Skip to main content
Agriculture and rural development

Země procesu rozšíření

Přehled obchodu se zemědělskými produkty mezi Evropskou unií a kandidátskými zeměmi a potenciálními kandidátskými zeměmi pro rozšíření EU

Zemědělsko-potravinářský obchod se zeměmi procesu rozšíření

Evropskou unii pojí se zeměmi, které se účastní procesu rozšíření, pevné obchodní vztahy.

Se zeměmi západního Balkánu uzavřela EU dohody o stabilizaci a přidružení, na jejichž základě vznikly zóny volného obchodu fungující během přechodného období, které v případě všech zemí s výjimkou Kosova již skončilo. Dohody předpokládají odstranění cel a necelních omezení dvoustranného obchodu a týkají se veškerého zboží, s výjimkou některých zemědělských produktů a produktů rybolovu, které podléhají sníženým clům a/nebo množstevním koncesím.

Obchod s tímto regionem se v oblasti zemědělsko-potravinářských produktů od roku 2008 zdvojnásobil a země západního Balkánu měly obecně z rozšíření obchodu prospěch: za deset let tento region zvýšil svůj vývoz do EU o více než 100 %, zatímco vývoz EU do tohoto regionu zaznamenal mírnější nárůst (o 52 %). Celkově je však EU ve vztahu k zemím západního Balkánu, s výjimkou Srbska, čistým vývozcem zemědělsko-potravinářských produktů.

Kromě toho v rámci autonomních obchodních opatření poskytovaných od roku 2000 západobalkánským zemím mohou tyto země nadále využívat při obchodování s EU některé preference. To zahrnuje možnost pozastavení zvláštních cel běžně uplatňovaných na ovoce a zeleninu a na celkovou kvótu pro víno dostupnou po vyčerpání dvoustranných kvót těchto zemí na víno v rámci příslušných dohod o stabilizaci a přidružení.

S Tureckem má EU zvláštní dohodu o obchodu se zemědělskými produkty, na něž se nevztahuje celní unie mezi oběma stranami.

Související informace

Obchod mezi EU a zeměmi západního Balkánu

Obchod mezi EU a Tureckem

Jednotlivé země

Albánie

Obchodní vztahy EU a Albánie v oblasti zemědělství se řídí dohodou o stabilizaci a přidružení mezi EU a Albánií. Ta platí od 1. dubna 2009, nicméně část dohody týkající se obchodu vstoupila v platnost prostřednictvím prozatímní dohody již 1. prosince 2006.

Dohoda stanoví vysokou úroveň liberalizace, pouze s několika malými výjimkami týkajícími se omezeného počtu zemědělských produktů. Podle dohody mohou všechny zemědělské produkty pocházející z Albánie vstoupit do EU bezcelně, s výjimkou hovězího masa, cukru a vína, na něž se vztahují preferenční celní kvóty. Pokud jde o vývoz z EU do Albánie, nebyly některé produkty zcela liberalizovány, nicméně pro ně lze využít snížení albánské základní sazby (např. mléko a mléčné výrobky, některé obiloviny a některá osiva obilovin).

EU má v případě zemědělsko-potravinářských produktů značný přebytek obchodu s Albánií. Týká se zejména vod, potravinových přípravků a chleba a pečiva. EU z Albánie dováží především rostliny, rajčata a některé další druhy zeleniny.

Dohoda zajišťuje vzájemnou ochranu zeměpisných označení vín, lihovin a aromatizovaných vín uvedených v dohodě.

Související informace

Dohoda o stabilizaci a přidružení EU–Albánie

26 BŘEZEN 2019
Agri-food trade statistical factsheet – Albania
English
(426.04 KB - PDF)
Stáhnout

Bosna a Hercegovina

Obchodní vztahy EU a Bosnou a Hercegovinou v oblasti zemědělství se řídí dohodou o stabilizaci a přidružení mezi EU a Bosnou a Hercegovinou. Ta vstoupila v platnost 1. června 2015, nicméně část dohody týkající se obchodu vstoupila v platnost prostřednictvím prozatímní dohody již 1. července 2008. Dohoda stanoví až na velmi malý počet výjimek vysokou úroveň liberalizace a má asymetrický charakter. Podle dohody mohou všechny zemědělské produkty pocházející z Bosny a Hercegoviny vstoupit do EU bezcelně, s výjimkou hovězího masa, cukru a vína, na něž se vztahují celní kvóty. Pokud jde o vývoz z EU do Bosny a Hercegoviny, nebyly některé produkty zcela liberalizovány, nicméně pro ně lze využít snížení bosensko-hercegovské základní sazby (např. živá zvířata, maso, mléko a mléčné výrobky a ovocné šťávy).

