Skip to main content
Agriculture and rural development

Transparența pieței

Obiectivele transparenței pieței

Lipsa de transparență și asimetriile în materie de informare pot face ca piețele să devină ineficiente, iar cei care au acces la datele cele mai precise să beneficieze de o putere disproporționată. Acesta este motivul pentru care UE oferă date privind prețurile și alte informații comerciale referitoare la multe produse agricole de bază.

Însă, deși UE oferă informații detaliate privind producătorii agricoli și prețurile de consum, sunt disponibile mai puține informații în materie de prețuri în etapele intermediare ale lanțului alimentar.

Furnizarea de informații legate de aceste etape intermediare va duce la o creștere a eficienței pieței, sprijinind luarea unor decizii comerciale mai bune și îmbunătățind încrederea între părțile interesate în toate etapele lanțului alimentar. Facilitarea accesului în timp util la informații privind evoluțiile pieței este, de asemenea, esențial pentru a le permite producătorilor europeni de alimente să concureze eficient pe piețele mondiale. Acest lucru va aduce beneficii mai ales operatorilor mai mici, care nu au acces la aceste informații prin surse private.

La 1 octombrie 2019, Comisia a adoptat noi măsuri de reglementare pentru a îmbunătăți transparența pieței în cadrul lanțului de aprovizionare cu produse agroalimentare.

Transparența pieței, în practică

Acest regulement vizează sectoarele cărnii, ouălor, produselor lactate, fructelor și legumelor, culturilor arabile, zahărului, precum și sectorul uleiului de măsline.

Acesta adaugă un domeniu de aplicare mai larg sistemelor și procedurilor existente de colectare a datelor, furnizând informații noi cu privire la etapele din aval ale lanțului de aprovizionare cu alimente.

Aceste date vor ajuta toți operatorii, inclusiv agricultorii, organizațiile lor de producători și întreprinderile mici și mijlocii, să urmărească tendințele pieței în diferitele etape ale lanțului alimentar și să evalueze impactul acestora.

Fiecare țară din UE este responsabilă pentru colectarea informațiilor privind prețurile și piața. Pentru a reduce sarcina administrativă, Comisia recomandă ca întreprinderile mici și mijlocii să nu fie vizate de această colectare de date. Țările din UE comunică datele Comisiei, iar aceasta le publică pe portalul său privind informațiile din domeniul agroalimentar și pe pagina sa dedicată observatoarelor pieței din UE. Este esențial ca informațiile furnizate de statele membre să fie precise și prezentate la timp. O serie de întrebări comune privind transparența pieței sunt abordate în documentul Comisiei cu întrebări frecvente.

Analiză economică și consultare publică

Timeline of consultation

 1. February 2019
  Stakeholder conference on market transparency in the food supply chain

  The Commission presented the outcome of its economic analysis to stakeholders, along with the options for improving market transparency in the food supply chain. The objective of the conference was to gather feedback from stakeholders before the next steps were taken.

 2. September 2018
  Expert group for horizontal questions concerning the CAP and civil dialogue group workshop

  The Directorate-General for Agriculture and Rural Development gathered EU countries’ delegates (Expert group for horizontal questions concerning the CAP) and stakeholder organisations (Civil dialogue group on the common agricultural policy) to discuss the strengths and weaknesses of the current system of market transparency and to debate the need for improvements along the sectoral food supply chains.

 3. May 2018
  Joint research centre and DG Agriculture experts workshop

  A workshop with academics, industry experts, and national and international organisations was organised by the Joint Research Centre (JRC) and the European Commission's Directorate-General for Agriculture and Rural Development. The aim of the workshop was to assess the scope and nature of possible EU action to improve the functioning of sectoral food chains through increased market transparency.

 4. August 2017

  Open public consultation

  The consultation on the initiative to improve the food supply chain included three EU surveys. All citizens and organisations were welcome to contribute to this consultation.

 5. July 2017

  Inception impact assessment

  The inception impact assessment considered the possible responses the Commission could take in order to increase market transparency. It then considered the economic, social and cross-cutting issues that these possible responses may cause.

Grupul operativ pentru piețele agricole

Regulamentul privind transparența pieței răspunde la recomandările grupului operativ pentru piețele agricole, un grup de experți independenți înființat pentru a analiza posibile modalități de creștere a puterii producătorilor pe piețele agroalimentare. Acest grup a concluzionat că reducerea asimetriei informațiilor la nivelul lanțului de aprovizionare ar avea un impact pozitiv asupra concurenței și, în special, asupra producătorilor mai mici.

Cooperare și recomandările experților

În cadrul noului regulament, Comisia Europeană va consulta țările UE, părțile interesate și o serie de experți independenți pentru a monitoriza aplicarea regulamentului, bunele practici și noile tendințe în materie de transparență a pieței. De asemenea, regulamentul va face obiectul discuțiilor în cadrul inițiativelor periodice ale Comitetului pentru organizarea comună a piețelor agricole.

Documents

 

Frequently asked questions on market transparency
English
(423.57 KB - PDF)
Descărcați

 

Implementation – technical specifications: animal products
English
(141.47 KB - PDF)
Descărcați

 

Implementation – technical specifications: arable crops
English
(141.88 KB - PDF)
Descărcați

 

Implementation – technical specifications: fat filled powder
English
(52.42 KB - PDF)
Descărcați

 

Implementation – technical specifications: fruit and vegetables
English
(46.18 KB - PDF)
Descărcați

Evenimente