Skip to main content
Agriculture and rural development

Tietoa tarkastuslaitoksille

Tietoa EU:n ulkopuolisten maiden tarkastuslaitoksille

Organisaatiot, jotka tekevät arviointeja ja tarkastuksia EU:n ulkopuolisten maiden luomutuottajille tai -jakelijoille, voivat hakea EU:lta hyväksytyn tarkastuslaitoksen asemaa. Silloin ne voivat todistaa, että EU:hun tuotavaksi tarkoitetut tuotteet on tuotettu luonnonmukaisesti.

Organisaatioiden on täytettävä tietyt kriteerit, jotta niiden hakemus hyväksytyksi tarkastuslaitokseksi voidaan hyväksyä. Lisäksi sovelletaan standardoitua hyväksymismenettelyä.

Euroopan komissio toimittaa hyväksytyn tarkastuslaitoksen asemaa hakevalle organisaatiolle useita asiakirjoja hakemuksen valmistelun avuksi, kuten ohjeet hakemuksen jättämisestä ja luettelon tarvittavista liiteasiakirjoista.

Tarkastuslaitoksen hyväksynnän laajentaminen kattamaan uusia maita tai tuotteita

Tarkastuslaitos voi laajentaa hyväksyntänsä kattamaan uusia tuotteita tai maita.

Toimintansa laajentamista hakevan tarkastuslaitoksen on toimitettava komissiolle seuraavat ajantasaiset tiedot:

 • tiedot siitä, mitkä uudet tuotteet ja/tai maat tarkastuslaitos haluaa sisällyttää hyväksyntänsä piiriin (sen valvomien toimijoiden lukumäärä ja tuonnin määrä)
 • vahvistus siitä, että asianomaisen kolmannen maan viranomaisille on ilmoitettu tarkastuslaitoksen suunnitellusta toiminnasta
 • lupaviranomaisen arvio tarkastuslaitoksen tarkastajien asiantuntemuksesta.

Tarkastuslaitoksella, joka haluaa laajentaa hyväksyntänsä kattamaan uusia tuotteita, on oltava myös

 • akkreditointielimen laatima tarkastuskertomus hakemuksen kohteena olevasta tuoteluokasta, ja se on laadittava siinä maassa, josta tuote on tarkoitus viedä.

Kaikki tarkastuslaitoksen hyväksynnän laajuuden muutosta koskevat tiedot on syötettävä OFIS-järjestelmään.

Tarkastuslaitosten/-viranomaisten velvollisuudet

Hyväksyttyjen tarkastuslaitosten on hyväksyntänsä säilyttämiseksi täytettävä seuraavat vaatimukset:

 • varmistettava, että komission antaman hyväksynnän yhteydessä merkitykselliset tiedot, kuten yhteyspiste ja yhteystiedot, ovat ajan tasalla
 • ylläpidettävä tarkkaa sähköistä luetteloa valvonnassaan olevista toimijoista ja niiden sertifiointiasemasta ja tuoteluokista
 • toimitettava vuosikertomus joka vuosi 28. helmikuuta mennessä OFIS-järjestelmän kautta
 • tutkittava tuotteen sääntöjenvastaisuutta koskevat epäilyt sekä ilmoitettava Euroopan komissiolle ja Euroopan maille tutkimuksen tuloksista 30 päivän kuluessa siitä, kun sääntöjenvastaisuudesta ilmoitettiin.

Documents

 

OFIS – Guidance for control bodies/authorities on entering the annual report into OFIS
English
(3.11 MB - PDF)
Lataa

 

Guidelines on imports of organic products into the EU
suomi
(57.36 KB - PDF)
Lataa
 • български
  (290.66 KB - PDF)
  Lataa
 • español
  (63.47 KB - PDF)
  Lataa
 • čeština
  (168.2 KB - PDF)
  Lataa
 • dansk
  (58.43 KB - PDF)
  Lataa
 • Deutsch
  (59.96 KB - PDF)
  Lataa
 • eesti
  (57.94 KB - PDF)
  Lataa
 • ελληνικά
  (288.21 KB - PDF)
  Lataa
 • English
  (59.08 KB - PDF)
  Lataa
 • français
  (60.12 KB - PDF)
  Lataa
 • italiano
  (60.33 KB - PDF)
  Lataa
 • latviešu
  (269.71 KB - PDF)
  Lataa
 • lietuvių
  (248.7 KB - PDF)
  Lataa
 • magyar
  (214.19 KB - PDF)
  Lataa
 • Malti
  (213.27 KB - PDF)
  Lataa
 • Nederlands
  (49.55 KB - PDF)
  Lataa
 • polski
  (258.9 KB - PDF)
  Lataa
 • português
  (51.6 KB - PDF)
  Lataa
 • română
  (241.77 KB - PDF)
  Lataa
 • slovenčina
  (245.31 KB - PDF)
  Lataa
 • slovenščina
  (210.17 KB - PDF)
  Lataa
 • svenska
  (68.06 KB - PDF)
  Lataa

 

Explanatory note for the overview of activities in third countries template
English
(24.34 KB - PDF)
Lataa

 

Template for overview of activities in third countries
English
(61.32 KB - PDF)
Lataa

Tapahtumat