Skip to main content
Agriculture and rural development

Țările implicate în procesul de aderare

Prezentare generală a comerțului cu produse agricole dintre Uniunea Europeană și țările candidate sau potențial candidate la aderare.

Comerțul cu produse agroalimentare cu țările implicate în procesul de aderare

UE și țările implicate în procesul de aderare au relații comerciale strânse.

Cu Balcanii de Vest, UE a încheiat acorduri de stabilizare și de asociere (ASA), stabilind o zonă de liber schimb pentru o perioadă de tranziție care s-a încheiat acum pentru toate statele, cu excepția Kosovo. Acordurile prevăd eliminarea taxelor vamale și a restricțiilor netarifare asupra comerțului bilateral și acoperă toate produsele, cu excepția unor produse din agricultură și pescuit care fac obiectul taxelor vamale reduse și/sau al unor concesii cantitative.

Comerțul cu produse agroalimentare cu această regiune s-a dublat din 2008, iar extinderea comercială a fost în general în avantajul țărilor din Balcanii de Vest: în 10 ani, regiunea și-a crescut cu peste 100 % exporturile către UE, în timp ce exporturile UE către regiune au înregistrat o creștere mai modestă, de 52 %. Cu toate acestea, în ansamblu, UE este exportator net de produse agroalimentare către țările din Balcanii de Vest, cu excepția Serbiei.

În plus, în conformitate cu măsurile comerciale autonome acordate Balcanilor de Vest din 2000, țările continuă să se bucure de anumite preferințe în comerțul cu UE. De exemplu, este permisă suspendarea taxelor specifice aplicate în mod normal fructelor și legumelor. De asemenea, aceste țări au acces la un contingent tarifar global pentru vin disponibil după ce și-au epuizat contingentele bilaterale pentru vin prevăzute în acordurile de stabilizare și de asociere corespunzătoare.

În cazul Turciei, UE are un acord special cu privire la comerțul cu produse agricole care nu sunt acoperite de uniunea vamală dintre cele două părți.

Informații pe aceeași temă

Relațiile comerciale UE–Balcanii de Vest

Relațiile comerciale UE-Turcia

Țări

Albania

Relațiile comerciale agricole dintre UE și Albania sunt reglementate prin Acordul de stabilizare și de asociere (ASA) UE-Albania. Acesta a început să se aplice pe 1 aprilie 2009, deși partea comercială a acordului a intrat în vigoare printr-un acord interimar de la 1 decembrie 2006.

Acordul prevede un nivel ridicat de liberalizare, cu unele excepții minore care vizează un număr limitat de produse agricole. Conform acordului, toate produsele agricole provenite din Albania pot intra în UE fără taxe vamale, cu excepția cărnii de vită, a zahărului și a vinului, care fac obiectul unor TRQ. În ce privește exporturile UE în Albania, unele produse nu au fost liberalizate complet, ci beneficiază de o reducere a ratei de bază a Albaniei (de exemplu, produsele lactate, anumite cereale și anumite semințe de cereale).

UE are un mare excedent comercial agroalimentar cu Albania, care include în special apă, preparate alimentare și pâine și produse de patiserie. În sens invers, UE importă din Albania în special plante, roșii și anumite legume.

Acordul asigură protejarea reciprocă a indicațiilor geografice (IG) ale vinurilor, ale băuturilor spirtoase și ale vinurilor aromatizate specificate în acord.

Informații pe aceeași temă

Acordul de stabilizare și de asociere UE-Albania

24 MAI 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Albania
English
(378.95 KB - PDF)
Descărcați

Bosnia și Herțegovina

Relațiile comerciale agricole dintre UE și Bosnia și Herțegovina sunt reglementate prin Acordul de stabilizare și de asociere (ASA) UE-Bosnia și Herțegovina. Acesta a intrat în vigoare la 1 iunie 2015, deși partea comercială a acordului începuse să se aplice deja de la 1 iulie 2008, printr-un acord interimar. Acordul prevede un nivel ridicat de liberalizare cu foarte puține excepții și are un caracter asimetric. Conform acordului, toate produsele agricole provenite din Bosnia și Herțegovina pot intra în UE fără taxe vamale, cu excepția cărnii de vită, a zahărului și a vinului, care fac obiectul unor TRQ. În ce privește exporturile UE în Bosnia și Herțegovina, unele produse nu au fost liberalizate complet, dar beneficiază de o reducere a ratei de bază a Bosniei și Herțegovinei (de exemplu, animalele vii, carnea, produsele lactate, sucurile de fructe).

