Skip to main content
Agriculture and rural development

Raziskave in inovacije

Raziskave in inovacije imajo ključno vlogo pri zagotavljanju, da bo Evropska unija kos izzivom, s katerimi se spoprijema, in da bo hkrati še naprej uresničevala svoje cilje na področju politik.

Raziskave in inovacije v kmetijstvu EU temeljijo na dolgoročnem strateškem pristopu, ki poudarja izkoriščanje zemljišč v okviru trajnostne primarne proizvodnje in krepitev inovacij na podeželju. So vitalnega pomena v boju proti podnebnim spremembam, degradaciji okolja in izgubi biotske raznovrstnosti.

Obzorje Evropa

Program Obzorje Evropa krepi vpliv raziskav in inovacij EU ter podpira in uveljavlja politike EU ob spopadanju z globalnimi izzivi.

Misije EU

Misije EU bodo podpirale preobrazbo Evrope v bolj zeleno, zdravo, vključujočo in odporno celino.

Digitalizacija

Evropsko digitalno desetletje bo opolnomočilo ljudi in podjetja v trajnostni in uspešni digitalni prihodnosti, osredotočeni na človeka.