Preskoči na glavno vsebino
Agriculture and rural development

Države širitve

Pregled trgovine EU s kmetijskimi proizvodi z državami kandidatkami in potencialnimi kandidatkami za širitev EU.

Trgovina s kmetijskimi proizvodi z državami širitve

EU ima z državami širitve močne trgovinske odnose.

EU je z državami Zahodnega Balkana sklenila stabilizacijsko-pridružitvene sporazume, s katerimi je vzpostavila območje proste trgovine za prehodno obdobje, ki se je za vse države razen Kosova že izteklo. Sporazumi predvidevajo odpravo dajatev in netarifnih omejitev v dvostranski trgovini in zajemajo vse blago razen nekaterih kmetijskih in ribiških proizvodov, za katere veljajo znižane dajatve in/ali količinske koncesije.

Trgovina s kmetijskimi proizvodi z regijo se je od leta 2008 podvojila, večji trgovinski obseg pa je na splošno koristil državam Zahodnega Balkana: v desetih letih se je izvoz iz regije v EU povečal za več kot 100 %, medtem ko se je izvoz EU v regijo povečal bolj zmerno, in sicer za 52 %. Vendar je EU na splošno neto izvoznica kmetijskih proizvodov v države Zahodnega Balkana, razen v primeru Srbije.

Poleg tega so države v okviru avtonomnih trgovinskih ukrepov, odobrenih za Zahodni Balkan od leta 2000, še naprej upravičene do preferencialne obravnave v trgovini z EU. To vključuje možnost opustitve posebnih dajatev, ki se običajno uporabljajo za sadje in zelenjavo, ter dostop do skupne kvote za vino po izpolnitvi dvostranskih kvot za vino v skladu z zadevnimi stabilizacijsko-pridružitvenimi sporazumi.

S Turčijo je EU sklenila poseben sporazum o trgovini s kmetijskimi proizvodi, ki niso zajeti v carinski uniji med obema pogodbenicama.

Sorodne informacije

Trgovina med EU in Zahodnim Balkanom

Trgovina med EU in Turčijo

Države

Albanija

Trgovino s kmetijskimi proizvodi med EU in Albanijo ureja Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum (SPS) EU-Albanija. Sporazum je začel veljati 1. aprila 2009, vendar se je trgovinski element sporazuma začel uporabljati že s prehodnim sporazumom 1. decembra 2006.

Sporazum zagotavlja visoko stopnjo liberalizacije z manjšimi izjemami v zvezi z omejenim številom kmetijskih proizvodov. V skladu s sporazumom lahko vsi kmetijski proizvodi s poreklom iz Albanije vstopijo v EU brez dajatev z izjemo govedine, sladkorja in vina, za katere veljajo preferencialne tarifne kvote. Kar zadeva izvoz iz EU v Albanijo, nekateri proizvodi niso bili v celoti liberalizirani, vendar zanje velja nižja osnovna carinska stopnja (npr. mlečni izdelki, nekatere žitarice in nekatera semena žit).

EU ima velik presežek v trgovini s kmetijskimi proizvodi z Albanijo, ki ga dosega zlasti z vodo, prehrambnimi proizvodi, kruhom in pecivom. EU iz Albanije uvaža predvsem rastline, paradižnik in nekatere vrste zelenjave.

Sporazum zagotavlja vzajemno zaščito geografskih označb vina, žganih pijač in aromatiziranih vin, vključenih v sporazum.

Sorodne informacije

Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum EU-Albanija

24. MAJ 2024
Agri-food trade statistical factsheet – Albania

Bosna in Hercegovina

Trgovino s kmetijskimi proizvodi med EU ter Bosno in Hercegovino ureja Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum (SPS) EU-Bosna in Hercegovina. Sporazum je začel veljati 1. junija 2015, vendar se je trgovinski element sporazuma začel uporabljati že s prehodnim sporazumom 1. julija 2008. Sporazum zagotavlja visoko stopnjo liberalizacije z zelo redkimi izjemami in je asimetrične narave. V skladu s sporazumom lahko vsi kmetijski proizvodi s poreklom iz Bosne in Hercegovine vstopijo v EU brez dajatev z izjemo govedine, sladkorja in vina, za katere veljajo preferencialne tarifne kvote. Kar zadeva izvoz iz EU v Bosno in Hercegovino, nekateri proizvodi niso bili v celoti liberalizirani, vendar zanje velja nižja osnovna carinska stopnja (npr. žive živali, meso, mlečni izdelki in sadni sokovi).

