Preskoči na glavno vsebino
Agriculture and rural development

Skupna kmetijska politika v moji državi

Informacije o uresničevanju in izvajanju skupne kmetijske politike (SKP) v državah EU.

Nova skupna kmetijska politika za obdobje 2023–2027 državam EU omogoča večjo prožnost pri prilagajanju ukrepov lokalnim razmeram.

CAP Strategic Plans by country
Strateški načrti SKP držav EU združujejo vrsto ciljno usmerjenih intervencij za obravnavanje njihovih posebnih potreb in doseganje oprijemljivih rezultatov v zvezi s cilji na ravni EU.
a map pin over a green landscape
Kazalniki, vrednotenja, študije in poročila so v pomoč pri pregledu uspešnosti skupne kmetijske politike in preučevanju porazdelitve dohodkovne podpore.

Razvoj podeželja

Sorodne povezave

Nova SKP za obdobje 2023–2027 je ključna za zagotovitev prihodnosti kmetijstva in gozdarstva v EU.

Informacije o upravičencih, ki prejemajo finančna sredstva prek nacionalnih in regionalnih organov ali neposredno od Komisije.

Dogodki

Novice