Skip to main content
Agriculture and rural development

Skupna kmetijska politika v moji državi

Informacije o uresničevanju in izvajanju skupne kmetijske politike (SKP) v državah EU.

Nova skupna kmetijska politika državam EU omogoča večjo prožnost pri prilagajanju ukrepov lokalnim razmeram.

Strateški načrti SKP

Strateški načrti SKP držav EU bodo združevali nabor ciljno usmerjenih intervencij, da bi upoštevali njihove posebne potrebe in dosegli oprijemljive rezultate v zvezi s cilji na ravni EU.

CAP Strategic Plans by country

Consult the approved CAP Strategic Plans outlining each EU country’s strategy covering all the main CAP funded strands of the policy.

Razvoj podeželja

Sorodne povezave

Nova SKP

Nova SKP bo ključna za zagotovitev prihodnosti kmetijstva in gozdarstva v EU.

Upravičenci do sredstev SKP

Informacije o upravičencih, ki prejemajo finančna sredstva prek nacionalnih in regionalnih organov ali neposredno od Komisije.