Siirry pääsisältöön
Agriculture and rural development

EU:n laajentumisprosessissa mukana olevat maat

Katsaus Euroopan unionin maatalouskauppaan EU:n laajentumisen ehdokasmaiden ja mahdollisten ehdokasmaiden kanssa

Maatalouselintarvikkeiden kauppa laajentumismaiden kanssa

EU:lla ja sen laajentumisprosessissa mukana olevilla mailla on tiiviit kauppasuhteet.

EU on tehnyt Länsi-Balkanin maiden kanssa vakautus- ja assosiaatiosopimuksia (SAA-sopimuksia), joilla perustetaan vapaakauppa-alue siirtymäkaudeksi, joka on nyt päättynyt kaikkien muiden paitsi Kosovon osalta. Sopimuksissa määrätään tullien ja muiden kuin tariffirajoitusten poistamisesta kahdenvälisessä kaupassa, ja ne kattavat kaikki tavarat lukuun ottamatta joitakin maatalous- ja kalastustuotteita, joihin sovelletaan alennettuja tulleja ja/tai määrällisiä myönnytyksiä.

Kyseisen alueen kanssa käytävä kauppa on kaksinkertaistunut vuodesta 2008, ja kaupan laajentuminen on yleisesti hyödyttänyt Länsi-Balkanin maita: kymmenen vuoden aikana alueen vienti EU:hun kasvoi yli sata prosenttia. EU:n vienti alueelle kasvoi sitä vastoin maltillisemmin (52 %). EU on kuitenkin Länsi-Balkanin maiden tapauksessa maatalouselintarvikkeiden nettoviejä Serbiaa lukuun ottamatta.

Lisäksi Länsi-Balkanin maille vuodesta 2000 myönnettyjen yksipuolisten kaupan toimenpiteiden myötä kyseiset maat hyötyvät edelleen tietyistä etuuksista EU:n kanssa käymässään kaupassa. Esimerkiksi hedelmiin ja vihanneksiin tavallisesti sovellettavat paljoustullit voidaan suspendoida, ja viinin tuonnissa voidaan soveltaa kokonaiskiintiötä, joka on käytettävissä maiden kansallisten viinikiintiöiden täyttymisen jälkeen.

Turkin osalta EU:lla on erityissopimus niiden maataloustuotteiden kaupasta, jotka eivät kuulu osapuolten välisen tulliliiton piiriin.

Lisätietoa

EU:n ja Länsi-Balkanin välinen kauppa

EU:n ja Turkin välinen kauppa

Maat

Albania

EU:n ja Albanian maatalousalan kauppasuhteita säännellään osapuolten välisellä vakautus- ja assosiaatiosopimuksella. Sopimus tuli voimaan 1.4.2009, joskin sen kauppaa koskevaa osaa alettiin soveltaa väliaikaisella sopimuksella jo 1.12.2006.

Sopimuksessa määrätään pitkälle menevästä vapaakaupasta lukuun ottamatta joitakin pieniä poikkeuksia, jotka koskevat rajoitettua määrää maataloustuotteita. Sopimuksen mukaan kaikkia Albaniasta peräisin olevia maataloustuotteita voidaan tuoda EU:hun tullitta lukuun ottamatta naudanlihaa, sokeria ja viiniä, joihin sovelletaan tullietuuskiintiöitä. Kaikki EU:sta Albaniaan vietävät tuotteet (esim. maitotuotteet, tietyt viljat ja tietyt viljakasvien siemenet) eivät ole kokonaan tullittomia, mutta niille myönnetään alennus Albanian perustullista.

EU:n maatalouselintarvikkeiden kauppatase Albanian kanssa on huomattavan ylijäämäinen. Kauppa koostuu pääasiassa vesistä, elintarvikevalmisteista sekä leivästä ja leivonnaisista. EU tuo Albaniasta etupäässä kasveja, tomaatteja ja tiettyjä vihanneksia.

Sopimuksella varmistetaan siinä lueteltujen viinien, väkevien alkoholijuomien ja maustettujen viinien maantieteellisten merkintöjen vastavuoroinen suojelu.

Lisätietoa

EU:n ja Albanian välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus

24. TOUKOKUUTA 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Albania
English
(378.95 KB - PDF)
Lataa

Bosnia ja Hertsegovina

EU:n ja Bosnia ja Hertsegovinan maatalousalan kauppasuhteita säännellään osapuolten välisellä vakautus- ja assosiaatiosopimuksella. Sopimus tuli voimaan 1.6.2015, joskin sen kauppaa koskevaa osaa alettiin soveltaa väliaikaisella sopimuksella jo 1.7.2008. Sopimuksessa määrätään pitkälle menevästä vapaakaupasta lukuun ottamatta joitakin harvoja poikkeuksia, ja se on luonteeltaan epäsymmetrinen. Sopimuksen mukaan kaikkia Bosnia ja Hertsegovinasta peräisin olevia maataloustuotteita voidaan tuoda EU:hun tullitta lukuun ottamatta naudanlihaa, sokeria ja viiniä, joihin sovelletaan tullietuuskiintiöitä. Kaikki EU:sta Bosnia ja Hertsegovinaan vietävät tuotteet (esim. elävät eläimet, liha, maitotuotteet ja hedelmämehut) eivät ole kokonaan tullittomia, mutta niille myönnetään alennus Bosnia ja Hertsegovinan perustullista.

