Põhisisu juurde
Agriculture and rural development

Laienemisprotsessis osalevad riigid

Ülevaade Euroopa Liidu põllumajandustoodetega kauplemisest ELi kandidaatriikide ja potentsiaalsete kandidaatriikidega.

Põllumajanduslike toiduainetega kauplemine laienemisprotsessis osalevate riikidega

ELil on laienemisprotsessis osalevate riikidega tihedad kaubandussuhted.

EL on sõlminud Lääne-Balkani riikidega stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingud, millega loodi vabakaubanduspiirkond üleminekuperioodiks, mis on nüüdseks lõppenud kõigi jaoks peale Kosovo. Lepingutega on ette nähtud kaotada mittetariifsed piirangud kahepoolses kaubanduses kõikide kaupade puhul, välja arvatud mõned põllumajandus- ja kalandustooted, mille suhtes kohaldatakse vähendatud tollimakse ja/või koguselisi soodustusi.

Põllumajanduslike toiduainetega kauplemine kõnealuse piirkonnaga on alates 2008. aastast kahekordistunud ja kauplemise elavnemine on olnud Lääne-Balkani riikidele üldiselt kasulik: kümne aastaga suurenes piirkonna eksport ELi rohkem kui 100 %, samas kui ELi eksport sellesse piirkonda suurenes tagasihoidlikumalt (52 %). Vaatamata sellele on EL põllumajanduslike toiduainete netoeksportija Lääne-Balkani riikidesse (v.a Serbia).

Lisaks saavad Lääne-Balkani riigid alates 2000. aastast võimaldatud ühepoolsete kaubandusmeetmete raames jätkuvalt soodustusi, mida kohaldatakse nende kaubavahetusele ELiga. See hõlmab puu- ja köögiviljade suhtes tavaliselt kohaldatavate eritollimaksude peatamist ning juurdepääsu üldisele veinikvoodile, kui asjaomase riigi stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu kohane veinikvoot on ammendatud.

Türgiga on ELil erileping selliste põllumajandustoodetega kauplemise kohta, mis ei ole hõlmatud kahe riigi vahelise tolliliiduga.

Lisateave

ELi ja Lääne-Balkani riikide vaheline kaubandus

ELi ja Türgi vaheline kaubandus

Riigid

Albaania

ELi ja Albaania põllumajandusalased kaubandussuhted on reguleeritud ELi ja Albaania vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepinguga. Stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping jõustus 1. aprillil 2009, kuid kaubandust käsitlevat osa kohaldatakse vahelepingu kaudu juba alates 1. detsembrist 2006.

Lepinguga on ette nähtud saavutada ulatuslik liberaliseerimine, välja arvatud mõne väikese erandiga, mis puudutavad teatavaid põllumajandustooteid. Lepingu kohaselt saab ELi tuua tollimaksuvabalt kõiki Albaaniast pärit põllumajandustooteid, välja arvatud veiseliha, suhkur ja vein, mille suhtes kohaldatakse soodustariifikvoote. ELi toodete eksportimisel Albaaniasse ei ole teatavatele toodetele (nt piimatooted, teatavad teraviljad ja teatavad teraviljaseemned) tagatud vaba turulepääsu, vaid nende suhtes kohaldatakse Albaania tollimaksu baasmäära vähendamist.

Põllumajanduslike toiduainetega kauplemisel Albaaniaga on ELil suur kaubandusbilansi ülejääk, peamiselt on see seotud vee, toiduainete ning leiva- ja kondiitritoodete ekspordiga. EL impordib Albaaniast peamiselt taimi, tomateid ja teatavaid köögivilju.

Lepinguga on tagatud lepingus loetletud veinide, piiritusjookide ja aromatiseeritud veinide geograafiliste tähiste vastastikune kaitse.

Lisateave

ELi ja Albaania vaheline stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping

24. MAI 2024
Agri-food trade statistical factsheet – Albania

Bosnia ja Hertsegoviina

ELi ning Bosnia ja Hertsegoviina põllumajandusalased kaubandussuhted on reguleeritud ELi ning Bosnia ja Hertsegoviina vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepinguga. Stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping jõustus 1. juunil 2015, kuid kaubandust käsitlevat osa kohaldatakse vahelepingu kaudu juba alates 1. juulist 2008. Lepinguga on ette nähtud kaubanduse ulatuslik ja väheste eranditega liberaliseerimine ning leping on asümmeetriline. Lepingu kohaselt saab ELi tuua tollimaksuvabalt kõiki Bosniast ja Hertsegoviinast pärit põllumajandustooteid, välja arvatud veiseliha, suhkur ja vein, mille suhtes kohaldatakse soodustariifikvoote. ELi toodete eksportimisel Bosniasse ja Hertsegoviinasse ei ole teatavatele toodetele (nt elusloomad, liha, piimatooted, puuviljamahlad) tagatud vaba turulepääsu, vaid nende suhtes kohaldatakse Bosnia ja Hertsegoviina tollimaksu baasmäära vähendamist.

