Preskoči na glavno vsebino
Agriculture and rural development

Cilji preglednosti trga

Pomanjkanje preglednosti trga in nesorazmernost informacij lahko privedeta do neučinkovitih trgov in dasta nesorazmerno moč tistim, ki imajo dostop do najnatančnejših podatkov. Zato EU zagotavlja informacije o določanju cen in druge tržne informacije za številne kmetijske proizvode.

EU zagotavlja obširne informacije o kmetijskih proizvajalcih in potrošniških cenah, vendar je na voljo manj informacij o cenah na vmesnih stopnjah prehranske verige.

Z zagotavljanjem informacij za te vmesne stopnje se bo povečala učinkovitost trga, saj se bodo izboljšale poslovne odločitve in povečalo zaupanje med deležniki med različnimi stopnjami prehranske verige. Enostaven dostop do ažurnih informacij o razvoju trga je ključen tudi za to, da se evropskim proizvajalcem hrane omogoči učinkovita konkurenca na svetovnih trgih. To bo koristilo zlasti manjšim nosilcem dejavnosti, ki nimajo dostopa do teh informacij prek zasebnih virov.

Evropska komisija je zato 1. oktobra 2019 predlagala nove regulativne ukrepe za izboljšanje preglednosti trga v agroživilski prehranski verigi.

Preglednost trga v praksi

Ukrepi zajemajo sektorje mesa, jajc, mleka, sadja in zelenjave, poljščin, sladkorja in oljčnega olja.

Temeljijo na obstoječih sistemih in postopkih za zbiranje podatkov, ki zagotavljajo nove informacije o poznejših fazah prehranske verige.

Podatki vsem nosilcem dejavnosti, vključno s kmeti in njihovimi organizacijami proizvajalcev ter malimi in srednjimi podjetji, pomagajo pri spremljanju gibanj na trgu na različnih stopnjah verige in pri oceni njihovega učinka.

Vsaka država EU je odgovorna za zbiranje podatkov o cenah in trgih. Za zmanjšanje upravnega bremena Komisija priporoča, da mala in srednja podjetja niso vključena v zbiranje podatkov. Države EU sporočijo podatke Komisiji, ta pa objavi informacije na svojem portalu kmetijskih podatkov in v opazovalnicah za trg EU. Informacije, ki jih posredujejo države EU, morajo biti točne in pravočasne. Številna skupna vprašanja o preglednosti trga so na voljo v dokumentu Komisije s pogostimi vprašanji.

Ekonomska analiza in javno posvetovanje

Timeline of consultation

 1. February 2019
  Stakeholder conference on market transparency in the food supply chain

  The Commission presented the outcome of its economic analysis to stakeholders, along with the options for improving market transparency in the food supply chain. The objective of the conference was to gather feedback from stakeholders before the next steps were taken.

 2. September 2018
  Expert group for horizontal questions concerning the CAP and civil dialogue group workshop

  The Directorate-General for Agriculture and Rural Development gathered EU countries’ delegates (Expert group for horizontal questions concerning the CAP) and stakeholder organisations (Civil dialogue group on the common agricultural policy) to discuss the strengths and weaknesses of the current system of market transparency and to debate the need for improvements along the sectoral food supply chains.

 3. May 2018
  Joint research centre and DG Agriculture experts workshop

  A workshop with academics, industry experts, and national and international organisations was organised by the Joint Research Centre (JRC) and the European Commission's Directorate-General for Agriculture and Rural Development. The aim of the workshop was to assess the scope and nature of possible EU action to improve the functioning of sectoral food chains through increased market transparency.

 4. August 2017

  Open public consultation

  The consultation on the initiative to improve the food supply chain included three EU surveys. All citizens and organisations were welcome to contribute to this consultation.

 5. July 2017

  Inception impact assessment

  The inception impact assessment considered the possible responses the Commission could take in order to increase market transparency. It then considered the economic, social and cross-cutting issues that these possible responses may cause.

Projektna skupina za kmetijske trge

Uredba o preglednosti trga je odgovor na priporočila Projektne skupine kmetijskih trgov, tj. neodvisne skupine strokovnjakov, ki je bila ustanovljena, da bi preučila, kako povečati moč proizvajalcev na agroživilskih trgih. Skupina je ugotovila, da bi zmanjšanje asimetričnosti informacij v prehranski verigi pozitivno vplivalo na konkurenco, zlasti za manjše proizvajalce.

Sodelovanje in strokovna mnenja

Komisija se bo v okviru nove uredbe posvetovala z državami EU, deležniki in neodvisnimi strokovnjaki, da bi spremljala uporabo uredbe, najboljših praks in novosti na področju preglednosti trga. Razprava bo potekala tudi v okviru rednega dela Odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov.

Documents

 

 

19. NOVEMBER 2020
Implementation – technical specifications: animal products

 

19. NOVEMBER 2020
Implementation – technical specifications: arable crops

 

19. NOVEMBER 2020
Implementation – technical specifications: fat filled powder

 

19. NOVEMBER 2020
Implementation – technical specifications: fruit and vegetables

Dogodki