Gå direkt till innehållet
Agriculture and rural development

Varför behövs marknadsinsyn?

Bristande insyn och information kan leda till ineffektiva marknader. De som har tillgång till de mest tillförlitliga uppgifterna får dessutom ett oproportionerligt stort inflytande. Därför tar EU fram information om prissättning och annan marknadsinformation för många jordbruksprodukter.

Det finns bra information om producent- och konsumentpriser, men inte så mycket om priserna i livsmedelskedjans mellanled.

Information om mellanleden kan bidra till bättre affärsbeslut och öka förtroendet mellan alla aktörer i livsmedelskedjan. För att kunna konkurrera effektivt på globala marknader behövs också aktuell och lättillgänglig information om marknadsutvecklingen. Detta gynnar särskilt mindre aktörer, som inte kan få informationen via privata källor.

Den 1 oktober 2019 antog kommissionen därför ny lagstiftning för att förbättra insynen i jordbruks- och livsmedelskedjan.

Marknadsinsyn i praktiken

Förordningen omfattar kött, ägg, mjölkprodukter, frukt och grönsaker, jordbruksgrödor, socker och olivolja.

Reglerna innebär att de befintliga systemen för uppgiftsinsamling utökass för att få in uppgifter om de senare leden i livsmedelskedjan.

Uppgifterna ska hjälpa alla aktörer – bland annat bönder, producentorganisationer och små och medelstora företag – att följa marknadsutvecklingen i de olika leden i kedjan och utvärdera konsekvenserna.

Det är EU-länderna som ansvarar för att samla in pris- och marknadsuppgifter. För att minska byråkratin rekommenderar kommissionen att datainsamlingen inte ska omfatta små och medelstora företag. EU-länderna vidarebefordrar uppgifterna till kommissionen, som publicerar dem på sin portal för jordbruksdata och hos organen för marknadsbevakning. Det är viktigt att ländernas uppgifter är korrekta och aktuella. I kommissionens dokument med frågor och svar kan du läsa mer om marknadstransparens.

Ekonomisk analys och offentligt samråd

Timeline of consultation

 1. February 2019
  Stakeholder conference on market transparency in the food supply chain

  The Commission presented the outcome of its economic analysis to stakeholders, along with the options for improving market transparency in the food supply chain. The objective of the conference was to gather feedback from stakeholders before the next steps were taken.

 2. September 2018
  Expert group for horizontal questions concerning the CAP and civil dialogue group workshop

  The Directorate-General for Agriculture and Rural Development gathered EU countries’ delegates (Expert group for horizontal questions concerning the CAP) and stakeholder organisations (Civil dialogue group on the common agricultural policy) to discuss the strengths and weaknesses of the current system of market transparency and to debate the need for improvements along the sectoral food supply chains.

 3. May 2018
  Joint research centre and DG Agriculture experts workshop

  A workshop with academics, industry experts, and national and international organisations was organised by the Joint Research Centre (JRC) and the European Commission's Directorate-General for Agriculture and Rural Development. The aim of the workshop was to assess the scope and nature of possible EU action to improve the functioning of sectoral food chains through increased market transparency.

 4. August 2017

  Open public consultation

  The consultation on the initiative to improve the food supply chain included three EU surveys. All citizens and organisations were welcome to contribute to this consultation.

 5. July 2017

  Inception impact assessment

  The inception impact assessment considered the possible responses the Commission could take in order to increase market transparency. It then considered the economic, social and cross-cutting issues that these possible responses may cause.

Arbetsgruppen för jordbruksmarknaderna

Förordningen om marknadsinsyn var ett svar på rekommendationerna från arbetsgruppen för jordbruksmarknader, en oberoende expertgrupp som tillsatts för att undersöka olika sätt att öka producenternas inflytande i jordbruks- och livsmedelskedjan. Arbetsgruppens slutsats var att bättre tillgång till information i alla led i leveranskedjan skulle stärka konkurrenskraften, särskilt för mindre producenter.

Samarbete och expertrådgivning

Enligt den nya förordningen ska kommissionen ta hjälp av EU-länderna, berörda parter och oberoende experter för att övervaka tillämpningen av reglerna, utbyta bästa praxis och följa utvecklingen när det gäller marknadsinsyn. Detta kommer också att diskuteras i kommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

Documents

 

 

19 NOVEMBER 2020
Implementation – technical specifications: animal products

 

19 NOVEMBER 2020
Implementation – technical specifications: arable crops

 

19 NOVEMBER 2020
Implementation – technical specifications: fat filled powder

 

19 NOVEMBER 2020
Implementation – technical specifications: fruit and vegetables

Evenemang