EU má v případě zemědělsko-potravinářských produktů značný přebytek obchodu s Bosnou a Hercegovinou. Týká se zejména hovězího masa, cukrovinek a potravinových přípravků. EU dováží z Bosny a Hercegoviny především ovoce, surové kůže a vody.

Dohoda zajišťuje vzájemnou ochranu všech zeměpisných označení uvedených v dohodě.

Související informace

Dohoda o stabilizaci a přidružení EU–Bosna a Hercegovina

26 BŘEZEN 2019
Agri-food trade statistical factsheet – Bosnia and Herzegovina
English
(427.1 KB - PDF)
Stáhnout

Kosovo*

Obchodní vztahy EU a Kosova v oblasti zemědělství se řídí dohodou o stabilizaci a přidružení mezi EU a Kosovem, která vstoupila v platnost 1. dubna 2016. Dohoda stanoví vysokou úroveň liberalizace, pouze s několika výjimkami týkajícími se omezeného počtu zemědělských produktů. Podle dohody mohou všechny zemědělské produkty pocházející z Kosova vstoupit do EU bezcelně, s výjimkou hovězího masa, cukru a vína, na něž se vztahují celní kvóty. Pokud jde o vývoz z EU do Kosova, nebyly některé produkty zcela liberalizovány, nicméně pro ně lze využít snížení kosovské základní sazby (např. mléko a mléčné výrobky, některé ovoce a zelenina a víno).

EU má v případě zemědělsko-potravinářských produktů značný přebytek obchodu s Kosovem. Týká se zejména tabáku, vod a potravinových přípravků. EU dováží z Kosova především některé druhy ovoce, vody a surové kůže a kožky.

Dohoda zajišťuje vzájemnou ochranu všech zeměpisných označení uvedených v dohodě.

Označením „Kosovo“ nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1244 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.

Související informace

Dohoda o stabilizaci a přidružení EU–Kosovo

26 BŘEZEN 2019
Agri-food trade statistical factsheet – Kosovo
English
(413.02 KB - PDF)
Stáhnout

Černá Hora

Obchodní vztahy EU a Černé Hory v oblasti zemědělství se řídí dohodou o stabilizaci a přidružení mezi EU a Černou Horou, která vstoupila v platnost 1. května 2010, nicméně část dohody týkající se obchodu vstoupila v platnost prostřednictvím prozatímní dohody již 1. ledna 2008. Dohoda stanoví vysokou úroveň liberalizace, pouze s velmi malým počtem výjimek týkajících se omezeného počtu zemědělských produktů. Podle dohody mohou všechny zemědělské produkty pocházející z Černé Hory vstoupit do EU bezcelně, s výjimkou hovězího masa, cukru a vína, na něž se vztahují preferenční celní kvóty. Pokud jde o vývoz z EU do Černé Hory, nebyly některé produkty zcela liberalizovány, nicméně pro ně lze využít snížení černohorské základní sazby (např. maso, mléko a mléčné výrobky a některé ovoce a zelenina).

EU má v případě zemědělsko-potravinářských produktů značný přebytek obchodu s Černou Horou. Týká se zejména masa, mléka a mléčných výrobků a potravinových přípravků. EU dováží z Černé Hory především zeleninu (houby), víno a oleje.

Dohoda zajišťuje vzájemnou ochranu všech zeměpisných označení uvedených v dohodě.

