Skip to main content
Agriculture and rural development

Agroživilska preskrbovalna veriga

Upravljanje agroživilske preskrbovalne verige, kako okrepiti položaj kmetov v verigi preskrbe s hrano.

Preskrba s hrano in prehranska varnost

Kmetijsko-živilski sektor EU na svetovnih trgih