Glavni sadržaj
Agriculture and rural development

Zemlje proširenja

Pregled trgovine poljoprivrednim proizvodima Europske unije sa zemljama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama za proširenje EU-a.

Trgovina poljoprivredno-prehrambenim proizvodima sa zemljama proširenja

EU i zemlje proširenja imaju dobro razvijene trgovinske odnose.

EU je sa zemljama zapadnog Balkana sklopio sporazume o stabilizaciji i pridruživanju kojima je uspostavljeno područje slobodne trgovine u prijelaznom razdoblju, koje je sada završilo za sve zemlje osim za Kosovo. Tim je sporazumima predviđeno ukidanje carina i necarinskih ograničenja bilateralne trgovine te je obuhvaćena sva roba, uz iznimku određenih poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva koji podliježu smanjenim carinama i/ili kvantitativnim koncesijama.

Trgovina poljoprivredno-prehrambenim proizvodima s tom regijom udvostručila se od 2008., a širenje trgovine općenito je koristilo zemljama zapadnog Balkana: ta je regija u deset godina povećala izvoz u EU za više od 100 %, dok je u izvozu iz EU-a u tu regiju zabilježeno nešto blaže povećanje od 52 %. EU je općenito gledajući neto izvoznik poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u zemlje zapadnog Balkana, osim u slučaju Srbije.

Osim toga, na temelju autonomnih trgovinskih mjera koje su za zapadni Balkan odobrene od 2000., te zemlje u trgovini s EU-om i dalje koriste određene povlastice. To uključuje dopuštanje ukidanja određenih carina koje se inače primjenjuju na voće i povrće i pristup ukupnoj kvoti za vino koja je raspoloživa uz uvjet da je prethodno iscrpljena bilateralna kvota za vino na temelju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s predmetnom zemljom.

EU s Turskom ima poseban sporazum o trgovini poljoprivrednim proizvodima koji nisu obuhvaćeni carinskom unijom između dviju strana.

Povezane informacije

Trgovina između EU-a i zemalja zapadnog Balkana

Trgovina između EU-a i Turske

Zemlje

Albanija

Odnosi u području trgovine poljoprivrednim proizvodima između EU-a i Albanije uređeni su Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između EU-a i Albanije. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju stupio je na snagu 1. travnja 2009., no trgovinski dio Sporazuma stupio je na snagu na temelju Privremenog sporazuma od 1. prosinca 2006.

Sporazumom se predviđa visoka razina liberalizacije, uz određene manje iznimke koje se odnose na ograničen broj poljoprivrednih proizvoda. Na temelju tog sporazuma svi poljoprivredni proizvodi podrijetlom iz Albanije mogu ući u EU bez carine, uz iznimku govedine, šećera i vina, na koje se primjenjuju kvote uz povlaštene carinske stope. Kada je riječ o izvozu iz EU-a u Albaniju, neki proizvodi nisu potpuno liberalizirani, no na njih se primjenjuje smanjena osnovna carinska stopa Albanije (npr. mliječni proizvodi, određene žitarice i određeno sjeme žitarica).

EU ima velik suficit u trgovini poljoprivredno-prehrambenim proizvodima s Albanijom, u koju izvozi uglavnom vodu, prehrambene pripravke te kruh i fino pecivo. U suprotnom smjeru, EU iz Albanije uvozi uglavnom biljke, rajčice i određene vrste povrća.

Sporazumom se osigurava uzajamna zaštita oznaka zemljopisnog podrijetla vinâ, jakih alkoholnih pića i aromatiziranih vina navedenih u Sporazumu.

Povezane informacije

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU-a i Albanije

24. SVIBNJA 2024.
Agri-food trade statistical factsheet – Albania

Bosna i Hercegovina

Odnosi u području trgovine poljoprivrednim proizvodima između EU-a i Bosne i Hercegovine uređeni su Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između EU-a i Bosne i Hercegovine. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju stupio je na snagu 1. lipnja 2015., no trgovinski dio Sporazuma počeo se primjenjivati na temelju Privremenog sporazuma od 1. srpnja 2008. Taj sporazum omogućuje visoku razinu liberalizacije uz vrlo malo iznimaka i asimetričnog je karaktera. Na temelju tog sporazuma svi poljoprivredni proizvodi podrijetlom iz Bosne i Hercegovine mogu ući u EU bez carine, uz iznimku govedine, šećera i vina, koji podliježu carinskim kvotama. Kada je riječ o izvozu iz EU-a u Bosnu i Hercegovinu, neki proizvodi nisu potpuno liberalizirani, no na njih se primjenjuje smanjena osnovna carinska stopa Bosne i Hercegovine (npr. žive životinje, meso, mliječni proizvodi, voćni sokovi).

