Skip to main content
Agriculture and rural development

Skupna kmetijska politika v moji državi

Informacije o uresničevanju in izvajanju skupne kmetijske politike (SKP) v državah EU.

Nova skupna kmetijska politika državam EU omogoča večjo prožnost pri prilagajanju ukrepov lokalnim razmeram.

Smotrnost kmetijske politike

Kazalniki, vrednotenja, študije in poročila so v pomoč pri pregledu uspešnosti skupne kmetijske politike in preučevanju porazdelitve dohodkovne podpore.

Strateški načrti SKP

Strateški načrti SKP držav EU bodo združevali nabor ciljno usmerjenih intervencij, da bi upoštevali njihove posebne potrebe in dosegli oprijemljive rezultate v zvezi s cilji na ravni EU.

Razvoj podeželja

Sorodne povezave

Nova SKP bo ključna za zagotovitev prihodnosti kmetijstva in gozdarstva v EU.

Informacije o upravičencih, ki prejemajo finančna sredstva prek nacionalnih in regionalnih organov ali neposredno od Komisije.