Przejdź do treści głównej
Agriculture and rural development

Informacje dla jednostek certyfikujących

Informacje dla jednostek certyfikujących w państwach trzecich

Organizacje, które przeprowadzają inspekcje i oceniają producentów i dystrybutorów ekologicznych z państw nienależących do UE, mogą złożyć wniosek o uznanie ich przez Unię Europejską za jednostki certyfikujące. Dzięki temu mogą one poświadczać, że produkty importowane do UE są wytwarzane metodami ekologicznymi.

Określone zostały kryteria uznawania jednostek certyfikujących, których spełnienie jest warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Ponadto istnieje standardowa procedura uznawania.

Komisja Europejska przygotowała szereg dokumentów, które mają pomóc potencjalnym jednostkom certyfikującym w przygotowaniu wniosków. Należą do nich wytyczne na temat przygotowania wniosku i lista niezbędnych dokumentów

Poszerzenie zakresu działalności o nowe kraje i produkty

Jednostki certyfikujące mogą rozszerzyć swój zakres działalności o nowe produkty lub kraje.

Muszą wówczas dostarczyć Komisji aktualne informacje:

  • informacje o nowych produktach lub krajach, które mają być dodane do zakresu działalności (liczba producentów, których uprawnienia mają dotyczyć, oraz wielkość importu)
  • potwierdzenie tego, że władze państwa trzeciego zostały poinformowane o planowanej działalności
  • ocenę organu udzielającego zezwolenia potwierdzającą kompetencje inspektorów.

Jednostki certyfikujące, które chcą rozszerzyć zakres działalności o nowe produkty, muszą również dostarczyć:

  • sprawozdanie z audytu obserwacyjnego sporządzone przez jednostkę akredytującą w odniesieniu do danej kategorii produktów; musi ono być przeprowadzone w kraju, z którego produkt ma być eksportowany.

Wszystkie informacje dotyczące zmiany zakresu działalności powinny zostać zgłoszone za pośrednictwem systemu OFIS.

Obowiązki jednostek certyfikujących i organów kontrolnych

Uznane jednostki certyfikujące muszą spełniać następujące wymogi w celu utrzymania swoich uprawnień:

  • zapewniać aktualność informacji dotyczących ich uznania przez Komisję, w szczególności informacji dotyczących punktu kontaktowego i danych kontaktowych,
  • prowadzić dokładną listę online podmiotów, za których certyfikację odpowiadają, wraz ze statusem certyfikacji i kategoriami produktów, których ona dotyczy,
  • składać co roku do 28 lutego roczne sprawozdanie w systemie informatycznym rolnictwa ekologicznego (OFIS),
  • przeprowadzać dochodzenia w przypadku wszystkich podejrzeń dotyczących nieprawidłowości w zakresie produktów; muszą również poinformować Komisję i państwa europejskie o wnioskach z dochodzenia w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o nieprawidłowości.

Documents

 

28 STYCZNIA 2019
OFIS – Guidance for control bodies/authorities on entering the annual report into OFIS
English
(3.11 MB - PDF)
Pobierz

 

10 GRUDNIA 2018
Guidelines on imports of organic products into the EU
polski
(258.9 KB - PDF)
Pobierz

 

17 GRUDNIA 2018
Explanatory note for the overview of activities in third countries template
English
(24.34 KB - PDF)
Pobierz

 

17 GRUDNIA 2018
Template for overview of activities in third countries
English
(61.32 KB - PDF)
Pobierz

Wydarzenia