Pereiti prie pagrindinio turinio
Agriculture and rural development

Kodėl užtikrinamas rinkos skaidrumas

Dėl skaidrumo trūkumo ir informacijos asimetrijos rinka gali tapti neveiksminga, o prieigą prie tiksliausių duomenų turintys jos dalyviai gali įgyti neproporcingai didelę galią. Todėl ES šiuo metu teikia daugelio žemės ūkio produktų kainodaros ir kitą rinkos informaciją.

ES teikia išsamią informaciją apie žemės ūkio produktų gamintojų ir vartotojų kainas, tačiau informacijos apie kainas maisto produktų tiekimo grandinės tarpiniais etapais yra mažiau.

Teikiant informaciją apie tarpinius etapus rinkos taps veiksmingesnės, nes bus padedama priimti geresnius verslo sprendimus ir visuose maisto tiekimo grandinės etapuose padidės suinteresuotųjų subjektų tarpusavio pasitikėjimas. Lengvai ir laiku gauti informaciją apie rinkos pokyčius Europos maisto gamintojams labai svarbu ir siekiant veiksmingai konkuruoti pasaulio rinkose. Tai bus naudinga visų pirma mažesniems veiklos vykdytojams, kurie negali gauti šios informacijos iš privačių šaltinių.

2019 m. spalio 1 d. Komisija priėmė naujų reguliavimo priemonių, kuriomis siekiama didinti rinkos skaidrumą žemės ūkio maisto produktų tiekimo grandinėje.

Rinkos skaidrumas praktikoje

Reglamentas taikomas mėsos, kiaušinių, pieno produktų, vaisių ir daržovių, pasėlių, cukraus ir alyvuogių aliejaus sektoriams.

Juo išplečiama esamų duomenų rinkimo sistemų ir procedūrų taikymo sritis, kad būtų teikiama nauja informacija apie tolesnius maisto tiekimo grandinės etapus.

Duomenys padės visiems veiklos vykdytojams, įskaitant ūkininkus ir jų gamintojų organizacijas bei mažąsias ir vidutines įmones, stebėti rinkos tendencijas įvairiais grandinės etapais ir įvertinti jų poveikį.

Už kainų ir rinkos duomenų rinkimą atsakinga kiekviena ES šalis. Kad administracinė našta būtų mažesnė, Komisija rekomenduoja renkant šiuos duomenis neįtraukti mažųjų ir vidutinių įmonių. ES šalys teikia duomenis Komisijai, o Komisija informaciją skelbia savo žemės ūkio maisto produktų duomenų portale ir ES rinkos stebėjimo centruose. Labai svarbu, kad ES šalys laiku teiktų tikslią informaciją. Atsakymus į kai kuriuos dažnus klausimus apie rinkos skaidrumą galima rasti Komisijos dažnai užduodamų klausimų dokumente.

Ekonominė analizė ir viešos konsultacijos

Konsultacijų tvarkaraštis

 1. 2019 m. vasario mėn.
  Suinteresuotųjų subjektų konferencija dėl rinkos skaidrumo maisto tiekimo grandinėje

  Komisija suinteresuotiesiems subjektams pateikė savo ekonominės analizės rezultatus ir galimybes didinti rinkos skaidrumą maisto tiekimo grandinėje. Konferencijos tikslas buvo gauti suinteresuotųjų subjektų atsiliepimų prieš imantis tolesnių veiksmų.

 2. 2018 m. rugsėjo mėn.
  Su BŽŪP susijusių horizontaliųjų klausimų ekspertų grupės ir pilietinio dialogo grupės seminaras

  Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas subūrė ES šalių delegatus (Su BŽŪP susijusių horizontaliųjų klausimų ekspertų grupę) ir suinteresuotųjų subjektų organizacijas (Pilietinio dialogo grupę bendros žemės ūkio politikos klausimams) aptarti dabartinės rinkos skaidrumo sistemos privalumų ir trūkumų ir diskutuoti apie būtinybę tobulinti sektorines maisto produktų tiekimo grandines.

 3. 2018 m. gegužės mėn.
  Jungtinio tyrimų centro ir Žemės ūkio GD ekspertų seminaras

  Jungtinis tyrimų centras ir Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas surengė seminarą, kuriame dalyvavo akademinės bendruomenės atstovai, sektoriaus ekspertai ir nacionalinės bei tarptautinės organizacijos. Seminaro tikslas buvo įvertinti galimų ES veiksmų, kuriais būtų gerinamas sektorinių maisto grandinių veikimas didinant rinkos skaidrumą, apimtį ir pobūdį.

 4. 2017 m. rugpjūčio mėn.

  Viešos konsultacijos

  Konsultuojantis dėl maisto tiekimo grandinės gerinimo iniciatyvos surengti trys ES nuomonių tyrimai. Šiose konsultacijose dalyvauti buvo paraginti visi piliečiai ir organizacijos.

 5. 2017 m. liepos mėn.

  Įžanginis poveikio vertinimas

  Atliekant įžanginį poveikio vertinimą svarstytos priemonės, kurių galėtų imtis Komisija, kad padidintų rinkos skaidrumą. Nagrinėti ekonominiai, socialiniai ir kompleksiniai klausimai, kurių gali kilti dėl šių priemonių.

Žemės ūkio rinkų darbo grupė

Rinkos skaidrumo reglamentas parengtas gavus Žemės ūkio rinkų darbo grupės – nepriklausomos ekspertų grupės, svarstančios, kaip padidinti gamintojų galią žemės ūkio maisto produktų rinkose, – rekomendacijas. Ji padarė išvadą, kad informacijos disbalanso tiekimo grandinėje sumažinimas teigiamai paveiktų konkurenciją, ypač mažesnius gamintojus.

Bendradarbiavimas ir ekspertų patarimai

Pagal naująjį reglamentą Europos Komisija konsultuosis su ES šalimis, suinteresuotaisiais subjektais ir nepriklausomais ekspertais, kad stebėtų reglamento taikymą, geriausią patirtį ir pokyčius rinkos skaidrumo srityje. Be to, jis bus įprasta tvarka svarstomas Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo komiteto posėdyje.

Documents

 

 

2020 M. LAPKRIČIO 19 D.
Implementation – technical specifications: animal products

 

2020 M. LAPKRIČIO 19 D.
Implementation – technical specifications: arable crops

 

2020 M. LAPKRIČIO 19 D.
Implementation – technical specifications: fat filled powder

 

2020 M. LAPKRIČIO 19 D.
Implementation – technical specifications: fruit and vegetables

Renginiai