UE are un mare excedent comercial agroalimentar cu Bosnia și Herțegovina, care include în special carne de vită, produse zaharoase și preparate alimentare. UE importă din Bosnia și Herțegovina în special fructe, piei brute și apă.

ASA asigură protejarea reciprocă a tuturor indicațiilor geografice (IG) specificate în acord.

Informații pe aceeași temă

Acordul de stabilizare și de asociere UE-Bosnia și Herțegovina

24 MAI 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Bosnia and Herzegovina
English
(378.92 KB - PDF)
Descărcați

Kosovo*

Relațiile comerciale agricole dintre UE și Kosovo sunt reglementate prin Acordul de stabilizare și de asociere (ASA) UE-Kosovo, care a intrat în vigoare la 1 aprilie 2016. Acordul prevede un nivel ridicat de liberalizare, cu câteva excepții care vizează un număr limitat de produse agricole. Conform acordului, toate produsele agricole provenite din Kosovo pot intra în UE fără taxe vamale, cu excepția cărnii de vită, a zahărului și a vinului, care fac obiectul unor TRQ. În ce privește exporturile UE în Kosovo, unele produse nu au fost liberalizate complet, dar beneficiază de o reducere a ratei de bază a Kosovo (de exemplu, produsele lactate, anumite fructe și legume și vinul).

UE are un mare excedent comercial agroalimentar cu Kosovo, care include în special tutun, apă și preparate alimentare. În sens invers, UE importă din Kosovo în special fructe, apă, precum și piei brute și piei.

ASA asigură protejarea reciprocă a tuturor indicațiilor geografice (IG) specificate în acord.

*Denumirea „Kosovo” nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă cu RCSONU 1244, precum și cu Avizul CIJ privind Declarația de independență a Kosovo.

Informații pe aceeași temă

Acordul de stabilizare și de asociere UE-Kosovo

25 MAI 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Kosovo
English
(454.21 KB - PDF)
Descărcați

Muntenegru

Relațiile comerciale agricole dintre UE și Muntenegru sunt reglementate prin Acordul de stabilizare și de asociere (ASA) UE-Muntenegru, care a intrat în vigoare la 1 mai 2010, deși partea comercială a acordului începuse să se aplice deja de la 1 ianuarie 2008, printr-un acord interimar. Acordul prevede un nivel ridicat de liberalizare, cu foarte puține excepții care vizează un număr limitat de produse agricole. Conform acordului, toate produsele agricole provenite din Muntenegru pot intra în UE fără taxe vamale, cu excepția cărnii de vită, a zahărului și a vinului, care fac obiectul unor TRQ. În ce privește exporturile UE în Muntenegru, unele produse nu au fost liberalizate complet, dar beneficiază de o reducere a ratei de bază a Muntenegrului (de exemplu, carnea, produsele lactate, anumite fructe și legume).

UE are un mare excedent comercial agroalimentar cu Muntenegru, care include în special carne, produse lactate și preparate alimentare. Pe de altă parte, UE importă din Muntenegru în special legume (ciuperci), vin și uleiuri.

ASA asigură protejarea reciprocă a tuturor indicațiilor geografice (IG) specificate în acord.

