Skip to main content
Agriculture and rural development

Utvidgningsländer

Översikt över EU:s jordbrukshandel med kandidatländer och potentiella kandidatländer.

Jordbrukshandeln med utvidgningsländerna

EU och utvidgningsländerna har starka handelsförbindelser.

Med västra Balkan har EU ingått stabiliserings- och associeringsavtal som upprättar ett frihandelsområde under en övergångsperiod (som nu är slut för alla länder utom Kosovo). I avtalen föreskrivs avskaffande av tullar och icke-tariffära hinder för den bilaterala handeln. Avtalen omfattar alla varor utom vissa jordbruks- och fiskeriprodukter som omfattas av sänkta tullar och/eller kvantitativa medgivanden.

Handeln med jordbruksprodukter har fördubblats sedan 2008 och expansionen har i allmänhet gynnat länderna på västra Balkan. På tio år har regionen ökat sin export till EU med över 100 %, medan EU:s export till regionen bara ökat med 52 %. Totalt sett är dock EU en nettoexportör av jordbruksprodukter till länderna på västra Balkan, utom när det gäller Serbien.

Enligt de autonoma handelsåtgärder som EU har beviljat länderna på västra Balkan sedan 2000 fortsätter länderna att omfattas av vissa förmåner i handeln med EU. De gör det möjligt att upphäva de särskilda tullar som normalt gäller för frukt och grönsaker och att utnyttja en övergripande tullkvot för vin när ländernas respektive nationella vinkvoter har förbrukats inom respektive stabiliserings- och associeringsavtal.

När det gäller Turkiet har EU ett särskilt avtal om handel med jordbruksprodukter som inte omfattas av tullunionen mellan parterna.

Läs mer

Handeln mellan EU och länderna på västra Balkan

Handeln mellan EU och Turkiet

Länder

Albanien

Jordbrukshandeln mellan EU och Albanien regleras av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan parterna. Avtalet inleddes den 1 april 2009. Handelsdelen av avtalet trädde dock i kraft redan den 1 december 2006 genom ett interimsavtal.

I avtalet föreskrivs en omfattande liberalisering, med några få undantag för ett begränsat antal jordbruksprodukter. Enligt avtalet får alla jordbruksprodukter från Albanien föras in tullfritt i EU, med undantag för nötkött, socker och vin som omfattas av förmånstullkvoter. När det gäller EU:s export till Albanien har vissa produkter inte helt liberaliserats, men de gynnas av en sänkning av Albaniens bastullsats (t.ex. mejeriprodukter, vissa spannmål och vissa typer av spannmålsutsäde).

EU har ett stort överskott i jordbrukshandeln med Albanien och exporterar främst vatten, livsmedelsberedningar samt bröd och konditorivaror. EU:s import från Albanien består främst av växter, tomater och vissa grönsaker.

Genom avtalet garanteras ömsesidigt skydd för de geografiska beteckningar för viner, spritdrycker och aromatiserade viner som anges i avtalet.

Läs mer

Stabiliserings- och associeringsavtal mellan EU och Albanien

24 MAJ 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Albania
English
(378.95 KB - PDF)
Ladda ner

Bosnien och Hercegovina

Jordbrukshandeln mellan EU och Bosnien och Hercegovina regleras av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan parterna. Avtalet trädde i kraft den 1 juni 2015. Handelsdelen av avtalet trädde dock i kraft redan den 1 juli 2008 genom ett interimsavtal. I det asymmetriska avtalet föreskrivs en omfattande liberalisering, med mycket få undantag. Enligt avtalet får alla jordbruksprodukter från Bosnien och Hercegovina föras in tullfritt i EU, med undantag för nötkött, socker och vin som omfattas av tullkvoter. När det gäller EU:s export till Bosnien och Hercegovina har vissa produkter inte helt liberaliserats, men de gynnas av en sänkning av Bosnien och Hercegovinas bastullsats (t.ex. levande djur, kött, mejeriprodukter och fruktjuicer).

EU har ett stort överskott i jordbrukshandeln med Bosnien och Hercegovina och exporterar främst nötkött, konfekt och livsmedelsberedningar. EU:s import från Bosnien och Hercegovina består främst av frukt, oberedda hudar och vatten.

Genom avtalet garanteras ömsesidigt skydd för de geografiska beteckningar som anges i avtalet.

Läs mer

Stabiliserings- och associeringsavtal mellan EU och Bosnien och Hercegovina

24 MAJ 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Bosnia and Herzegovina
English
(378.92 KB - PDF)
Ladda ner

Kosovo*

Jordbrukshandeln mellan EU och Kosovo regleras av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan parterna som trädde i kraft den 1 april 2016. I avtalet föreskrivs en omfattande liberalisering, med några få undantag för ett begränsat antal jordbruksprodukter. Enligt avtalet får alla jordbruksprodukter från Kosovo föras in tullfritt i EU, med undantag för nötkött, socker och vin som omfattas av tullkvoter. När det gäller EU:s export till Kosovo har vissa produkter inte helt liberaliserats, men de gynnas av en sänkning av Kosovos bastullsats (t.ex. mejeriprodukter, vin och vissa frukter och grönsaker).

EU har ett stort överskott i jordbrukshandeln med Kosovo och exporterar främst tobak, vatten och livsmedelsberedningar. EU:s import från Kosovo består främst av vissa frukter, vatten och oberedda hudar och skinn.