EU ima velik presežek v trgovini s kmetijskimi izdelki z Bosno in Hercegovino, ki ga dosega zlasti z govedino, slaščicami in prehrambnimi proizvodi. EU iz Bosne in Hercegovine uvaža predvsem sadje, surovo kožo in vodo.

Sporazum zagotavlja vzajemno zaščito vseh geografskih označb, vključenih v sporazum.

Sorodne informacije

Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum EU-Bosna in Hercegovina

24. MAJ 2024
Agri-food trade statistical factsheet – Bosnia and Herzegovina

Kosovo*

Trgovino s kmetijskimi proizvodi med EU in Kosovom ureja Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum EU-Kosovo, ki je začel veljati 1. aprila 2016. Sporazum zagotavlja visoko stopnjo liberalizacije z manjšim številom izjem v zvezi z omejenim številom kmetijskih proizvodov. V skladu s sporazumom lahko vsi kmetijski proizvodi s poreklom s Kosova vstopijo v EU brez dajatev z izjemo govedine, sladkorja in vina, za katere veljajo preferencialne tarifne kvote. Kar zadeva izvoz iz EU na Kosovo, nekateri proizvodi niso bili v celoti liberalizirani, vendar zanje velja nižja osnovna carinska stopnja (npr. mlečni izdelki, nekatero sadje in zelenjava in vino).

EU ima velik presežek v trgovini s kmetijskimi izdelki s Kosova, ki ga dosega zlasti s tobakom, vodo in prehrambnimi proizvodi. EU s Kosova uvaža predvsem nekatero sadje, vodo in surove kože.

Sporazum zagotavlja vzajemno zaščito vseh geografskih označb, vključenih v sporazum.

* Poimenovanje „Kosovo“ ne posega v stališča glede statusa ter je v skladu z RVSZN 1244 in mnenjem Meddržavnega sodišča o razglasitvi neodvisnosti Kosova.

Sorodne informacije

Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum EU-Kosovo

25. MAJ 2024
Agri-food trade statistical factsheet – Kosovo

Črna gora

Trgovino s kmetijskimi proizvodi med EU in Črno goro ureja Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum EU-Črna gora, ki je začel veljati 1. maja 2010, vendar je del sporazuma o trgovini začel veljati s prehodnim sporazumom 1. januarja 2008. Sporazum zagotavlja visoko stopnjo liberalizacije z redkimi izjemami v zvezi z omejenim številom kmetijskih proizvodov. V skladu s sporazumom lahko vsi kmetijski proizvodi s poreklom iz Črne gore vstopijo v EU brez dajatev z izjemo govedine, sladkorja in vina, za katere veljajo preferencialne tarifne kvote. Kar zadeva izvoz iz EU v Črno goro, nekateri proizvodi niso bili v celoti liberalizirani, vendar zanje velja nižja osnovna carinska stopnja (npr. meso, mlečni izdelki, nekatero sadje in zelenjava).

EU ima velik presežek v trgovini s kmetijskimi izdelki iz Črne gore, ki ga dosega zlasti z mesom, mlečnimi izdelki in prehrambnimi proizvodi. EU iz Črne gore uvaža predvsem zelenjavo (gobe), vino in olje.

Sporazum zagotavlja vzajemno zaščito vseh geografskih označb, vključenih v sporazum.

