Skip to main content
Agriculture and rural development

Jordbrukskommittéer

Kommittéernas rättsliga grund och mötesprotokoll.

Kommittéerna består av regeringsföreträdare från EU-länderna och ordförande är en företrädare för kommissionen. De ser till att EU-kommissionen antar genomförandeakter under EU-ländernas kontroll.

 • Kommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket

  Rättslig grund

  Möten, inklusive dagordningar, sammanfattande protokoll, omröstningsformulär och förslag till genomförandeåtgärder och genomförandeakter

 • Kommittén för kvalitetspolitik för jordbruksprodukter

  Rättslig grund

  Möten, inklusive dagordningar, sammanfattande protokoll, omröstningsformulär och förslag till genomförandeåtgärder och genomförandeakter

 • Kommittén för ekologisk produktion

  Rättslig grund

  Möten, inklusive dagordningar, sammanfattande protokoll, omröstningsformulär och förslag till genomförandeåtgärder och genomförandeakter

 • Kommittén för jordbruksfonderna

  Rättslig grund

  Möten, inklusive dagordningar, sammanfattande protokoll, omröstningsformulär och förslag till genomförandeåtgärder och genomförandeakter

 • Kommittén för direktstöd

  Rättslig grund

  Möten, inklusive dagordningar, sammanfattande protokoll, omröstningsformulär och förslag till genomförandeåtgärder och genomförandeakter

 • Kommittén för informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter

  Rättslig grund

  Möten, inklusive dagordningar, sammanfattande protokoll, omröstningsformulär och förslag till genomförandeåtgärder och genomförandeakter

 • Landsbygdsutvecklingskommittén

  Rättslig grund

  Möten, inklusive dagordningar, sammanfattande protokoll, omröstningsformulär och förslag till genomförandeåtgärder och genomförandeakter

 • Kommittén för jordbrukets struktur och landsbygdens utveckling

  Rättslig grund

  Möten, inklusive dagordningar, sammanfattande protokoll och omröstningsformulär

 • Kommittén för genomförande av bestämmelserna om aromatiserade vinbaserade drycker

  Rättslig grund

  Möten, inklusive dagordningar, sammanfattande protokoll, omröstningsformulär och förslag till genomförandeåtgärder och genomförandeakter

 • Kommittén för spritdrycker

  Rättslig grund

  Möten, inklusive dagordningar, sammanfattande protokoll, omröstningsformulär och förslag till genomförandeåtgärder och genomförandeakter

 • Kommittén för bevarande, karaktärisering, insamling och nyttjande av genetiska resurser inom jordbruket

  Rättslig grund

  Möten, inklusive dagordningar, sammanfattande protokoll och omröstningsformulär

Dokument

19 JANUARI 2022
Privacy statement for meetings of agricultural committees
English
(787.49 KB - PDF)
Ladda ner