Направо към основното съдържание
Agriculture and rural development

Държави, обхванати от процеса на разширяване

Преглед на търговията със селскостопански продукти между Европейския съюз и страните кандидатки и потенциални кандидатки за разширяване на ЕС.

Търговия със селскостопански хранителни продукти между ЕС и страните, обхванати от процеса на разширяване

ЕС и страните, обхванати от процеса на разширяване, имат силни търговски отношения.

Със страните от Западните Балкани ЕС е сключил споразумения за стабилизиране и асоцииране (ССА), с които бе създадена зона за свободна търговия в рамките на преходен период, който приключи за всички, с изключение на Косово. Споразуменията предвиждат премахване на митата и нетарифните ограничения върху двустранната търговия и всички стоки, с изключение на някои селскостопански продукти и продукти от риболов, които подлежат на намалени мита и/или количествени отстъпки.

Търговията със селскостопански хранителни продукти между ЕС и региона от 2008 г. насам се е удвоила, а увеличаването на търговията като цяло е било от полза за страните от Западните Балкани: за десет години регионът е увеличил износа си за ЕС с над 100 %, докато износът на ЕС за Западните Балкани е отбелязал по-скромен ръст от 52 %. Като цяло обаче ЕС е нетен износител на селскостопански хранителни продукти за страните от Западните Балкани, с изключение на Сърбия.

Освен това съгласно автономните търговски мерки, предоставени на Западните Балкани от 2000 г. насам, държавите продължават да се ползват от определени преференции в търговията си с ЕС. Това включва разрешаване на суспендирането на специфичните мита, които обикновено се прилагат за плодове и зеленчуци, и достъп до обща квота за вино след запълването на двустранните квоти за вино на държавите в рамките на съответните ССА.

В случая с Турция има специално двустранно споразумение за търговия със селскостопански продукти, които не са обхванати от митническия съюз.

Информация по темата

Търговия между ЕС и Западните Балкани

Търговия на ЕС с Турция

Държави

Албания

Търговските отношения между ЕС и Албания в областта на селското стопанство се уреждат от ССА между ЕС и Албания. To започна да действа на 1 април 2009 г., въпреки че свързаната с търговията част от споразумението влезе в сила чрез временно споразумение от 1 декември 2006 г.

Споразумението предвижда висока степен на либерализация, с някои малки изключения по отношение на ограничен брой селскостопански продукти. Съгласно споразумението всички селскостопански продукти с произход от Албания могат да влизат безмитно в ЕС, с изключение на говеждото месо, захарта и виното, за които се прилагат преференциални тарифни квоти. Що се отнася до износа на ЕС за Албания, някои продукти не са напълно либерализирани, а се ползват с намаление от основната ставка в Албания (напр. млечни продукти, някои зърнени култури и семена от зърнени култури).

ЕС има голям излишък в търговията със селскостопански хранителни продукти с Албания, в която доминират води, хранителни продукти, хляб и тестени изделия. ЕС внася от Албания предимно растения, домати и някои зеленчуци.

Споразумението осигурява взаимна защита на географските означения на вината, спиртните напитки и ароматизираните вина, изброени в споразумението.

Информация по темата

Споразумение за стабилизиране и асоцииране между ЕС и Албания

24 MАЙ 2024 Г.
Agri-food trade statistical factsheet – Albania

Босна и Херцеговина

Търговските отношения между ЕС и Босна и Херцеговина в областта на селското стопанство се уреждат от ССА между ЕС и Босна и Херцеговина. То влезе в сила на 1 юни 2015 г., но свързаната с търговията част от споразумението вече се прилагаше чрез временно споразумение от 1 юли 2008 г. Споразумението предвижда висока степен на либерализация с много малко изключения и има асиметричен характер. Съгласно споразумението всички селскостопански продукти с произход от Босна и Херцеговина могат да влизат безмитно в ЕС, с изключение на говеждото месо, захарта и виното, за които се прилагат тарифни квоти. Що се отнася до износа на ЕС за Босна и Херцеговина, някои продукти не са напълно либерализирани, а се ползват с намаление на основната ставка в Босна и Херцеговина (напр. живи животни, месо, млечни продукти, плодови сокове).

ЕС има голям излишък в търговията със селскостопански хранителни продукти с Босна и Херцеговина, в която доминират говеждо месо, сладкарски изделия и хранителни продукти. ЕС внася от Босна и Херцеговина предимно плодове, сурови кожи и води.

ССА осигурява взаимна защита на всички географски означения, изброени в споразумението.

Информация по темата

Споразумение за стабилизиране и асоцииране между ЕС и Босна и Херцеговина

24 MАЙ 2024 Г.
Agri-food trade statistical factsheet – Bosnia and Herzegovina

Косово*

Търговията със селскостопански стоки между ЕС и Косово се урежда от ССА между тях, което влезе в сила на 1 април 2016 г. Споразумението предвижда висока степен на либерализация с няколко изключения по отношение на ограничен брой селскостопански продукти. Съгласно споразумението всички селскостопански продукти с произход от Косово могат да влизат безмитно в ЕС, с изключение на говеждото месо, захарта и виното, за които се прилагат тарифни квоти. Що се отнася до износа на ЕС за Косово, някои продукти не са напълно либерализирани, а се ползват с намаление на основната ставка в Косово (напр. млечни продукти, някои плодове и зеленчуци и вино).

ЕС има голям излишък в търговията със селскостопански хранителни продукти с Косово, в която доминират тютюневи изделия, води и хранителни продукти. ЕС внася от Косово предимно плодове, води и сурови кожи.