Põllumajanduslike toiduainetega kauplemisel Bosniaga ja Hertsegoviinaga on ELil suur kaubandusbilansi ülejääk, peamiselt on see seotud veiseliha, suhkrurikaste kondiitritoodete ja toiduainete ekspordiga. EL impordib Bosniast ja Hertsegoviinast peamiselt puuvilju, toornahku ja vett.

Stabiliseerimis- ja assotsieerimislepinguga on tagatud kõikide lepingus loetletud geograafiliste tähiste vastastikune kaitse.

Lisateave

ELi ning Bosnia ja Hertsegoviina vaheline stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping

24. MAI 2024
Agri-food trade statistical factsheet – Bosnia and Herzegovina

Kosovo*

ELi põllumajanduslikud kaubandussuhted Kosovoga on reguleeritud ELi ning Kosovo vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepinguga, mis jõustus 1. aprillil 2016. Lepinguga on ette nähtud saavutada ulatuslik liberaliseerimine, välja arvatud mõne erandiga, mis puudutavad teatavaid põllumajandustooteid. Lepingu kohaselt saab ELi tuua tollimaksuvabalt kõiki Kosovost pärit põllumajandustooteid, välja arvatud veiseliha, suhkur ja vein, mille suhtes kohaldatakse soodustariifikvoote. ELi toodete eksportimisel Kosovosse ei ole teatavatele toodetele (nt piimatooted, teatavad puu- ja köögiviljad ning vein) tagatud vaba turulepääsu, vaid nende suhtes kohaldatakse Kosovo tollimaksu baasmäära vähendamist.

Põllumajanduslike toiduainetega kauplemisel Kosovoga on ELil suur kaubandusbilansi ülejääk, peamiselt on see seotud tubaka, vee ja toiduainete ekspordiga. EL impordib Kosovost teatavaid puuvilju, vett, toornahku ja nahku.

Stabiliseerimis- ja assotsieerimislepinguga on tagatud kõikide lepingus loetletud geograafiliste tähiste vastastikune kaitse.

Nimekasutus „Kosovo” ei mõjuta Kosovo staatuse küsimuses võetud seisukohti ning on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244 ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta.

Lisateave

ELi ja Kosovo vaheline stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping

25. MAI 2024
Agri-food trade statistical factsheet – Kosovo

Montenegro

ELi põllumajanduslikud kaubandussuhted Montenegroga on reguleeritud ELi ning Montenegro vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepinguga, mis jõustus 1. mail 2010, kuid lepingu kaubandust käsitlevat osa kohaldatakse vahelepingu kaudu juba alates 1. jaanuarist 2008. Lepinguga on ette nähtud saavutada ulatuslik liberaliseerimine, välja arvatud väheste eranditega, mis puudutavad teatavaid põllumajandustooteid. Lepingu kohaselt saab ELi tuua tollimaksuvabalt kõiki Montenegrost pärit põllumajandustooteid, välja arvatud veiseliha, suhkur ja vein, mille suhtes kohaldatakse soodustariifikvoote. ELi toodete eksportimisel Montenegrosse ei ole teatavatele toodetele (nt liha, piimatooted, teatavad puu- ja köögiviljad) tagatud vaba turulepääsu, vaid nende suhtes kohaldatakse Montenegro tollimaksu baasmäära vähendamist.

Põllumajanduslike toiduainetega kauplemisel Montenegroga on ELil suur kaubandusbilansi ülejääk, peamiselt on see seotud liha, piimatoodete ja toiduainete ekspordiga. EL impordib Montenegrost peamiselt köögivilju (seened), veini ja õli.

Stabiliseerimis- ja assotsieerimislepinguga on tagatud kõikide lepingus loetletud geograafiliste tähiste vastastikune kaitse.

