Skip to main content
Agriculture and rural development

Udvidelseslande

Oversigt over Den Europæiske Unions handel med landbrugsprodukter med kandidatlande og potentielle kandidatlande vedrørende udvidelse af EU.

Handel med landbrugsfødevarer med udvidelseslande

EU og udvidelseslandene har omfattende handelsforbindelser.

EU og landene i det vestlige Balkan har indgået stabiliserings- og associeringsaftaler om etablering af frihandelsområder i løbet af en overgangsperiode, der nu er afsluttet for alle landene på nær Kosovo. Alle aftalerne indebærer afskaffelse af told og ikke-toldmæssige begrænsninger for den bilaterale handel, og de omfatter alle varer, dog undtaget udvalgte landbrugs- og fiskeriprodukter, som er pålagt nedsatte toldsatser og/eller kvantitative toldrabatter.

Handelen med landbrugsfødevarer med regionen er fordoblet siden 2008, og den øgede handel har generelt skabt fordele for landene i det vestlige Balkan: På ti år har regionen øget sin eksport til EU med over 100 %, hvorimod EU's eksport til regionen er steget i mere begrænset omfang med 52 %. Samlet set er EU dog nettoeksportør af landbrugsfødevarer til landene i det vestlige Balkan, dog med undtagelse af Serbien.

Derudover nyder landene gavn af præferenceordninger under autonome handelsforanstaltninger, som EU har givet landene i det vestlige Balkan siden 2000. Det omfatter mulighed for at suspendere specifikke toldsatser, der normalt pålægges frugt og grøntsager og et generelt vinkontingent, der træder i kraft, når landenes bilaterale vinkontingenter i henhold til stabiliserings- og associeringsaftalerne er opbrugt.

I Tyrkiets tilfælde har EU en særlig handelsaftale vedrørende landbrugsprodukter, der ikke er omfattet af toldunionen mellem parterne.

Relaterede oplysninger

Handel mellem EU og Vestbalkan

Samhandel mellem EU og Tyrkiet

Lande

Albanien

Landbrugshandelen mellem EU og Albanien er omfattet af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem EU og Albanien. Aftalen trådte i kraft den 1. april 2009. Handelsdelen af aftalen trådte dog i kraft i form af en midlertidig aftale allerede den 1. december 2006.

Aftalen muliggør en høj grad af liberalisering med mindre undtagelser for et begrænset antal landbrugsvarer. I henhold til aftalen kan alle landbrugsvarer med oprindelse i Albanien indføres toldfrit i EU, med undtagelse af oksekød, sukker og vin, som er omfattet af præferencetoldkontingenter. Med hensyn til EU's eksport til Albanien er nogle produkter ikke blevet fuldt liberaliseret, men er omfattet af en nedsættelse af Albaniens generelle toldsats (f.eks. mejeriprodukter, udvalgte kornprodukter og udvalgte typer sædekorn).

EU har et stort handelsoverskud på handelen med landbrugsfødevarer med Albanien, og det gælder primært vand, færdigretter samt brød og bagværk. Modsat importerer EU primært planter, tomater og udvalgte grøntsager fra Albanien.

Aftalen sikrer gensidig beskyttelse af geografiske betegnelser for vine, spiritus og aromatiserede vine, der er anført i aftalen.

Tilhørende oplysninger

Stabiliserings- og associeringsaftale mellem EU og Albanien

24. MAJ 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Albania
English
(378.95 KB - PDF)
Download

Bosnien-Hercegovina

Landbrugshandelen mellem EU og Bosnien-Hercegovina er omfattet af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem EU og Bosnien og Hercegovina. Aftalen trådte i kraft den 1. juni 2015. Handelsdelen af aftalen trådte dog i kraft i form af en midlertidig aftale allerede den 1. juli 2008. Aftalen sikrer en høj grad af liberalisering med meget få undtagelser og er asymmetrisk i sin udformning. I henhold til aftalen kan alle landbrugsvarer med oprindelse i Bosnien-Hercegovina indføres toldfrit i EU, med undtagelse af oksekød, sukker og vin, som er omfattet af præferencetoldkontingenter. Med hensyn til EU's eksport til Bosnien-Hercegovina er nogle produkter ikke blevet fuldt liberaliseret, men er omfattet af en nedsættelse af Bosnien-Hercegovinas generelle toldsats (f.eks. levende dyr, kød, mejeriprodukter og frugtsaft).

