Pereiti prie pagrindinio turinio
Agriculture and rural development

Plėtros šalys

Europos Sąjungos prekybos žemės ūkio produktais su šalimis kandidatėmis ir potencialiomis šalimis kandidatėmis apžvalga.

Prekyba žemės ūkio (maisto) produktais su plėtros šalimis

ES ir plėtros šalys palaiko glaudžius prekybinius santykius.

Su Vakarų Balkanais ES sudarė stabilizacijos ir asociacijos susitarimus (SAS), kuriais pereinamuoju laikotarpiu (užbaigtu dėl visų šalių, išskyrus Kosovą) sukuriama laisvosios prekybos erdvė. Susitarimuose numatyta panaikinti muitus ir netarifinius apribojimus, taikomus dvišalei prekybai ir visoms prekėms, išskyrus kai kuriuos žemės ūkio ir žuvininkystės produktus, kuriems taikomi sumažinti muitai ir (arba) kiekybinės nuolaidos.

Nuo 2008 m. prekybos žemės ūkio (maisto) produktais su regionu apimtis padvigubėjo, o prekybos plėtra Vakarų Balkanų šalims iš esmės buvo naudinga: per dešimt metų regiono eksportas į ES padidėjo daugiau kaip 100 proc., o ES eksportas į regioną padidėjo mažiau (52 proc.). Vis dėlto ES yra grynoji žemės ūkio (maisto) produktų eksportuotoja į Vakarų Balkanų šalis, išskyrus Serbiją.

Be to, pagal autonomines prekybos priemones, taikomas Vakarų Balkanų šalims nuo 2000 m., šalys toliau naudojasi tam tikromis prekybos su ES lengvatomis. Be kita ko, leidžiama sustabdyti specifinių muitų, paprastai taikomų vaisiams ir daržovėms, taikymą ir suteikiama teisė naudotis bendrąja vyno kvota, šalims išnaudojus atitinkamas nacionalines vyno kvotas pagal atitinkamus SAS.

ES su Turkija yra sudariusi specialų abiejų šalių susitarimą dėl prekybos žemės ūkio produktais, kuriems netaikoma muitų sąjunga.

Susijusi informacija

ES ir Vakarų Balkanų prekyba

ES ir Turkijos prekyba

Šalys

Albanija

ES ir Albanijos prekybos žemės ūkio produktais santykiai reglamentuojami ES ir Albanijos SAS. SAS įsigaliojo 2009 m. balandžio 1 d., nors su prekyba susijusi susitarimo dalis įsigaliojo 2006 m. gruodžio 1 d. sudarius laikinąjį susitarimą.

Susitarime numatytas didelis liberalizavimas su keliomis nedidelėmis išimtimis, apimančiomis tam tikrus žemės ūkio produktus. Pagal susitarimą į ES rinką netaikant muitų gali būti tiekiami visi Albanijos kilmės žemės ūkio produktai, išskyrus jautieną, cukrų ir vyną, – jiems taikomos lengvatinės tarifinės kvotos. Kai kurių produktų (pvz., pieno produktų, tam tikrų grūdų ir grūdų sėklų) ES eksportas į Albaniją nebuvo visiškai liberalizuotas, tačiau šiems produktams taikomas sumažintas Albanijos bazinis tarifas.

ES prekyba žemės ūkio (maisto) produktais su Albanija sudaro didelį perteklių. Tai daugiausia vanduo, maisto produktai, duona ir kepiniai. ES iš Albanijos daugiausia importuoja augalus, pomidorus ir tam tikras daržoves.

Susitarimu užtikrinama jame išvardytų vynų, spiritinių gėrimų ir aromatizuotų vyno produktų geografinių nuorodų abipusė apsauga.

Susijusi informacija

ES ir Albanijos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas

2024 M. GEGUŽĖS 24 D.
Agri-food trade statistical factsheet – Albania

Bosnija ir Hercegovina

ES ir Bosnijos ir Hercegovinos prekybos žemės ūkio produktais santykiai reglamentuojami ES ir Bosnijos ir Hercegovinos SAS. SAS įsigaliojo 2015 m. birželio 1 d., nors su prekyba susijusi susitarimo dalis jau buvo taikoma pagal laikinąjį susitarimą nuo 2008 m. liepos 1 d. Susitarime numatytas didelis asimetrinio pobūdžio liberalizavimas su vos keliomis išimtimis. Pagal susitarimą į ES rinką netaikant muitų gali būti tiekiami visi Bosnijos ir Hercegovinos kilmės žemės ūkio produktai, išskyrus jautieną, cukrų ir vyną, – jiems taikomos lengvatinės tarifinės kvotos. Kai kurių produktų (pvz., gyvų gyvūnų, mėsos, pieno produktų, vaisių sulčių) ES eksportas į Bosniją ir Hercegoviną nebuvo visiškai liberalizuotas, tačiau šiems produktams taikomas sumažintas Bosnijos ir Hercegovinos bazinis tarifas.