Lisateave

ELi ja Montenegro vaheline stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping

25. MAI 2024
Agri-food trade statistical factsheet – Montenegro

Põhja-Makedoonia

ELi ja Põhja-Makedoonia põllumajandusalased kaubandussuhted on reguleeritud ELi ja Põhja-Makedoonia vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepinguga. Stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping jõustus 1. aprillil 2004, kuid kaubandust käsitlevat osa kohaldatakse vahelepingu kaudu juba alates 1. juunist 2001. Lepinguga on ette nähtud saavutada ulatuslik liberaliseerimine, välja arvatud väheste eranditega, mis puudutavad teatavaid põllumajandustooteid. Lepingu kohaselt saab ELi tuua tollimaksuvabalt kõiki Põhja-Makedooniast pärit põllumajandustooteid, välja arvatud veiseliha, suhkur ja vein, mille suhtes kohaldatakse soodustariifikvoote. ELi toodete eksportimisel Põhja-Makedooniasse ei ole teatavatele toodetele (nt liha, piimatooted, teatavad puuviljad) tagatud vaba turulepääsu, vaid nende suhtes kohaldatakse Põhja-Makedoonia tollimaksu baasmäära vähendamist.

Põllumajanduslike toiduainetega kauplemisel Põhja-Makedooniaga on ELil suur kaubandusbilansi ülejääk, peamiselt on see seotud liha, piimatoodete ja elusloomade ekspordiga. EL impordib Põhja-Makedooniast peamiselt puu- ja köögivilju, veini ja tubakat.

Lisateave

ELi ja Põhja-Makedoonia vaheline stabiliseerimis- ja assotsiatsioonileping

25. MAI 2024
Agri-food trade statistical factsheet – North Macedonia

Serbia

ELi põllumajanduslikud kaubandussuhted Serbiaga on reguleeritud ELi ning Serbia vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepinguga, mis jõustus 1. septembril 2013, kuigi Serbia kohaldas lepingu kaubandust käsitlevat osa vahelepingu kaudu juba alates 1. jaanuarist 2009 ja EL alates 1. veebruarist 2010. Lepinguga on ette nähtud saavutada ulatuslik liberaliseerimine, välja arvatud väheste eranditega, mis puudutavad teatavaid põllumajandustooteid. Lepingu kohaselt saab ELi tuua tollimaksuvabalt kõiki Serbiast pärit põllumajandustooteid, välja arvatud veiseliha, suhkur ja vein, mille suhtes kohaldatakse soodustariifikvoote. ELi toodete eksportimisel Serbiasse ei ole teatavatele toodetele (nt liha, piimatooted, teatavad puu- ja köögiviljad) tagatud vaba turulepääsu, vaid nende suhtes kohaldatakse Serbia tollimaksu baasmäära vähendamist.

Põllumajanduslike toiduainetega kauplemisel ELiga on Serbial suur kaubandusbilansi ülejääk, peamiselt on see seotud puu- ja köögiviljade ning teravilja ja suhkru ekspordiga. EL ekspordib Serbiasse peamiselt liha, piimatooteid ja toiduaineid.

Stabiliseerimis- ja assotsieerimislepinguga on tagatud kõikide lepingus loetletud geograafiliste tähiste vastastikune kaitse.

Lisateave

ELi ja Serbia vaheline stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping

25. MAI 2024
Agri-food trade statistical factsheet – Serbia

Türgi

1963. aasta assotsieerimislepingu raames lõid EL ja Türgi 1996. aastal tolliliidu, kuid see ei hõlma põllumajandustooteid. ELi põllumajanduslikud kaubandussuhted Türgiga on reguleeritud ELi ja Türgi vahelise põllumajandustoodetega kauplemise lepinguga. Lepingut muudeti 2006. aastal, et võtta arvesse 2004. aastal toimunud ELi laienemist, ja seejärel muudeti lepingut veel 2018. aastal, et võtta arvesse ELile määratud veiselihakvoodi määratluse muutumist.

Leping on asümmeetriline. Türgi suhtes on täielikult kaotatud kõik väärtuselised tollimaksud, välja arvatud eriti tundlike põllumajandustoodete puhul, mille suhtes kohaldatakse kvoote. ELile antud soodustused piirduvad lepingus loetletud kvootidega.

Türgi on ELi oluline kaubanduspartner, 2019. aasta andmete kohaselt oli ELi põllumajanduslike toiduainete ekspordi sihtkohtade hulgas kümnendal ja tarnijate seas kaheksandal kohal. Põllumajanduslike toiduainetega kauplemisel ELiga on Türgil suur kaubandusbilansi ülejääk, peamiselt on see seotud puu- ja köögiviljade ning nendest valmistatud toiduainete eksportimisega. EL ekspordib Türgisse peamiselt teravilja, puuvilla ja toiduaineid.

Lisateave

ELi ja Türgi vaheline põllumajandustoodetega kauplemise korda käsitlev leping

13. MAI 2024
Agri-food trade statistical factsheet – Türkiye