Skip to main content
Agriculture and rural development

Arbetsgruppen för jordbruksmarknaderna

Arbetsgruppens uppgift

EU:s jordbruksprodukter säljs allt oftare på globala marknader. Detta har skapat viktiga handelsmöjligheter men har också ökat risken för marknadsproblem och instabila priser. För att ta reda på hur man kan motverka de negativa effekterna tillsatte kommissionen 2016 en arbetsgrupp för jordbruksmarknader.

Arbetsgruppen diskuterade olika sätt att stärka böndernas ställning i livsmedelskedjan. I sin slutrapport den 14 november 2016 lade gruppen fram politiska rekommendationer till kommissionen.

Arbetsgruppen bestod av 12 medlemmar och träffades regelbundet mellan januari och november 2016. Även externa experter och utomstående parter bidrog till arbetet.

11 MAJ 2018
Full report: Improving market outcomes – enhancing the position of farmers in the supply chain
English
(1.86 MB - PDF)
Ladda ner
11 MAJ 2018
Executive summary: Improving market outcomes – enhancing the position of farmers in the supply chain
English
(105.97 KB - PDF)
Ladda ner

Politiska rekommendationer

Arbetsgruppen lade fram ett antal rekommendationer och några av dem antogs senare av kommissionen. De gällde ökad marknadsinsyn, förbud mot illojala handelsmetoder och ändring av konkurrensreglerna så att bönderna får samarbeta i producentorganisationer.

Marknadsinsyn

Bättre tillgång till information för rättvisare marknader.

Medlemmar

 • Cees P. Veerman (ordförande) – Professor i hållbar europeisk landsbygdsutveckling vid universiteten i Tilburg och Wageningen
 • Andrzej Babuchowski – Professor, institutionen för livsmedelsvetenskap, universitetet i Warmia och Mazury (Olsztyn) samt ordförande för det polska institutet för innovation i mejeribranschen (Mlekpol)
 • Jérôme Bedier – Vice verkställande direktör och generalsekreterare för Carrefour-koncernen
 • Gianpiero Calzolari – Samordnare för mejerisektorn inom Alleanza Cooperative Italiane
 • David Dobbin – Chef vid United Dairy Farmers
 • Louise Fresco – Ordförande för Wageningens universitet och forskningscentrum
 • Helfried Giesen – Pensionerad verkställande direktör för styrelsen för kooperativet Westfleisch
 • Torbjörn Iwarson – Oberoende rådgivare för råvarumarknader
 • Aniko Juhasz – Generaldirektör för forskningsinstitutet för jordbruksekonomi (AKI) i Budapest
 • Anne Laure Paumier – Medlem av expertgruppen för spannmål COPA-COGECA och biträdande chef för franska Coop (konsult för spannmålsmarknaden och riskhantering)
 • Igor Sarmir – Expert på kommersiella förbindelser vid Slovakiens lantbruks- och livsmedelskammare och ledamot av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
 • Esther Valverde Cabrero – Biträdande generaldirektör för livsmedelskedjan, Spaniens jordbruks-, livsmedels- och miljöministerium

Meetings of the task force

 1. January 2016

  Initial meeting of the agricultural markets task force

 2. March 2016

  Meeting on market transparency

 3. April 2016

  Meeting on futures markets, the European Fund for Strategic Investments and financial instruments

 4. May 2016

  Meeting on contractualisation and contractual relations between farmers and other actors in the food supply chain

 5. June 2016

  Meeting on collective self-help tools and EU regulatory environment

 6. September 2016

  Meeting on climate change – challenges and opportunities for farmers

 7. September 2016

  High level meeting on milk between high level representatives of the EU countries and the agricultural markets task force

Documents

 

13 JANUARI 2013
Inaugural meeting of the Agricultural Markets Task Force – agenda
English
(26.63 KB - PDF)
Ladda ner

 

13 JANUARI 2013
Summary report: first meeting of the AMTF
English
(91.95 KB - PDF)
Ladda ner

 

8 MARS 2016
Agenda: 2nd meeting of the AMTF
English
(16.33 KB - PDF)
Ladda ner

 

8 MARS 2016
Summary report: 2nd meeting of AMTF
English
(76.29 KB - PDF)
Ladda ner

 

19 JUNI 2016
Issue paper: Market transparency
English
(173.78 KB - PDF)
Ladda ner

 

19 JUNI 2016
Annex – agricultural data collected through the CMO and by Eurostat
English
(380.14 KB - PDF)
Ladda ner

 

12 APRIL 2016
Agenda: 3rd meeting of AMTF
English
(24.69 KB - PDF)
Ladda ner

 

12 APRIL 2016
Summary report: 3rd meeting of AMTF
English
(135.82 KB - PDF)
Ladda ner

 

12 APRIL 2016
Issue paper: Futures markets
English
(110.44 KB - PDF)
Ladda ner

 

12 APRIL 2016
Issue papper: EFSI – The investment plan for Europe
English
(163.52 KB - PDF)
Ladda ner

 

12 APRIL 2016
Issue paper: EAFRD financial instruments
English
(108.98 KB - PDF)
Ladda ner

 

24 MAJ 2016
Agenda: 4th meeting of AMTF
English
(25.59 KB - PDF)
Ladda ner

 

24 MAJ 2016
Summary report: 4th meeting of AMTF
English
(69.63 KB - PDF)
Ladda ner

 

24 MAJ 2016
Issue paper: Contractualisation
English
(457.36 KB - PDF)
Ladda ner

 

24 MAJ 2016
Issue paper: Contractual relations in the food supply chain
English
(100.31 KB - PDF)
Ladda ner

 

28 JUNI 2016
Agenda: 5th meeting AMFT
English
(26.43 KB - PDF)
Ladda ner

 

28 JUNI 2016
Summary report: 5th meeting AMTF
English
(62.81 KB - PDF)
Ladda ner

 

28 JUNI 2016
Issue paper: Collective self-help tools and the EU regulatory environment
English
(208.04 KB - PDF)
Ladda ner

 

15 SEPTEMBER 2016
Agenda: 6th meeting AMTF
English
(79.89 KB - PDF)
Ladda ner

 

15 SEPTEMBER 2016
Summary report: 6th meeting AMTF
English
(70.34 KB - PDF)
Ladda ner

 

16 SEPTEMBER 2019
Agenda: meeting on milk issues between high level representatives of Member States and the AMTF
English
(122.47 KB - PDF)
Ladda ner

 

16 SEPTEMBER 2016
Summary report: High level meeting on milk
English
(190.79 KB - PDF)
Ladda ner