Skip to main content
Agriculture and rural development

Markkinoiden avoimuus

Markkinoiden avoimuuden tavoitteet

Markkinoiden avoimuuden puute ja markkinatietojen epätasapaino voivat johtaa tehottomiin markkinoihin ja antaa kohtuuttoman paljon markkinavoimaa niille, joilla on käytettävissään tarkimmat tiedot. Tämän vuoksi EU julkaisee nykyisin monia maataloustuotteita koskevia hintatietoja ja muita markkinatietoja.

Vaikka EU tarjoaa runsaasti tietoa maataloustuotteiden tuottaja- ja kuluttajahinnoista, on elintarvikeketjun välivaiheiden hinnoista saatavilla vähemmän tietoa.

Välivaiheiden hinta- ja markkinatietojen tarjonta tehostaa markkinoiden toimintaa. Suurempi läpinäkyvyys ja avoimuus tukevat parempia liiketoimintapäätöksiä ja parantavat elintarvikkeiden toimitusketjun eri toimijoiden keskinäistä luottamusta. Helposti ja nopeasti saatavilla oleva tieto markkinakehityksestä parantaa myös EU:n elintarviketuottajien kilpailukykyä maailmanlaajuisilla markkinoilla. Tällaisten tietojen saannista on hyötyä erityisesti pienille toimijoille, jotka eivät voi saada niitä muuten käyttöönsä.

Euroopan komissio hyväksyi 1.10.2019 antamallaan asetuksella uudet sääntelytoimenpiteet, joilla parannetaan maatalouselintarvikeketjun ja -markkinoiden avoimuutta.

Markkinoiden avoimuus käytännössä

Uusi asetus koskee seuraavia aloja: liha, kananmunat, maitotuotteet, hedelmät ja vihannekset, peltokasvit, sokeri ja oliiviöljy.

Asetuksella laajennetaan olemassa olevien tiedonkeruujärjestelmien ja -menettelyjen soveltamisalaa. Niiden avulla saadaan uusia tietoja elintarvikeketjun loppupäästä.

Tiedot auttavat kaikkia ketjun toimijoita, muun muassa maataloustuottajia ja tuottajaorganisaatioita sekä alan pk-yrityksiä, seuraamaan markkinoiden kehityssuuntia ja arvioimaan niiden vaikutuksia.

Kukin EU-maa vastaa hinta- ja markkinatietojen keruusta alueellaan. Euroopan komissio suosittelee, että hallinnollisen rasitteen vähentämiseksi jäsenmaat eivät kohdista kyselyjä pk-yrityksiin. EU-maat toimittavat kerätyt tiedot komissiolle, joka puolestaan asettaa seurantatiedot saataville maatalouselintarviketietoportaaliin ja EU:n markkinoiden seurantakeskuksiin. On tärkeää, että EU-maiden toimittamat tiedot ovat täsmällisiä ja oikea-aikaisia. Komission on julkaissut taustatiedotteen, jossa käsitellään markkinoiden avoimuutta koskevia yleisimpiä kysymyksiä.

Taloudellinen analyysi ja julkinen kuuleminen

Timeline of consultation

 1. February 2019
  Stakeholder conference on market transparency in the food supply chain

  The Commission presented the outcome of its economic analysis to stakeholders, along with the options for improving market transparency in the food supply chain. The objective of the conference was to gather feedback from stakeholders before the next steps were taken.

 2. September 2018
  Expert group for horizontal questions concerning the CAP and civil dialogue group workshop

  The Directorate-General for Agriculture and Rural Development gathered EU countries’ delegates (Expert group for horizontal questions concerning the CAP) and stakeholder organisations (Civil dialogue group on the common agricultural policy) to discuss the strengths and weaknesses of the current system of market transparency and to debate the need for improvements along the sectoral food supply chains.

 3. May 2018
  Joint research centre and DG Agriculture experts workshop

  A workshop with academics, industry experts, and national and international organisations was organised by the Joint Research Centre (JRC) and the European Commission's Directorate-General for Agriculture and Rural Development. The aim of the workshop was to assess the scope and nature of possible EU action to improve the functioning of sectoral food chains through increased market transparency.

 4. August 2017

  Open public consultation

  The consultation on the initiative to improve the food supply chain included three EU surveys. All citizens and organisations were welcome to contribute to this consultation.

 5. July 2017

  Inception impact assessment

  The inception impact assessment considered the possible responses the Commission could take in order to increase market transparency. It then considered the economic, social and cross-cutting issues that these possible responses may cause.

Maatalousmarkkinoiden työryhmä

Markkinoiden avoimuutta koskeva asetus perustuu maatalousmarkkinoiden työryhmän suosituksiin. Tämä riippumaton asiantuntijaryhmä perustettiin pohtimaan keinoja lisätä maataloustuottajien vaikutusmahdollisuuksia maatalouselintarvikemarkkinoilla. Se katsoi, että tietojen epätasapainon vähentäminen elintarvikeketjun eri vaiheiden ja toimijoiden välillä edistäisi kilpailua ja parantaisi erityisesti pienten tuottajien asemaa.

Kuuleminen ja asiantuntija-apu

Uuden asetuksen mukaisesti Euroopan komissio aikoo kuulla EU-maita, eri sidosryhmiä ja riippumattomia asiantuntijoita, jotta voidaan seurata asetuksen soveltamista, parhaiden käytäntöjen toteutumista ja markkinoiden avoimuuden uusia kehityssuuntauksia. Asetuksen soveltamista tarkastellaan myös maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn komiteassa.

Documents

 

Frequently asked questions on market transparency
English
(423.57 KB - PDF)
Lataa

 

Implementation – technical specifications: animal products
English
(141.47 KB - PDF)
Lataa

 

Implementation – technical specifications: arable crops
English
(141.88 KB - PDF)
Lataa

 

Implementation – technical specifications: fat filled powder
English
(52.42 KB - PDF)
Lataa

 

Implementation – technical specifications: fruit and vegetables
English
(46.18 KB - PDF)
Lataa

Tapahtumat