Skip to main content
Agriculture and rural development

Podatki o trajnostnosti in ekološkem kmetovanju

Ekološka pridelava

Pregled

Povzetki o različnih temah, kot so kmetijske površine, ki se uporabljajo za ekološko kmetovanje, ekološke površine, ki prejemajo podporo SKP, in delež živali, ki jih imajo ekološki kmetje.

Kmetijski trgi v ekološkem sektorju

Analize in poročila o ekološkem kmetovanju, uvozu ekoloških proizvodov, dejstva in podatki o ekološkem kmetijstvu in rasti ter finančna uspešnost ekološkega kmetovanja v EU.

Varstvo okolja in trajnost

Dogodki