ES prekyba žemės ūkio (maisto) produktais su Bosnija ir Hercegovina sudaro didelį perteklių. Tai daugiausia galvijų mėsa, konditerijos gaminiai ir maisto produktai. ES iš Bosnijos ir Hercegovinos daugiausia importuoja vaisių, žaliaminės odos ir vandens.

SAS užtikrinama visų Susitarime išvardytų geografinių nuorodų abipusė apsauga.

Susijusi informacija

ES ir Bosnijos ir Hercegovinos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas

2024 M. GEGUŽĖS 24 D.
Agri-food trade statistical factsheet – Bosnia and Herzegovina

Kosovas*

ES ir Kosovo prekybos žemės ūkio produktais santykiai reglamentuojami 2016 m. balandžio 1 d. įsigaliojusiu ES ir Kosovo SAS. Susitarime numatytas didelis liberalizavimas su keliomis išimtimis, apimančiomis tam tikrus žemės ūkio produktus. Pagal susitarimą į ES rinką netaikant muitų gali būti tiekiami visi Kosovo kilmės žemės ūkio produktai, išskyrus jautieną, cukrų ir vyną, – jiems taikomos lengvatinės tarifinės kvotos. Kai kurių produktų (pvz., pieno produktų, tam tikrų vaisių bei daržovių ir vyno) ES eksportas į Kosovą nebuvo visiškai liberalizuotas, tačiau šiems produktams taikomas sumažintas Kosovo bazinis tarifas.

ES prekyba žemės ūkio (maisto) produktais su Kosovu sudaro perteklių. Tai daugiausia tabakas, vanduo ir maisto produktai. ES iš Kosovo daugiausia importuoja tam tikrus vaisius, vandenį, žaliaminę ir išdirbtą odą.

SAS užtikrinama visų Susitarime išvardytų geografinių nuorodų abipusė apsauga.

*Šis pavadinimas nekeičia pozicijų dėl statuso ir atitinka JT ST rezoliuciją 1244 bei Tarptautinio Teisingumo Teismo nuomonę dėl Kosovo nepriklausomybės deklaracijos.

Susijusi informacija

ES ir Kosovo stabilizacijos ir asociacijos susitarimas

2024 M. GEGUŽĖS 25 D.
Agri-food trade statistical factsheet – Kosovo

Juodkalnija

ES ir Juodkalnijos prekybos žemės ūkio produktais santykiai reglamentuojami ES ir Juodkalnijos SAS, įsigaliojusiu 2010 m. gegužės 1 d., nors su prekyba susijusi SAS dalis įsigaliojo 2008 m. sausio 1 d. sudarius laikinąjį susitarimą. Susitarime numatytas didelis liberalizavimas su vos keliomis išimtimis, apimančiomis tam tikrus žemės ūkio produktus. Pagal susitarimą į ES rinką netaikant muitų gali būti tiekiami visi Juodkalnijos kilmės žemės ūkio produktai, išskyrus jautieną, cukrų ir vyną, – jiems taikomos lengvatinės tarifinės kvotos. Kai kurių produktų (pvz., mėsos, pieno produktų, tam tikrų vaisių ir daržovių) ES eksportas į Juodkalniją nebuvo visiškai liberalizuotas, tačiau šiems produktams taikomas sumažintas Juodkalnijos bazinis tarifas.

ES prekyba žemės ūkio (maisto) produktais su Juodkalnija sudaro perteklių. Tai daugiausia mėsa, pieno produktai ir maisto produktai. ES iš Juodkalnijos daugiausia importuoja daržoves (grybus), vyną ir aliejų.

SAS užtikrinama visų Susitarime išvardytų geografinių nuorodų abipusė apsauga.