ССА осигурява взаимна защита на всички географски означения, изброени в споразумението.

* Названието Косово не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.

Информация по темата

Споразумение за стабилизиране и асоцииране между ЕС и Косово

25 MАЙ 2024 Г.
Agri-food trade statistical factsheet – Kosovo

Черна гора

Търговията със селскостопански стоки между ЕС и Черна гора се урежда от ССА между ЕС и Черна гора, влязло в сила на 1 май 2010 г., въпреки че свързаната с търговията част от ССА влезе в сила чрез временно споразумение от 1 януари 2008 г. Споразумението предвижда висока степен на либерализация с много малко изключения за ограничен брой селскостопански продукти. Съгласно споразумението всички селскостопански продукти с произход от Черна гора могат да влизат безмитно в ЕС, с изключение на говеждото месо, захарта и виното, за които се прилагат преференциални тарифни квоти. Що се отнася до износа на ЕС за Черна гора, някои продукти не са напълно либерализирани, а се ползват с намаление на основната ставка в Черна гора (напр. месо, млечни продукти, някои плодове и зеленчуци).

ЕС има голям излишък в търговията със селскостопански хранителни продукти с Черна гора, в която доминират месо, млечни продукти и хранителни продукти. От Черна гора ЕС внася предимно зеленчуци (гъби), вино и масла.

ССА осигурява взаимна защита на всички географски означения, изброени в споразумението.

Информация по темата

Споразумение за стабилизиране и асоцииране между ЕС и Черна гора

25 MАЙ 2024 Г.
Agri-food trade statistical factsheet – Montenegro

Северна Македония

Търговските отношения между ЕС и Северна Македония в областта на селското стопанство се уреждат от ССА между тях. То влезе в сила на 1 април 2004 г., но свързаната с търговията част от споразумението вече се прилагаше чрез временно споразумение от 1 юни 2001 г. Споразумението предвижда висока степен на либерализация с много малко изключения за ограничен брой селскостопански продукти. Съгласно споразумението всички селскостопански продукти с произход от Северна Македония могат да влизат безмитно в ЕС, с изключение на говеждото месо, захарта и виното, за които се прилагат преференциални тарифни квоти. Що се отнася до износа на ЕС за Северна Македония, някои продукти не са напълно либерализирани, а се ползват с намаление на основната ставка в Северна Македония (напр. месо, млечни продукти и някои плодове).

ЕС има голям излишък в търговията със селскостопански хранителни продукти със Северна Македония, в която доминират месо, млечни продукти и живи животни. ЕС внася от Северна Македония предимно плодове, зеленчуци, вино и тютюн.

Информация по темата

Споразумение за стабилизиране и асоцииране между ЕС и Северна Македония

25 MАЙ 2024 Г.
Agri-food trade statistical factsheet – North Macedonia

Сърбия

Търговските отношения между ЕС и Сърбия в областта на селското стопанство се уреждат от ССА между тях, което влезе в сила на 1 септември 2013 г., като свързаната с търговията част от ССА вече се прилагаше чрез временно споразумение от 1 януари 2009 г. за Сърбия и от 1 февруари 2010 г. за ЕС. Споразумението предвижда висока степен на либерализация с много малко изключения за ограничен брой селскостопански продукти. Съгласно споразумението всички селскостопански продукти с произход от Сърбия могат да влизат безмитно в ЕС, с изключение на говеждото месо, захарта и виното, за които се прилагат преференциални тарифни квоти. Що се отнася до износа на ЕС за Сърбия, някои продукти не са напълно либерализирани, а се ползват с намаление на основната ставка в Сърбия (напр. месо, млечни продукти, някои плодове и зеленчуци).

Сърбия има излишък в търговията със селскостопански хранителни продукти с ЕС, в която преобладават плодове, зеленчуци, зърнени култури и захар. ЕС изнася за Сърбия предимно месо, млечни продукти и хранителни продукти.

Споразумението осигурява взаимна защита на всички географски означения, изброени в него.

Информация по темата

Споразумение за стабилизиране и асоцииране между ЕС и Сърбия

25 MАЙ 2024 Г.
Agri-food trade statistical factsheet – Serbia

Турция

ЕС и Турция създадоха митнически съюз през 1996 г. в рамките на Споразумението за асоцииране от 1963 г., но той не обхваща селскостопанските стоки. Търговските отношения между ЕС и Турция в областта на селското стопанство се уреждат от споразумението между тях относно търговията със селскостопански продукти. Споразумението беше изменено през 2006 г., за да се вземе предвид разширяването на ЕС през 2004 г., а след това и през 2018 г., за да се вземе предвид промяната в определението на квота за говеждо месо, предоставена на ЕС.

Споразумението има асиметричен характер. Турция се ползва от пълно премахване на адвалорните мита за всички продукти, с изключение на най-чувствителните селскостопански продукти, които са обхванати от квоти. Преференциите на ЕС са ограничени до квотите, посочени в споразумението.

Турция е основен търговски партньор на ЕС, като е 10-ата по големина дестинация за износ от ЕС на селскостопански хранителни продукти и 8-ият по големина доставчик (2019 г.). Турция има излишък в търговията със селскостопански хранителни продукти с ЕС, като износът на страната за Съюза се състои предимно от плодове, зеленчуци и готови храни от плодове и зеленчуци. ЕС изнася за Турция предимно зърнени култури, памук и готови храни.

Информация по темата

Споразумение между ЕС и Турция относно търговския режим за селскостопански продукти

13 MАЙ 2024 Г.
Agri-food trade statistical factsheet – Türkiye