EU har et betydeligt handelsoverskud på handelen med landbrugsfødevarer med Bosnien-Hercegovina, primært oksekød, konfekture og færdigretter. Modsat importerer EU hovedsagelig frugt, rå huder og vand fra Bosnien-Hercegovina.

Stabiliserings- og associeringsaftalen sikrer gensidig beskyttelse af alle geografiske betegnelser, der er anført i aftalen.

Tilhørende oplysninger

Stabiliserings- og associeringsaftale mellem EU og Bosnien-Hercegovina

24. MAJ 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Bosnia and Herzegovina
English
(378.92 KB - PDF)
Download

Kosovo*

Landbrugshandelen mellem EU og Kosovo er omfattet af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem EU og Kosovo, der trådte i kraft den 1. april 2016. Aftalen muliggør en høj grad af liberalisering med få undtagelser vedrørende et begrænset antal landbrugsvarer. I henhold til aftalen kan alle landbrugsvarer med oprindelse i Kosovo indføres toldfrit i EU, med undtagelse af oksekød, sukker og vin, som er omfattet af præferencetoldkontingenter. Med hensyn til EU's eksport til Kosovo er nogle produkter ikke blevet fuldt liberaliseret men er omfattet af en nedsættelse af Kosovos generelle toldsats (f.eks. mejeriprodukter, udvalgte frugter og grøntsager og vin).

EU har et stort handelsoverskud på handelen med landbrugsfødevarer med Kosovo, primært tobak, vand og færdigretter. Modsat importerer EU primært udvalgte typer frugt, vand samt rå huder og skind fra Kosovo.

Stabiliserings- og associeringsaftalen sikrer gensidig beskyttelse af alle geografiske betegnelser, der er anført i aftalen.

*Betegnelsen Kosovo indebærer ingen stillingtagen til Kosovos status, og den er i overensstemmelse med UNSCR 1999 og ICJ's udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring.

Tilhørende oplysninger

Stabiliserings- og associeringsaftale mellem EU og Kosovo

25. MAJ 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Kosovo
English
(454.21 KB - PDF)
Download

Montenegro

Landbrugshandelen mellem EU og Montenegro er omfattet af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem EU og Montenegro, der trådte i kraft den 1. maj 2010. Handelsdelen af aftalen trådte dog i kraft i form af en midlertidig aftale den 1. januar 2008. Aftalen muliggør en høj grad af liberalisering med meget få undtagelser for et begrænset antal landbrugsvarer. I henhold til aftalen kan alle landbrugsvarer med oprindelse i Montenegro indføres toldfrit i EU, med undtagelse af oksekød, sukker og vin, som er omfattet af præferencetoldkontingenter. Hvad angår EU's eksport til Montenegro er nogle produkter ikke blevet fuldt liberaliseret, men er omfattet af en nedsættelse af Montenegros generelle toldsats (f.eks. kød, mejeriprodukter og udvalgte typer frugt og grøntsager).

EU har et stort handelsoverskud på handelen med landbrugsfødevarer med Montenegro, primært kød, mejeriprodukter og færdigretter. Modsat importerer EU hovedsagelig grøntsager (svampe), vin og olie fra Montenegro.

Stabiliserings- og associeringsaftalen sikrer gensidig beskyttelse af alle geografiske betegnelser, der er anført i aftalen.