Susijusi informacija

ES ir Juodkalnijos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas

2024 M. GEGUŽĖS 25 D.
Agri-food trade statistical factsheet – Montenegro

Šiaurės Makedonija

ES ir Šiaurės Makedonijos prekybos žemės ūkio produktais santykiai reglamentuojami ES ir Šiaurės Makedonijos SAS. SAS įsigaliojo 2004 m. balandžio 1 d., nors su prekyba susijusi susitarimo dalis jau buvo taikoma pagal laikinąjį susitarimą nuo 2001 m. birželio 1 d. Susitarime numatytas didelis liberalizavimas su vos keliomis išimtimis, apimančiomis tam tikrus žemės ūkio produktus. Pagal susitarimą į ES rinką netaikant muitų gali būti tiekiami visi Šiaurės Makedonijos kilmės žemės ūkio produktai, išskyrus jautieną, cukrų ir vyną, – jiems taikomos lengvatinės tarifinės kvotos. Kai kurių produktų (pvz., mėsos, pieno produktų, kai kurių vaisių) ES eksportas į Šiaurės Makedoniją nebuvo visiškai liberalizuotas, tačiau šiems produktams taikomas sumažintas Šiaurės Makedonijos bazinis tarifas.

ES prekyba žemės ūkio (maisto) produktais su Šiaurės Makedonija sudaro didelį perteklių. Tai daugiausia mėsa, pieno produktai ir gyvi gyvūnai. ES iš Šiaurės Makedonijos daugiausia importuoja vaisius, daržoves, vyną ir tabaką.

Susijusi informacija

ES ir Šiaurės Makedonijos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas

2024 M. GEGUŽĖS 25 D.
Agri-food trade statistical factsheet – North Macedonia

Serbija

ES ir Serbijos prekybos žemės ūkio produktais santykiai reglamentuojami ES ir Serbijos SAS, įsigaliojusiu 2013 m. rugsėjo 1 d., nors su prekyba susijusi SAS dalis jau buvo taikoma pagal laikinąjį susitarimą – Serbijai nuo 2009 m. sausio 1 d., o ES nuo 2010 m. vasario 1 d. Susitarime numatytas didelis liberalizavimas su vos keliomis išimtimis, apimančiomis tam tikrus žemės ūkio produktus. Pagal susitarimą į ES rinką netaikant muitų gali būti tiekiami visi Serbijos kilmės žemės ūkio produktai, išskyrus jautieną, cukrų ir vyną, – jiems taikomos lengvatinės tarifinės kvotos. Kai kurių produktų (pvz., mėsos, pieno produktų, tam tikrų vaisių ir daržovių) ES eksportas į Serbiją nebuvo visiškai liberalizuotas, tačiau šiems produktams taikomas sumažintas Serbijos bazinis tarifas.

ES prekyba žemės ūkio (maisto) produktais su Serbija sudaro perteklių. Tai daugiausia vaisiai, daržovės, grūdai ir cukrus. ES į Serbiją daugiausia eksportuoja mėsą, pieno produktus ir maisto produktus.

Susitarimu užtikrinama visų SAS išvardytų geografinių nuorodų abipusė apsauga.

Susijusi informacija

ES ir Serbijos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas

2024 M. GEGUŽĖS 25 D.
Agri-food trade statistical factsheet – Serbia

Turkija

Pagal 1963 m. asociacijos susitarimą ES ir Turkija 1996 m. sukūrė muitų sąjungą, tačiau ji netaikoma žemės ūkio prekėms. ES ir Turkijos prekybos žemės ūkio produktais santykiai reglamentuojami ES ir Turkijos susitarimu dėl prekybos žemės ūkio produktais. Susitarimas buvo iš dalies pakeistas 2006 m., siekiant apimti 2004 m. ES plėtrą, o vėliau ir 2018 m., siekiant atsižvelgti į pakeistą į ES tiekiamos jautienos kvotos apibrėžtį.

Susitarimas yra asimetrinio pobūdžio. Turkijai naudingi visiškai panaikinti ad valorem muitai visiems produktams, išskyrus eksportui jautriausius žemės ūkio produktus, – jiems taikomos kvotos. ES lengvatos apima tik susitarime išvardytas kvotas.

Turkija yra viena iš pagrindinių ES prekybos partnerių – ji yra 10-a pagal dydį ES žemės ūkio (maisto) produktų eksporto paskirties šalis ir 8-a pagal dydį produktų tiekėja (2019 m.). Turkijos prekyba žemės ūkio (maisto) produktais su ES sudaro perteklių. Eksportuojami daugiausia vaisiai ir daržovės bei vaisių ir daržovių pusgaminiai. ES į Turkiją daugiausia eksportuoja grūdus, medvilnę ir maisto pusgaminius.

Susijusi informacija

ES ir Turkijos susitarimas dėl prekybos žemės ūkio produktais režimo

2024 M. GEGUŽĖS 13 D.
Agri-food trade statistical factsheet – Türkiye

Renginiai