Informații pe aceeași temă

Acordul de stabilizare și de asociere UE-Muntenegru

25 MAI 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Montenegro
English
(353.09 KB - PDF)
Descărcați

Macedonia de Nord

Relațiile comerciale agricole dintre UE și Macedonia de Nord sunt reglementate prin acordul de stabilizare și de asociere (ASA) UE-Macedonia de Nord. Acesta a intrat în vigoare pe 1 aprilie 2004, deși partea comercială a acordului începuse să se aplice deja de la 1 iunie 2001, printr-un acord interimar. Acordul prevede un nivel ridicat de liberalizare, cu foarte puține excepții care vizează un număr limitat de produse agricole. Conform acordului, toate produsele agricole provenite din Macedonia de Nord pot intra în UE fără taxe vamale, cu excepția cărnii de vită, a zahărului și a vinului, care fac obiectul unor TRQ. În ce privește exporturile UE în Macedonia de Nord, unele produse nu au fost liberalizate complet, dar beneficiază de o reducere a ratei de bază a Macedoniei de Nord (de exemplu, carnea, produsele lactate, anumite fructe).

UE are un mare excedent comercial agroalimentar cu Macedonia de Nord, care include în special carne, produse lactate și animale vii. În sens invers, UE importă din Macedonia de Nord în principal fructe, legume, vin și tutun.

Informații pe aceeași temă

Acordul de stabilizare și asociere UE-Macedonia de Nord

25 MAI 2023
Agri-food trade statistical factsheet – North Macedonia
English
(391.17 KB - PDF)
Descărcați

Serbia

Relațiile comerciale agricole dintre UE și Serbia sunt reglementate prin Acordul de stabilizare și de asociere (ASA) UE-Serbia, care a intrat în vigoare la 1 septembrie 2013, deși partea comercială a acestuia a început să se aplice deja de la 1 ianuarie 2009 pentru Serbia și de la 1 februarie 2010 pentru UE. Acordul prevede un nivel ridicat de liberalizare, cu foarte puține excepții care vizează un număr limitat de produse agricole. Conform acordului, toate produsele agricole provenite din Serbia pot intra în UE fără taxe vamale, cu excepția cărnii de vită, a zahărului și a vinului, care fac obiectul unor TRQ. În ce privește exporturile UE în Serbia, unele produse nu au fost liberalizate complet, dar beneficiază de o reducere a ratei de bază a Serbiei (de exemplu, carnea, produsele lactate, anumite fructe și legume).

Serbia are un excedent comercial agroalimentar cu UE, care include în special fructe, legume, cereale și zahăr. În sens invers, UE exportă în Serbia în special carne, produse lactate și preparate alimentare.

Acordul asigură protejarea reciprocă a tuturor indicațiilor geografice (IG) specificate în ASA.

Informații pe aceeași temă

Acordul de stabilizare și de asociere UE-Serbia

25 MAI 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Serbia
English
(394.86 KB - PDF)
Descărcați

Turcia

UE și Turcia au creat o uniune vamală în 1996, în cadrul Acordului de asociere din 1963, dar aceasta nu acoperă produsele agricole. Relațiile comerciale agricole dintre UE și Turcia sunt reglementate prin Acordul comercial dintre UE și Turcia privind produsele agricole. Acordul a fost modificat în 2006, pentru a lua în considerare extinderea UE din 2004, iar apoi din nou în 2018, pentru a lua în considerare modificarea definiției contingentului pentru carnea de vită alocat UE.

Acordul are un caracter asimetric. Turcia beneficiază de o eliminare completă a taxelor vamale ad valorem pentru toate produsele, cu excepția celor mai sensibile, care sunt acoperite de contingente. Preferințele UE sunt limitate la contingentele specificate în acord.

Turcia este un partener comercial major al UE, reprezentând, ca importanță, a 10-a destinație pentru exporturile de produse agroalimentare din UE și al 8-lea furnizor al UE (2019). Turcia înregistrează un excedent în comerțul cu produse agroalimentare cu UE, exporturile constând în principal din fructe și legume și preparate din fructe și legume. UE exportă în Turcia în special cereale, bumbac și preparate alimentare.

Informații pe aceeași temă

Acordul UE-Turcia privind regimul comercial pentru produsele agricole

26 MAI 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Türkiye
English
(404.74 KB - PDF)
Descărcați

Evenimente