Skip to main content
Agriculture and rural development

Certificiranje

Certifikati kakovosti za kmetijske in druge živilske proizvode, podatkovne baze, zaščita in nadzor.