Tilhørende oplysninger

Stabiliserings- og associeringsaftale mellem EU og Montenegro

25. MAJ 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Montenegro
English
(353.09 KB - PDF)
Download

Nordmakedonien

Landbrugshandelen mellem EU og Nordmakedonien er omfattet af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem EU og Nordmakedonien. Aftalen trådte i kraft den 1. april 2004. Handelsdelen af aftalen trådte dog i kraft i form af en midlertidig aftale allerede den 1. juni 2001. Aftalen muliggør en høj grad af liberalisering med meget få undtagelser for et begrænset antal landbrugsvarer. I henhold til aftalen kan alle landbrugsvarer med oprindelse i Nordmakedonien indføres toldfrit i EU, med undtagelse af oksekød, sukker og vin, som er omfattet af præferencetoldkontingenter. Hvad angår EU's eksport til Nordmakedonien er nogle produkter ikke blevet fuldt liberaliseret, men er omfattet af en nedsættelse af Nordmakedoniens generelle toldsats (f.eks. kød, mejeriprodukter og udvalgte typer frugt).

EU har et stort handelsoverskud på handelen med landbrugsfødevarer Nordmakedonien, primært kød, mejeriprodukter og levende dyr. Modsat importerer EU hovedsagelig frugt, grøntsager, vin og tobak fra Nordmakedonien.

Tilhørende oplysninger

Stabiliserings- og associeringsaftale mellem EU og Nordmakedonien

25. MAJ 2023
Agri-food trade statistical factsheet – North Macedonia
English
(391.17 KB - PDF)
Download

Serbien

Landbrugshandelen mellem EU og Serbien er omfattet af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem EU og Serbien, der trådte i kraft den 1. september 2013. Handelsdelen af aftalen trådte dog i kraft i form af en midlertidig aftale allerede den 1. februar 2009 for Serbiens vedkommende og den 1. februar 2010 for EU's vedkommende. Aftalen muliggør en høj grad af liberalisering med meget få undtagelser for et begrænset antal landbrugsvarer. I henhold til aftalen kan alle landbrugsvarer med oprindelse i Serbien indføres toldfrit i EU, med undtagelse af oksekød, sukker og vin, som er omfattet af præferencetoldkontingenter. Hvad angår EU's eksport til Serbien er nogle produkter ikke blevet fuldt liberaliseret, men er omfattet af en nedsættelse af Serbiens generelle toldsats (f.eks. kød, mejeriprodukter og udvalgte typer frugt og grøntsager).

Serbien har et handelsoverskud på handelen med landbrugsfødevarer med EU, primært frugt, grøntsager, kornprodukter og sukker. Modsat eksporterer EU hovedsagelig kød, mejeriprodukter og færdigretter til Serbien.

Stabiliserings- og associeringsaftalen sikrer gensidig beskyttelse af alle geografiske betegnelser, der er anført i aftalen.

Tilhørende oplysninger

Stabiliserings- og associeringsaftale mellem EU og Serbien

25. MAJ 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Serbia
English
(394.86 KB - PDF)
Download

Tyrkiet

EU og Tyrkiet indgik i en toldunion i 1996 inden for rammerne af associeringsaftalen fra 1963, men den omfatter ikke landbrugsprodukter. Landbrugshandelen mellem EU og Tyrkiet er omfattet af handelsordningen for landbrugsprodukter indgået mellem EU og Tyrkiet. Aftalen blev ændret i 2006 for at tage højde for EU-udvidelsen i 2004 og igen i 2018 for at tage højde for en ændring i definitionen af toldkontingent for oksekød tildelt til EU.

Aftalen er asymmetrisk i struktur. Tyrkiet har fordele ved en fuld ophævelse af værditold på alle landbrugsprodukter undtaget de mest følsomme, som er omfattet af toldkontingenter. EU's præferenceordninger er begrænset til de toldkontingenter, der er anført i aftalen.

Tyrkiet er en vigtig handelspartner for EU og EU's tiende største eksportdestination for landbrugsfødevarer og den ottendestørste leverandør (2019). Tyrkiet har et handelsoverskud på handelen med landbrugsfødevarer med EU, og eksporten består primært af frugt, grøntsager og tilberedninger af frugt og grøntsager. Modsat eksporterer EU hovedsagelig kornprodukter, bomuld og færdigretter til Tyrkiet.

Tilhørende oplysninger

Handelsordningen for landbrugsprodukter mellem EU og Tyrkiet

26. MAJ 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Türkiye
English
(404.74 KB - PDF)
Download

Arrangementer