Sorodne informacije

Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum EU-Črna gora

25. MAJ 2024
Agri-food trade statistical factsheet – Montenegro

Severna Makedonija

Trgovino s kmetijskimi proizvodi med EU in Severno Makedonijo ureja Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum (SPS) EU-Severna Makedonija. Sporazum je začel veljati 1. aprila 2004, vendar se je trgovinski element sporazuma začel uporabljati že s prehodnim sporazumom 1. junija 2001. Sporazum zagotavlja visoko stopnjo liberalizacije z redkimi izjemami v zvezi z omejenim številom kmetijskih proizvodov. V skladu s sporazumom lahko vsi kmetijski proizvodi s poreklom iz Severne Makedonije vstopijo v EU brez dajatev z izjemo govedine, sladkorja in vina, za katere veljajo preferencialne tarifne kvote. Kar zadeva izvoz iz EU v Severno Makedonijo, nekateri proizvodi niso bili v celoti liberalizirani, vendar zanje velja nižja osnovna carinska stopnja (npr. meso, mlečni izdelki, nekatero sadje).

EU ima velik presežek v trgovini s kmetijskimi izdelki iz Severne Makedonije, ki ga dosega zlasti z mesom, mlečnimi izdelki in živimi živalmi. EU iz Severne Makedonije uvaža predvsem sadje, zelenjavo, vino in tobak.

Sorodne informacije

Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum EU-Severna Makedonija

25. MAJ 2024
Agri-food trade statistical factsheet – North Macedonia

Srbija

Trgovino s kmetijskimi proizvodi med EU in Srbijo ureja Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum EU-Srbija, ki je začel veljati 1. septembra 2013, vendar se je del sporazuma o trgovini začel uporabljati s prehodnim sporazumom 1. januarja 2009 za Srbijo in 1. februarja 2010 za EU. Sporazum zagotavlja visoko stopnjo liberalizacije z redkimi izjemami v zvezi z omejenim številom kmetijskih proizvodov. V skladu s sporazumom lahko vsi kmetijski proizvodi s poreklom iz Srbije vstopijo v EU brez dajatev z izjemo govedine, sladkorja in vina, za katere veljajo preferencialne tarifne kvote. Kar zadeva izvoz iz EU v Srbijo, nekateri proizvodi niso bili v celoti liberalizirani, vendar zanje velja nižja osnovna carinska stopnja (npr. meso, mlečni izdelki, nekatero sadje in zelenjava).

Srbija ima presežek v trgovini s kmetijskimi izdelki iz EU, ki ga dosega zlasti s sadjem, zelenjavo, žitaricami in sladkorjem. EU v Srbijo izvaža predvsem meso, mlečne izdelke in prehrambne proizvode.

Sporazum zagotavlja vzajemno zaščito vseh geografskih označb, vključenih v stabilizacijsko-pridružitveni sporazum.

Sorodne informacije

Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum EU-Srbija

25. MAJ 2024
Agri-food trade statistical factsheet – Serbia

Turčija

EU in Turčija sta leta 1996 v okviru pridružitvenega sporazuma iz leta 1963 vzpostavili carinsko unijo, ki pa ne zajema kmetijskih proizvodov. Trgovino s kmetijskimi proizvodi med EU in Turčijo ureja sporazum med EU in Turčijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi. Sporazum je bil spremenjen leta 2006 zaradi širitve EU leta dve leti poprej, nato pa še leta 2018, ko je bila na novo opredeljena kvota za govedino, odobrena za EU.

Sporazum je asimetrične narave. Turčija je upravičena do popolne odprave dajatev ad valorem na vse kmetijske proizvode, zajete s kvotami, razen za najbolj občutljive kmetijske proizvode. Preferenciali EU so omejeni na kvote iz sporazuma.

Turčija je velika trgovinska partnerica EU: leta 2019 je bila 10. največja izvozna destinacija za kmetijske proizvode EU in njena 8. največja dobaviteljica. Turčija ima presežek v trgovini s kmetijskimi izdelki iz EU, ki ga dosega zlasti z izvozom sadja in zelenjave ter pripravkov iz sadja in zelenjave. EU v Turčijo izvaža predvsem žitarice, bombaž in prehrambne proizvode.

Sorodne informacije

Sporazum EU-Turčija o trgovinskem režimu za kmetijske proizvode

13. MAJ 2024
Agri-food trade statistical factsheet – Türkiye