EU:n maatalouselintarvikkeiden kauppatase Bosnia ja Hertsegovinan kanssa on huomattavan ylijäämäinen. Kauppa koostuu pääasiassa naudanlihasta, makeistuotteista ja elintarvikevalmisteista. EU tuo Bosnia ja Hertsegovinasta etupäässä hedelmiä, raakavuotia ja vesiä.

Vakautus- ja assosiaatiosopimuksella varmistetaan, että kaikki sopimuksessa luetellut maantieteelliset merkinnät on suojattu vastavuoroisesti.

Lisätietoa

EU:n sekä Bosnia ja Hertsegovinan välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus

24. TOUKOKUUTA 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Bosnia and Herzegovina
English
(378.92 KB - PDF)
Lataa

Kosovo*

EU:n ja Kosovon maatalousalan kauppasuhteita säännellään osapuolten välisellä vakautus- ja assosiaatiosopimuksella, joka tuli voimaan 1.4.2016. Sopimuksessa määrätään pitkälle menevästä vapaakaupasta lukuun ottamatta joitakin pieniä poikkeuksia, jotka koskevat rajoitettua määrää maataloustuotteita. Sopimuksen mukaan kaikkia Kosovosta peräisin olevia maataloustuotteita voidaan tuoda EU:hun tullitta lukuun ottamatta naudanlihaa, sokeria ja viiniä, joihin sovelletaan tullietuuskiintiöitä. Kaikki EU:sta Kosovoon vietävät tuotteet (esim. maitotuotteet, tietyt hedelmät ja vihannekset ja viinit) eivät ole kokonaan tullittomia, mutta niille myönnetään alennus Kosovon perustullista.

EU:n maatalouselintarvikkeiden kauppatase Kosovon kanssa on huomattavan ylijäämäinen. Kauppa koostuu etupäässä tupakasta, vesistä ja elintarvikevalmisteista. EU tuo Kosovosta etupäässä tiettyjä hedelmiä, vesiä sekä raakavuotia ja -nahkoja.

Vakautus- ja assosiaatiosopimuksella varmistetaan, että kaikki sopimuksessa luetellut maantieteelliset merkinnät on suojattu vastavuoroisesti.

*Nimitys ”Kosovo” ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin, ja se on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244 ja Kansainvälisen tuomioistuimen Kosovon itsenäisyysjulistuksesta antaman lausunnon mukainen.

Lisätietoa

EU:n ja Kosovon välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus

25. TOUKOKUUTA 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Kosovo
English
(454.21 KB - PDF)
Lataa

Montenegro

EU:n ja Montenegron maatalousalan kauppasuhteita säännellään vakautus- ja assosiaatiosopimuksella, joka tuli voimaan 1.5.2010, joskin sen kauppaa koskeva osa tuli voimaan väliaikaisella sopimuksella jo 1.1.2008. Sopimuksessa määrätään pitkälle menevästä vapaakaupasta lukuun ottamatta joitakin harvoja poikkeuksia, jotka koskevat rajoitettua määrää maataloustuotteita. Sopimuksen mukaan kaikkia Montenegrosta peräisin olevia maataloustuotteita voidaan tuoda EU:hun tullitta lukuun ottamatta naudanlihaa, sokeria ja viiniä, joihin sovelletaan tullietuuskiintiöitä. Kaikki EU:sta Montenegroon vietävät tuotteet (esim. liha, maitotuotteet sekä tietyt hedelmät ja vihannekset) eivät ole kokonaan tullittomia, mutta niille myönnetään alennus Montenegron perustullista.

EU:n maatalouselintarvikkeiden kauppatase Montenegron kanssa on huomattavan ylijäämäinen. Kauppa koostuu etupäässä lihasta, maitotuotteista ja elintarvikevalmisteista. EU tuo Montenegrosta etupäässä vihanneksia, sieniä, viiniä ja öljyjä.

Vakautus- ja assosiaatiosopimuksella varmistetaan, että kaikki sopimuksessa luetellut maantieteelliset merkinnät on suojattu vastavuoroisesti.

