Gå direkt till innehållet
Agriculture and rural development

Arbetsgruppen för jordbruksmarknader

Arbetsgruppens uppgift

EU:s jordbruksprodukter säljs allt oftare på globala marknader. Detta har skapat viktiga handelsmöjligheter men har också ökat risken för marknadsproblem och instabila priser. För att ta reda på hur man kan motverka de negativa effekterna tillsatte kommissionen en arbetsgrupp för jordbruksmarknader.

Arbetsgruppen diskuterade olika sätt att stärka jordbrukarnas ställning i livsmedelsförsörjningskedjan. Arbetsgruppens slutrapport med bland annat politiska rekommendationer presenterades den 14 november 2016.

Arbetsgruppen bestod av 12 medlemmar och träffades regelbundet mellan januari och november 2016. Även externa experter och utomstående parter bidrog till arbetet.

11 MAJ 2018
Full report: Improving market outcomes – enhancing the position of farmers in the supply chain
11 MAJ 2018
Executive summary: Improving market outcomes – enhancing the position of farmers in the supply chain

Politiska rekommendationer

Arbetsgruppen lade fram ett antal politiska rekommendationer och några av dem antogs senare av kommissionen. De handlade om ökad marknadsinsyn, förbud mot illojala handelsmetoder och ändring av konkurrensreglerna så att jordbrukarna får samarbeta i producentorganisationer.

Bättre tillgång till information för rättvisare marknader.

Medlemmar

 • Cees P. Veerman (ordförande) – Professor i hållbar europeisk landsbygdsutveckling vid universiteten i Tilburg och Wageningen
 • Andrzej Babuchowski – Professor, institutionen för livsmedelsvetenskap, universitetet i Warmia och Mazury (Olsztyn) samt ordförande för det polska institutet för innovation i mejeribranschen (Mlekpol)
 • Jérôme Bedier – Vice verkställande direktör och generalsekreterare för Carrefour-koncernen
 • Gianpiero Calzolari – Samordnare för mejerisektorn inom Alleanza Cooperative Italiane
 • David Dobbin – Chef vid United Dairy Farmers
 • Louise Fresco – Ordförande för Wageningens universitet och forskningscentrum
 • Helfried Giesen – Pensionerad verkställande direktör för styrelsen för kooperativet Westfleisch
 • Torbjörn Iwarson – Oberoende rådgivare för råvarumarknader
 • Aniko Juhasz – Generaldirektör för forskningsinstitutet för jordbruksekonomi (AKI) i Budapest
 • Anne Larue Paumier – Medlem av expertgruppen för spannmål Copa-Cogeca och biträdande chef för franska Coop (konsult för spannmålsmarknaden och riskhantering)
 • Igor Samir – Expert på kommersiella förbindelser vid Slovakiens lantbruks- och livsmedelskammare och ledamot av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
 • Esther Valverde Cabrero – Biträdande generaldirektör för livsmedelsförsörjningskedjan, Spaniens jordbruks-, livsmedels- och miljöministerium

Arbetsgruppens möten

 1. Januari 2016

  Första mötet i arbetsgruppen för jordbruksmarknader

 2. Mars 2016

  Möte om marknadsinsyn

 3. April 2016

  Möte om terminsmarknader, Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) och finansiella instrument

 4. Maj 2016

  Möte om avtal och avtalsförhållanden mellan lantbrukare och andra aktörer i livsmedelsförsörjningskedjan

 5. Juni 2016

  Möte om gemensamma självhjälpsverktyg och EU:s lagstiftning

 6. September 2016

  Möte om klimatförändringarna – utmaningar och möjligheter för lantbrukare

 7. September 2016

  Högnivåmöte om mjölk mellan företrädare på hög nivå från medlemsländerna och arbetsgruppen för jordbruksmarknader

Dokument:

13 JANUARI 2013
Inaugural meeting of the Agricultural Markets Task Force – agenda

13 JANUARI 2013
Summary report: first meeting of the AMTF

8 MARS 2016
Agenda: 2nd meeting of the AMTF

8 MARS 2016
Summary report: 2nd meeting of AMTF

19 JUNI 2016
Issue paper: Market transparency

19 JUNI 2016
Annex – agricultural data collected through the CMO and by Eurostat

12 APRIL 2016
Agenda: 3rd meeting of AMTF

12 APRIL 2016
Summary report: 3rd meeting of AMTF

12 APRIL 2016
Issue paper: Futures markets

12 APRIL 2016
Issue papper: EFSI – The investment plan for Europe

12 APRIL 2016
Issue paper: EAFRD financial instruments

24 MAJ 2016
Agenda: 4th meeting of AMTF

24 MAJ 2016
Summary report: 4th meeting of AMTF

24 MAJ 2016
Issue paper: Contractualisation

24 MAJ 2016
Issue paper: Contractual relations in the food supply chain

28 JUNI 2016
Agenda: 5th meeting AMFT

28 JUNI 2016
Summary report: 5th meeting AMTF

28 JUNI 2016
Issue paper: Collective self-help tools and the EU regulatory environment

15 SEPTEMBER 2016
Agenda: 6th meeting AMTF

15 SEPTEMBER 2016
Summary report: 6th meeting AMTF

16 SEPTEMBER 2019
Agenda: meeting on milk issues between high level representatives of Member States and the AMTF

16 SEPTEMBER 2016
Summary report: High level meeting on milk