EU ima velik suficit u trgovini poljoprivredno-prehrambenim proizvodima s Bosnom i Hercegovinom. Najveći tržišni udio pritom imaju govedina, slatkiši i prehrambeni pripravci. U suprotnom smjeru, EU iz Bosne i Hercegovine uvozi uglavnom voće, sirovu kožu i vodu.

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju osigurava uzajamnu zaštitu svih oznaka zemljopisnog podrijetla navedenih u njemu.

Povezane informacije

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU-a i Bosne i Hercegovine

24. SVIBNJA 2024.
Agri-food trade statistical factsheet – Bosnia and Herzegovina

Kosovo*

Odnosi u području trgovine poljoprivrednim proizvodima između EU-a i Kosova uređeni su Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između EU-a i Kosova koji je stupio na snagu 1. travnja 2016. Sporazumom se predviđa visoka razina liberalizacije uz nekoliko iznimaka, koje se odnose na ograničen broj poljoprivrednih proizvoda. Na temelju tog sporazuma svi poljoprivredni proizvodi podrijetlom iz Kosova mogu ući u EU bez carine, uz iznimku govedine, šećera i vina, koji podliježu carinskim kvotama. Kada je riječ o izvozu iz EU-a u Kosovo, neki proizvodi nisu potpuno liberalizirani, no na njih se primjenjuje smanjena osnovna carinska stopa Kosova (npr. mliječni proizvodi, određene vrste voća i povrća te vino).

EU ima velik suficit u trgovini poljoprivredno-prehrambenim proizvodima s Kosovom, a izvozi uglavnom duhan, vodu i prehrambene pripravke. U suprotnom smjeru, EU iz Kosova uvozi uglavnom određene vrste voća, vodu i sirovu kožu.

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju osigurava uzajamnu zaštitu svih oznaka zemljopisnog podrijetla navedenih u njemu.

*Nazivom Kosovo ne dovode se u pitanje stajališta o statusu; on je u skladu s Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda o Deklaraciji o neovisnosti Kosova.

Povezane informacije

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU-a i Kosova

25. SVIBNJA 2024.
Agri-food trade statistical factsheet – Kosovo

Crna Gora

Odnosi u području trgovine poljoprivrednim proizvodima između EU-a i Crne Gore uređeni su Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između EU-a i Crne Gore koji je stupio na snagu 1. svibnja 2010., no trgovinski dio tog sporazuma stupio je na snagu na temelju Privremenog sporazuma od 1. siječnja 2008. Sporazumom se predviđa visoka razina liberalizacije uz vrlo malo iznimaka, koje se odnose na ograničen broj poljoprivrednih proizvoda. Na temelju tog sporazuma svi poljoprivredni proizvodi podrijetlom iz Crne Gore mogu ući u EU bez carine, uz iznimku govedine, šećera i vina, na koje se primjenjuju kvote uz povlaštene carinske stope. Kada je riječ o izvozu iz EU-a u Crnu Goru, neki proizvodi nisu potpuno liberalizirani, no na njih se primjenjuje smanjena osnovna carinska stopa Crne Gore (npr. meso, mliječni proizvodi, određene vrste voća i povrća).

EU ima velik suficit u trgovini poljoprivredno-prehrambenim proizvodima s Crnom Gorom, u koju izvozi uglavnom meso, mliječne proizvode i prehrambene pripravke. U suprotnom smjeru, EU iz Crne Gore uvozi uglavnom povrće (gljive), vino i ulja.

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju osigurava uzajamnu zaštitu svih oznaka zemljopisnog podrijetla navedenih u njemu.