Související informace

Dohoda o stabilizaci a přidružení EU–Černá Hora

4 BŘEZEN 2019
Agri-food trade statistical factsheet – Montenegro
English
(408.55 KB - PDF)
Stáhnout

Severní Makedonie

Obchodní vztahy EU a Severní Makedonie v oblasti zemědělství se řídí dohodou o stabilizaci a přidružení mezi EU a Severní Makedonií. Ta vstoupila v platnost 1. dubna 2004, nicméně část dohody týkající se obchodu vstoupila v platnost prostřednictvím prozatímní dohody již 1. června 2001. Dohoda stanoví vysokou úroveň liberalizace, pouze s velmi malým počtem výjimek týkajících se omezeného počtu zemědělských produktů. Podle dohody mohou všechny zemědělské produkty pocházející ze Severní Makedonie vstoupit do EU bezcelně, s výjimkou hovězího masa, cukru a vína, na něž se vztahují preferenční celní kvóty. Pokud jde o vývoz z EU do Severní Makedonie, nebyly některé produkty zcela liberalizovány, nicméně lze pro ně využít snížení severomakedonské základní sazby (např. maso, mléko a mléčné výrobky a některé druhy ovoce).

EU má v případě zemědělsko-potravinářských produktů značný přebytek obchodu se Severní Makedonií. Týká se zejména masa, mléka a mléčných výrobků a živých zvířat. EU dováží ze Severní Makedonie především ovoce, zeleninu, víno a tabák.

Související informace

Dohoda o stabilizaci a přidružení EU–Severní Makedonie

26 BŘEZEN 2019
Agri-food trade statistical factsheet – North Macedonia
English
(418.52 KB - PDF)
Stáhnout

Srbsko

Obchodní vztahy EU a Srbska v oblasti zemědělství se řídí dohodou o stabilizaci a přidružení mezi EU a Srbskem, která vstoupila v platnost 1. září 2013, nicméně část dohody týkající se obchodu vstoupila v platnost prostřednictvím prozatímní dohody ze strany Srbska již 1. ledna 2009 a ze strany EU 1. února 2010. Dohoda stanoví vysokou úroveň liberalizace, pouze s velmi malým počtem výjimek týkajících se omezeného počtu zemědělských produktů. Podle dohody mohou všechny zemědělské produkty pocházející ze Srbska vstoupit do EU bezcelně, s výjimkou hovězího masa, cukru a vína, na něž se vztahují preferenční celní kvóty. Pokud jde o vývoz z EU do Srbska, nebyly některé produkty zcela liberalizovány, nicméně pro ně lze využít snížení srbské základní sazby (např. maso, mléko a mléčné výrobky a některé ovoce a zelenina).

V případě zemědělsko-potravinářských produktů má Srbsko v obchodu s EU přebytek, za nímž stojí především vývoz ovoce, zeleniny, obilovin a cukru. EU naproti tomu vyváží do Srbska především maso, mléko a mléčné výrobky a potravinové přípravky.

Dohoda zajišťuje vzájemnou ochranu všech zeměpisných označení uvedených v dohodě.

Související informace

Dohoda o stabilizaci a přidružení EU–Srbsko

4 BŘEZEN 2019
Agri-food trade statistical factsheet – Serbia
English
(412.46 KB - PDF)
Stáhnout

Turecko

EU a Turecko vytvořily v roce 1996 celní unii v rámci dohody o přidružení z roku 1963. Ta se však nevztahuje na zemědělské zboží. Obchodní vztahy EU a Turecka v oblasti zemědělství se řídí dohodou mezi EU a Tureckem o obchodu se zemědělskými produkty. Dohoda byla pozměněna v roce 2006 s ohledem na rozšíření EU v roce 2004 a poté opět v roce 2018, kdy byla zohledněna změna definice kvóty pro hovězí maso přidělené Evropské unii.

Dohoda má asymetrický charakter. Turecko využívá úplného zrušení valorických (ad valorem) cel na všechny produkty s výjimkou nejcitlivějších zemědělských produktů, na něž se vztahují kvóty. Preferenční kvóty EU se omezují na ty, které jsou uvedeny v dohodě.

Turecko je významným obchodním partnerem EU a je desátou největší vývozní destinací EU pro zemědělsko-potravinářské produkty a jejich 8. největším dodavatelem do EU (2019). V případě zemědělsko-potravinářských produktů má Turecko v obchodu s EU přebytek, daný především jeho vývozem ovoce a zeleniny a přípravků z ovoce a zeleniny. EU vyváží do Turecka především obiloviny, bavlnu a potravinové přípravky.

Související informace

Dohoda mezi EU a Tureckem o obchodním režimu pro zemědělské produkty

26 BŘEZEN 2019
Agri-food trade statistical factsheet – Turkey
English
(436.97 KB - PDF)
Stáhnout