Skip to main content
Agriculture and rural development

Miért fontos a piacok átláthatósága?

A piac átláthatóságának hiánya és az információs aszimmetria torzíthatja a piac működését, ronthatja annak hatékonyságát, és aránytalan előnyökhöz juttatja azokat, akik pontosabb adatoknak vannak birtokában. Az EU ezért ár- és egyéb piaci információkat nyújt az agráripari szereplőknek különböző mezőgazdasági árucikkekről.

Bár az EU átfogó tájékoztatást nyújt a mezőgazdasági termelői és fogyasztói árakról, viszonylag kevés információ áll rendelkezésre az élelmiszer-ellátási lánc közbenső szakaszaiban érvényesülő árakról.

Az információszolgáltatás javítása e közbenső szakaszokban növeli a piac hatékonyságát, hiszen a piaci szereplők jobb üzleti döntéseket tudnak hozni, és növeli az érdekelt felek közötti bizalmat az élelmiszer-ellátási lánc minden egyes szakaszában. Az, hogy az európai élelmiszergyártók a piaci fejleményekről idejében és könnyen tájékozódhassanak, a világpiaci versenyben való sikeres részvételükhöz is kulcsfontosságú. Az információszolgáltatás különösen előnyös lehet a kisebb piaci szereplők számára, akiknek nincs lehetősége magánforrásokon keresztül hozzájutni ezekhez az információkhoz.

2019. október 1-jén az Európai Bizottság új szabályozási intézkedéseket fogadott el az agrár-élelmiszeripari ellátási lánc piaci átláthatóságának növelése érdekében.

Piaci átláthatóság a gyakorlatban

A rendelet a hús-, a tojás-, a tej-, a gyümölcs- és zöldségipari ágazatra, valamint a szántóföldi növények, a cukor és az olívaolaj ágazatára terjed ki.

A rendelet a jelenlegi adatgyűjtési rendszerekre és eljárásokra épül, ám a hatóköre szélesebb: új információkat nyújt az élelmiszer-ellátási lánc későbbi szakaszairól.

Az adatok lehetővé teszik a gazdasági szereplők, köztük a mezőgazdasági termelők és termelői szervezetek, valamint a kis- és középvállalkozások számára, hogy figyelemmel kísérjék a piaci trendeket az ellátási lánc különböző szakaszaiban, és felmérjék azok hatását.

Az egyes uniós országok felelősek az árakra és a piacokra vonatkozó adatok begyűjtéséért. Az adminisztratív terhek csökkentése érdekében azonban a Bizottság azt ajánlja a tagállamoknak, hogy az adatszolgáltatás ne terjedjen ki a kis- és középvállalkozásokra. Az EU-országok közölni fogják az adatokat a Bizottsággal, amely pedig a nyilvánosság rendelkezésére bocsátja azokat az agrár-élelmiszeripari információs portálon és az uniós piaci megfigyelőközpontokon keresztül. Elengedhetetlen, hogy a tagállamok által szolgáltatott információk pontosak és időszerűek legyenek. A Bizottság ezen túlmenően összeállított egy dokumentumot, melyben választ ad a piac átláthatóságával kapcsolatos, leggyakrabban felmerülő kérdésekre.

Gazdasági elemzés és nyilvános konzultáció

A konzultációs folyamat állomásainak időrendi áttekintése

 1. 2019. február
  Érdekelt felek konferenciája: A piac átláthatósága az EU élelmiszer-ellátási láncában

  A Bizottság bemutatta gazdasági elemzésének eredményeit az érdekelt feleknek, és ismertette azokat a megoldási lehetőségeket, amelyek révén javítani lehet a piac átláthatóságát az élelmiszerláncban. A konferencia azt a célt szolgálta, hogy a Bizottság kikérje az érdekeltek véleményét, észrevételeit és javaslatait, mielőtt további intézkedéseket hoz a kérdéses területen.

 2. 2018. szeptember
  A KAP-pal kapcsolatos horizontális kérdésekkel foglalkozó szakértői csoport és a KAP-ról folytatott civil párbeszédben részt vevő csoport munkaértekezlete

  A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság összehívta az uniós országok küldötteit (a KAP-pal kapcsolatos horizontális kérdésekkel foglalkozó szakértői csoportot) és az érdekelt szervezetek képviselőit (a KAP-ról folytatott civil párbeszédben részt vevő csoportot), hogy áttekintsék a piac átláthatóságát biztosító rendszer erősségeit és gyenge pontjait, és megvitassák, szükséges-e javítani az átláthatóságot az élelemiszerlánc mentén.

 3. 2018. május
  A Közös Kutatóközpont és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság szakértőinek munkaértekezlete

  A Közös Kutatóközpont és az Európai Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatósága munkaértekezletet szervezett tudományos szakemberek, ágazati szakértők, valamint tagállami és nemzetközi szervezetek képviselői számára. A rendezvény azt a célt szolgálta, hogy a résztvevők felmérjék, milyen léptékű és jellegű uniós intézkedésekkel lehet a piaci átláthatóságot növelve az ágazati élelmiszerláncok működését javítani.

 4. 2017. augusztus

  Nyilvános konzultáció

  Az élelmiszer-ellátási lánc javítását célzó kezdeményezésről folytatott konzultáció három uniós felmérésből állt. A konzultációban minden polgár és szervezet részt vehetett.

 5. 2017. július

  Bevezető hatásvizsgálat

  A bevezető hatásvizsgálat azt vizsgálta, milyen lehetséges válaszintézkedéseket hozhat a Bizottság a piac átláthatóságának növelése érdekében, majd áttekintette, milyen kérdéseket vethetnek fel az egyes válaszintézkedések gazdasági és társadalmi téren, illetve több területet érintően.

A mezőgazdasági piacokat vizsgáló munkacsoport

A piaci átláthatóságról szóló rendelet a mezőgazdasági piacokat vizsgáló munkacsoport ajánlásai nyomán született. Ez utóbbi független szakértői csoportként működött; feladata volt, hogy feltárja, hogyan lehetne erősíteni a termelők pozícióját az agrár-élelmiszeripari piacokon. A munkacsoport arra a következtetésre jutott, hogy az információs egyensúlyhiány visszaszorítása kedvező hatással lenne a versenyre és különösen a kisebb termelők helyzetére.

Együttműködés, szakértői vélemények

Az új rendelet értelmében a Bizottság konzultálni fog az uniós országokkal, az érdekelt felekkel és független szakértőkkel, hogy ily módon figyelemmel kövesse a rendelet végrehajtását, valamint a piaci átláthatósággal kapcsolatos bevált módszereket és új fejleményeket. Mindez a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó bizottság rendes munkájának keretében is megvitatásra kerül.

Documents

 

 

2020. NOVEMBER 19.
Implementation – technical specifications: animal products
English
(141.47 KB - PDF)
Letöltés

 

2020. NOVEMBER 19.
Implementation – technical specifications: arable crops
English
(141.88 KB - PDF)
Letöltés

 

2020. NOVEMBER 19.
Implementation – technical specifications: fat filled powder
English
(52.42 KB - PDF)
Letöltés

 

2020. NOVEMBER 19.
Implementation – technical specifications: fruit and vegetables
English
(46.18 KB - PDF)
Letöltés

Események

 • Konferenciák és csúcstalálkozók

EU Agri-Food Days

 • 2023. december 5., kedd, 09:30 - 2023. december 8., péntek, 15:30 (CET)