Povezane informacije

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU-a i Crne Gore

25. SVIBNJA 2024.
Agri-food trade statistical factsheet – Montenegro

Sjeverna Makedonija

Odnosi u području trgovine poljoprivrednim proizvodima između EU-a i Sjeverne Makedonije uređeni su Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između EU-a i Sjeverne Makedonije. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju stupio je na snagu 1. travnja 2004., no trgovinski dio tog sporazuma počeo se primjenjivati na temelju Privremenog sporazuma od 1. lipnja 2001. Sporazumom se predviđa visoka razina liberalizacije uz vrlo malo iznimaka, koje se odnose na ograničen broj poljoprivrednih proizvoda. Na temelju tog sporazuma svi poljoprivredni proizvodi podrijetlom iz Sjeverne Makedonije mogu ući u EU bez carine, uz iznimku govedine, šećera i vina, na koje se primjenjuju kvote uz povlaštene carinske stope. Kada je riječ o izvozu iz EU-a u Sjevernu Makedoniju, neki proizvodi nisu potpuno liberalizirani, no na njih se primjenjuje smanjena osnovna carinska stopa Sjeverne Makedonije (npr. meso, mliječni proizvodi, određene vrste voća).

EU ima velik suficit u trgovini poljoprivredno-prehrambenim proizvodima sa Sjevernom Makedonijom, u koju izvozi uglavnom meso, mliječne proizvode i žive životinje. U suprotnom smjeru, EU iz Sjeverne Makedonije uvozi uglavnom voće, povrće, vino i duhan.

Povezane informacije

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU-a i Sjeverne Makedonije

25. SVIBNJA 2024.
Agri-food trade statistical factsheet – North Macedonia

Srbija

Odnosi u području trgovine poljoprivrednim proizvodima između EU-a i Srbije uređeni su Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između EU-a i Srbije koji je stupio na snagu 1. rujna 2013., no trgovinski dio tog sporazuma počeo se na temelju privremenog sporazuma primjenjivati već 1. siječnja 2009. na srpskoj strani i 1. veljače 2010. na strani EU-a. Sporazumom se predviđa visoka razina liberalizacije uz vrlo malo iznimaka, koje se odnose na ograničen broj poljoprivrednih proizvoda. Na temelju tog sporazuma svi poljoprivredni proizvodi podrijetlom iz Srbije mogu ući u EU bez carine, uz iznimku govedine, šećera i vina, na koje se primjenjuju kvote uz povlaštene carinske stope. Kada je riječ o izvozu iz EU-a u Srbiju, neki proizvodi nisu potpuno liberalizirani, no na njih se primjenjuje smanjena osnovna carinska stopa Srbije (npr. meso, mliječni proizvodi, određene vrste voća i povrća).

Srbija ima suficit u trgovini poljoprivredno-prehrambenim proizvodima s EU-om, a glavne kategorije njezinih izvoznih proizvoda jesu voće, povrće, žitarice i šećer. U suprotnom smjeru, EU u Srbiju izvozi uglavnom meso, mliječne proizvode i prehrambene pripravke.

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju osigurava uzajamnu zaštitu svih oznaka zemljopisnog podrijetla navedenih u njemu.

Povezane informacije

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU-a i Srbije

25. SVIBNJA 2024.
Agri-food trade statistical factsheet – Serbia

Turska

EU i Turska uspostavili su 1996. carinsku uniju u okviru Sporazuma o pridruživanju iz 1963., no njome nisu obuhvaćeni poljoprivredni proizvodi. Odnosi u području trgovine poljoprivrednim proizvodima između EU-a i Turske uređeni su Sporazumom između EU-a i Turske o trgovini poljoprivrednim proizvodima. Taj je sporazum izmijenjen 2006. kako bi se uzelo u obzir proširenje EU-a 2004., a zatim ponovno 2018. kako bi se uzela u obzir izmjena definicije u kvoti za govedinu odobrenoj EU-u.

Sporazum je asimetričnog karaktera. Turska ostvaruje koristi od potpunog ukidanja carina prema vrijednosti (ad valorem) na sve osim na najosjetljivije poljoprivredne proizvode, koji su obuhvaćeni kvotama. Povlastice EU-a ograničene su na kvote koje su navedene u Sporazumu.

Turska je važan trgovinski partner EU-a s obzirom na to da je deseto po veličini odredište za izvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda iz EU-a i osmi po veličini dobavljač za te proizvode (2019.). Turska ima suficit u trgovini poljoprivredno-prehrambenim proizvodima s EU-om, a izvozi uglavnom voće i povrće te pripravke od voća i povrća. U suprotnom smjeru, EU u Tursku izvozi uglavnom žitarice, pamuk i prehrambene pripravke.

Povezane informacije

Sporazum između EU-a i Turske o trgovinskom režimu za poljoprivredne proizvode

13. SVIBNJA 2024.
Agri-food trade statistical factsheet – Türkiye

Događanja

Novosti