Skip to main content
Agriculture and rural development

Podatki in analize

Najnovejše informacije o kmetijskih trgih, dodeljevanju sredstev ter gospodarstvu kmetij in podeželskih območij.

Trgi

Spremljanje stanja cen in tržnih napovedi za osnovne kmetijske proizvode in živila.

Financiranje

Podatki o proračunu SKP ter odhodkih iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).
Portal kmetijskih podatkov

Poglobljene informacije o kmetijskih trgih, gospodarstvu in trgovini na nacionalni ravni in ravni EU ter podatki v zvezi s SKP.

Evropske opazovalnice trga

Tržne napovedi

Sorodne povezave

Kmetijstvo po državah

Informacije o skupni kmetijski politiki v državah EU, informativni pregledi po državah članicah in informativni pregledi o razvoju podeželja.

Kmetijski trgi in cene

Spremljanje cen, obeti, obvestila in poročila o razvoju trgov primarnih kmetijskih proizvodov in živil v EU.