Glavni sadržaj
Agriculture and rural development

Transparentnost tržišta

Ciljevi transparentnosti tržišta

Nedostatak transparentnosti tržišta i asimetrija informacija mogu dovesti do neučinkovitih tržišta i pružiti nerazmjernu moć onima koji imaju pristup najtočnijim podacima. Zato EU danas pruža informacije o cijenama i druge informacije o tržištu za brojne poljoprivredne proizvode.

Iako EU pruža opsežne informacije o proizvođačkim i potrošačkim cijenama, manje je informacija dostupno o cijenama u srednjim fazama lanca opskrbe hranom.

Pružanjem informacija o tim srednjim koracima povećat će se učinkovitost tržišta tako što će se poduprijeti donošenje boljih poslovnih odluka i povećati povjerenje među dionicima u svim fazama lanca opskrbe hranom. Jednostavan i pravodoban pristup informacijama o kretanjima na tržištu ključan je i kako bi se europskim proizvođačima hrane omogućilo učinkovito tržišno natjecanje na globalnim tržištima. To će donijeti koristi prvenstveno manjim subjektima, koji putem privatnih izvora nemaju pristup tim informacijama.

Europska komisija je 1. listopada 2019. donijela nove regulatorne mjere za poboljšanje transparentnosti tržišta u lancu opskrbe poljoprivredno-prehrambenim proizvodima.

Transparentnost tržišta u praksi

Uredba obuhvaća sektori mesa, jaja, mliječnih proizvoda, voća i povrća, ratarskih kultura, šećera i maslinova ulja.

Njome se proširuje područje primjene postojećih sustava i postupaka za prikupljanje podataka te se pružaju nove informacije o kasnijim fazama lanca opskrbe hranom.

Uz pomoć tih podataka svi će subjekti, uključujući poljoprivrednike, organizacije proizvođača te mala i srednja poduzeća, moći promatrati kretanja na tržištu u različitim fazama lanca i procjenjivati njihov učinak.

Za prikupljanje podataka o cijenama i tržištu odgovorna je svaka država članica EU-a. Kako bi se smanjilo administrativno opterećenje, Komisija preporučuje da se pri tom prikupljanju podataka ne obuhvate mala i srednja poduzeća. Države članice EU-a te podatke dostavljaju Komisiji, koja ih objavljuje na svojem portalu za podatke o poljoprivredno-prehrambenim proizvodimal i tržišnim opservatorijima EU-a. Bitno je da podaci iz država članica EU-a budu točni i pravovremeno dostavljeni. Brojna zajednička pitanja o transparentnosti tržišta obrađena su u dokumentu Komisije s najčešćim pitanjima.

Ekonomska analiza i javno savjetovanje

Vremenski raspored savjetovanja

 1. Veljača 2019.
  Konferencija dionika o transparentnosti tržišta u lancu opskrbe hranom

  Komisija je dionicima predstavila rezultate svoje ekonomske analize i opcije za poboljšanje transparentnosti tržišta u lancu opskrbe hranom. Cilj konferencije bio je prikupiti povratne informacije od dionika prije poduzimanja sljedećih koraka.

 2. Rujan 2018.
  Stručna skupina za horizontalna pitanja u području ZPP-a i radionica Skupine za građanski dijalog

  Glavna uprava za poljoprivredu i ruralni razvoj okupila je delegate država članica EU-a (Stručna skupina za horizontalna pitanja u području ZPP-a) i organizacije dionika (Skupina za civilni dijalog o zajedničkoj poljoprivrednoj politici) kako bi raspravljali o prednostima i slabostima postojećeg sustava transparentnosti tržišta i o potrebi za poboljšanjima u sektorskim lancima opskrbe hranom.

 3. Svibanj 2018.
  Zajednički istraživački centar (engl. „Joint research centre”, JRC) i Radionica stručnjaka Glavne uprave za poljoprivredu

  Zajednički istraživački centar (JRC) i Komisijina Glavna uprava za poljoprivredu i ruralni razvoj organizirali su radionicu na kojoj su sudjelovali pripadnici akademske zajednice, stručnjaci iz sektora te nacionalne i međunarodne organizacije. Cilj radionice bio je ocijeniti opseg i prirodu mogućih Unijinih mjera za poboljšanje funkcioniranja sektorskih prehrambenih lanaca povećanjem transparentnosti tržišta.

 4. Kolovoz 2017.

  Otvoreno javno savjetovanje

  U savjetovanje o inicijativi za poboljšanje lanca opskrbe hranom bila su uključena tri istraživanja koja je proveo EU. Svi građani i organizacije pozvani su na sudjelovanje u ovom savjetovanju.

 5. Srpanj 2017.

  Početna procjena učinka

  U početnoj procjeni učinka razmotrene su mjere koje bi Komisija mogla poduzeti kako bi se povećala transparentnost tržišta. Potom su razmotreni ekonomski, socijalni i međusektorski učinci koje bi te moguće mjere mogle uzrokovati.

Radna skupina za poljoprivredna tržišta

Uredba o transparentnosti tržišta bila je odgovor na preporuke Radne skupine za poljoprivredna tržišta, a riječ je o neovisnoj stručnoj skupini osnovanoj u svrhu razmatranja načina jačanja položaja proizvođača na poljoprivredno-prehrambenim tržištima. Ona je zaključila da bi smanjenje asimetrije informacija u lancu opskrbe pozitivno utjecalo na tržišno natjecanje, a posebno na manje proizvođače.

Suradnja i savjetovanje sa stručnjacima

U okviru nove uredbe Komisija će se savjetovati s državama članicama EU-a, dionicima i neovisnim stručnjacima radi praćenja primjene uredbe, najbolje prakse i razvoja u području transparentnosti tržišta. O Uredbi će se raspravljati i u okviru redovnog rada Odbora za zajedničku organizaciju poljoprivrednih tržišta.

Documents

 

 

19. STUDENOGA 2020.
Implementation – technical specifications: animal products

 

19. STUDENOGA 2020.
Implementation – technical specifications: arable crops

 

19. STUDENOGA 2020.
Implementation – technical specifications: fat filled powder

 

19. STUDENOGA 2020.
Implementation – technical specifications: fruit and vegetables

Novosti