Lisätietoa

EU:n ja Montenegron välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus

25. TOUKOKUUTA 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Montenegro
English
(353.09 KB - PDF)
Lataa

Pohjois-Makedonia

EU:n ja Pohjois-Makedonian maatalousalan kauppasuhteita säännellään osapuolten välisellä vakautus- ja assosiaatiosopimuksella. Sopimus tuli voimaan 1.4.2004, joskin sen kauppaa koskevaa osaa alettiin soveltaa väliaikaisella sopimuksella jo 1.6.2001. Sopimuksessa määrätään pitkälle menevästä vapaakaupasta lukuun ottamatta joitakin harvoja poikkeuksia, jotka koskevat rajoitettua määrää maataloustuotteita. Sopimuksen mukaan kaikkia Pohjois-Makedoniasta peräisin olevia maataloustuotteita voidaan tuoda EU:hun tullitta lukuun ottamatta naudanlihaa, sokeria ja viiniä, joihin sovelletaan tullietuuskiintiöitä. Kaikki EU:sta Pohjois-Makedoniaan vietävät tuotteet (esim. liha, maitotuotteet ja jotkin hedelmät) eivät ole kokonaan tullittomia, mutta niille myönnetään alennus Pohjois-Makedonian perustullista.

EU:n maatalouselintarvikkeiden kauppatase Pohjois-Makedonian kanssa on huomattavan ylijäämäinen. Kauppa koostuu etupäässä lihasta, maitotuotteista ja elävistä eläimistä. EU tuo Pohjois-Makedoniasta etupäässä hedelmiä, vihanneksia, viiniä ja tupakkaa.

Lisätietoa

EU:n ja Pohjois-Makedonian vakautus- ja assosiaatiosopimus

25. TOUKOKUUTA 2023
Agri-food trade statistical factsheet – North Macedonia
English
(391.17 KB - PDF)
Lataa

Serbia

EU:n ja Serbian maatalousalan kauppasuhteita säännellään vakautus- ja assosiaatiosopimuksella, joka tuli voimaan 1.9.2013, joskin sen kauppaa koskeva osa tuli voimaan väliaikaisella sopimuksella jo 1.1.2009 Serbian osalta ja 1.2.2010 EU:n osalta. Sopimuksessa määrätään pitkälle menevästä vapaakaupasta lukuun ottamatta joitakin harvoja poikkeuksia, jotka koskevat rajoitettua määrää maataloustuotteita. Sopimuksen mukaan kaikkia Serbiasta peräisin olevia maataloustuotteita voidaan tuoda EU:hun tullitta lukuun ottamatta naudanlihaa, sokeria ja viiniä, joihin sovelletaan tullietuuskiintiöitä. Kaikki EU:sta Serbiaan vietävät tuotteet (esim. liha, maitotuotteet sekä tietyt hedelmät ja vihannekset) eivät ole kokonaan tullittomia, mutta niille myönnetään alennus Serbian perustullista.

Serbian maatalouselintarvikkeiden kauppatase EU:n kanssa on ylijäämäinen. Kauppa koostuu pääasiassa hedelmistä, vihanneksista, viljoista ja sokerista. EU vie Serbiaan etupäässä lihaa, maitotuotteita ja elintarvikevalmisteita.

Sopimuksella varmistetaan, että kaikki siinä luetellut maantieteelliset merkinnät on suojattu vastavuoroisesti.

Lisätietoa

EU:n ja Serbian välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus

25. TOUKOKUUTA 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Serbia
English
(394.86 KB - PDF)
Lataa

Turkki

EU ja Turkki perustivat vuoden 1963 assosiaatiosopimuksen puitteissa tulliliiton vuonna 1996. Sopimus ei kuitenkaan kata maataloustuotteita. EU:n ja Turkin maatalousalan kauppasuhteita säännellään EU:n ja Turkin sopimuksella maataloustuotteiden kaupasta. Sopimusta muutettiin vuonna 2006, jotta voitiin ottaa huomioon EU:n laajeneminen vuonna 2004 ja sen jälkeen vuonna 2018. Näin voitiin ottaa huomioon EU:lle myönnetyn naudanlihakiintiön määritelmän muutos.

Sopimus on luonteeltaan epäsymmetrinen. Turkki hyötyy arvotullien täydellisestä poistamisesta kaikkien muiden paitsi herkimpien tuotteiden osalta, joihin sovelletaan kiintiöitä. EU:n etuudet rajoittuvat sopimuksessa lueteltuihin kiintiöihin.

Turkki on EU:n merkittävä kauppakumppani: se on EU:n maatalouselintarvikkeiden 10. suurin vientikohde ja 8. suurin tuontimaa (2019). Turkin maatalouselintarvikkeiden kauppatase EU:n kanssa on ylijäämäinen. Vienti EU:hun koostuu etupäässä hedelmistä ja vihanneksista sekä hedelmä- ja vihannesvalmisteista. EU vie Turkkiin etupäässä viljoja, puuvillaa ja elintarvikevalmisteita.

Lisätietoa

EU:n ja Turkin välinen maataloustuotteiden kauppajärjestelmää koskeva sopimus

26. TOUKOKUUTA 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Türkiye
English
(404.74 KB - PDF)
Lataa

Tapahtumat