Направо към основното съдържание
Agriculture and rural development

Роля на селското стопанство при разширяването на ЕС

Експертите на Европейската комисия в областта на селското стопанство и развитието на селските райони предоставят насоки на страните кандидатки и потенциални кандидатки, за да се подготвят за бъдещото присъединяване към ЕС, и по-специално за общата селскостопанска политика (ОСП) и развитието на селските райони.