Genom avtalet garanteras ömsesidigt skydd för de geografiska beteckningar som anges i avtalet.

*Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/99 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.

Läs mer

Stabiliserings- och associeringsavtal mellan EU och Kosovo

25 MAJ 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Kosovo
English
(454.21 KB - PDF)
Ladda ner

Montenegro

Jordbrukshandeln mellan EU och Montenegro regleras av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan parterna som trädde i kraft den 1 maj 2010. Handelsdelen av avtalet trädde dock i kraft redan den 1 januari 2008 genom ett interimsavtal. I avtalet föreskrivs en omfattande liberalisering, med mycket få undantag för ett begränsat antal jordbruksprodukter. Enligt avtalet får alla jordbruksprodukter från Montenegro föras in tullfritt i EU, med undantag för nötkött, socker och vin som omfattas av förmånstullkvoter. När det gäller EU:s export till Montenegro har vissa produkter inte helt liberaliserats, men de gynnas av en sänkning av Montenegros bastullsats (t.ex. kött, mejeriprodukter och vissa frukter och grönsaker).

EU har ett stort överskott i jordbrukshandeln med Montenegro och exporterar främst kött, mejeriprodukter och livsmedelsberedningar. EU:s import från Montenegro består främst av svamp, vin och oljor.

Genom avtalet garanteras ömsesidigt skydd för de geografiska beteckningar som anges i avtalet.

Läs mer

Stabiliserings- och associeringsavtal mellan EU och Montenegro

25 MAJ 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Montenegro
English
(353.09 KB - PDF)
Ladda ner

Nordmakedonien

Jordbrukshandeln mellan EU och Nordmakedonien regleras av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan parterna. Avtalet trädde i kraft den 1 april 2004. Handelsdelen av avtalet trädde dock i kraft redan den 1 juni 2001 genom ett interimsavtal. I avtalet föreskrivs en omfattande liberalisering, med mycket få undantag för ett begränsat antal jordbruksprodukter. Enligt avtalet får alla jordbruksprodukter från Nordmakedonien föras in tullfritt i EU, med undantag för nötkött, socker och vin som omfattas av förmånstullkvoter. När det gäller EU:s export till Nordmakedonien har vissa produkter inte helt liberaliserats, men de gynnas av en sänkning av Nordmakedoniens bastullsats (t.ex. kött, mejeriprodukter och vissa frukter).

EU har ett stort överskott i jordbrukshandeln med Nordmakedonien och exporterar främst kött, mejeriprodukter och levande djur. EU:s import från Nordmakedonien består främst av frukt, grönsaker, vin och tobak.

Läs mer

Stabiliserings- och associeringsavtal mellan EU och Nordmakedonien

25 MAJ 2023
Agri-food trade statistical factsheet – North Macedonia
English
(391.17 KB - PDF)
Ladda ner

Serbien

Jordbrukshandeln mellan EU och Serbien regleras av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan parterna som trädde i kraft den 1 september 2013. Handelsdelen av avtalet trädde dock i kraft genom ett interimsavtal redan den 1 januari 2009 för Serbien och den 1 februari 2010 för EU. I avtalet föreskrivs en omfattande liberalisering, med mycket få undantag för ett begränsat antal jordbruksprodukter. Enligt avtalet får alla jordbruksprodukter från Serbien föras in tullfritt i EU, med undantag för nötkött, socker och vin som omfattas av förmånstullkvoter. När det gäller EU:s export till Serbien har vissa produkter inte helt liberaliserats, men de gynnas av en sänkning av Serbiens bastullsats (t.ex. kött, mejeriprodukter och vissa frukter och grönsaker).

Serbien har ett överskott i jordbrukshandeln med EU och exporterar främst frukt, grönsaker, spannmål och socker. EU:s export till Serbien består främst av kött, mejeriprodukter och livsmedelsberedningar.

Genom avtalet garanteras ömsesidigt skydd för de geografiska beteckningar som anges i avtalet.

Läs mer

Stabiliserings- och associeringsavtal mellan EU och Serbien

25 MAJ 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Serbia
English
(394.86 KB - PDF)
Ladda ner

Turkiet

År 1996 bildade EU och Turkiet en tullunion inom associeringsavtalet från 1963, men den omfattar inte jordbruksprodukter. Jordbrukshandeln mellan EU och Turkiet regleras av ett avtal mellan parterna om handel med jordbruksprodukter. Avtalet ändrades 2006 för att ta hänsyn till EU:s utvidgning 2004 och sedan igen 2018 för att ta hänsyn till en ändrad definition av den nötköttskvot som EU beviljats.

Avtalet är asymmetriskt: Turkiet slipper helt värdetullar på alla jordbruksprodukter utom de mest känsliga som omfattas av kvoter medan EU:s förmåner är begränsade till de kvoter som anges i avtalet.

Turkiet är en av EU:s viktigaste handelspartner. Landet är EU:s tionde största exportdestination för jordbruksprodukter och dess åttonde största leverantör (2019). Turkiet har ett överskott i jordbrukshandeln med EU och exporterar främst frukt och grönsaker och frukt- och grönsaksberedningar. EU:s export till Turkiet består främst av spannmål, bomull och livsmedelsberedningar.

Läs mer

Avtal mellan EU och Turkiet om handelsordningen för jordbruksprodukter

26 MAJ 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Türkiye
English
(404.74 KB - PDF)
Ladda ner

Evenemang