatást az alábbi jogi aktusok szabályozzák:

Dokumentumok

2024. MÁJUS 13.
Summary report on the implementation of direct payments (except greening) in claim year 2022
2023. JÚNIUS 29.
Summary report on the implementation of direct payments (except greening) in claim year 2021
2023. MÁJUS 17.
Decisions taken by Member States for direct payments 2017-22 – December 2022
2023. MÁJUS 17.
Decisions taken by Member States for direct payments 2015-21 – June 2021
2023. JANUÁR 6.
Summary report on the implementation of direct payments (except greening) in claim year 2020
2021. JÚLIUS 23.
Summary report on the implementation of direct payments (except greening) in claim year 2019
2020. JÚLIUS 2.
Summary report on the implementation of direct payments (except greening) in claim year 2018
2019. SZEPTEMBER 16.
Summary report on the implementation of direct payments (except greening) in claim year 2017
2019. MÁJUS 15.
Decisions taken by Member States for direct payments 2015-20 – December 2018
2018. SZEPTEMBER 27.
Direct payments: Financial mechanisms in the new system – 2013 CAP reform (June 2016)
2018. SZEPTEMBER 27.
Decisions taken by Member States for direct payments 2015-20 – June 2016
2018. SZEPTEMBER 27.
Summary report on the implementation of direct payments in claim year 2016
2018. SZEPTEMBER 27.
Summary report on the implementation of direct payments for claim year 2015
2018. OKTÓBER 24.
Direct payments post 2014 – decisions taken by Member States by 1 August 2014

Események

 • Kiállítások
 • 2024. július 26., péntek, 09:00 - 2024. július 29., hétfő, 18:30 (CEST)
 • Libramont-Chevigny, Belgium
 • Külső rendezvény