Skip to main content
Agriculture and rural development

Informatie voor controleorganen

Informatie voor controleorganen uit niet-EU-landen

Als organisatie die producenten of distributeurs van biologische producten uit niet-EU-landen beoordeelt en controleert, kunt u een aanvraag indienen om door de Europese Unie als controleorgaan te worden erkend. U kunt dan certificeren dat voor uitvoer naar de EU bestemde producten biologisch zijn geproduceerd.

Deze erkenning is aan bepaalde criteria gebonden. Ook moet er een gestandaardiseerde erkenningsprocedure worden gevolgd.

De Europese Commissie stelt een aantal documenten ter beschikking om aspirant-controleorganen te helpen bij zo'n aanvraag. Het gaat onder meer om richtsnoeren voor het indienen van uw aanvraag en een lijst van noodzakelijke bewijsstukken.

Landen of producten toevoegen

Als controleorgaan kunt u uw erkenning uitbreiden tot nieuwe producten of landen.

Stuur de Commissie de volgende actuele informatie:

  • een specificatie van de toe te voegen producten en/of landen (aantal exploitanten waarvoor u naar verwachting als controleorgaan zult optreden, en omvang van de uitvoer naar de EU)
  • een verklaring dat de autoriteiten van het derde land in kennis zijn gesteld van de geplande certificeringsactiviteiten
  • een beoordeling van de deskundigheid van de inspecteurs van het controleorgaan door de erkenningsinstantie

Zorg ook voor:

  • een controleverslag voor de gevraagde productcategorie opgemaakt door de erkenningsinstantie in het land van uitvoer

Alle informatie in verband met de nieuw aanvraag moet via OFIS worden ingediend.

Informatie over controleorganen/-instanties

Om uw erkenning als controleorgaan te behouden, moet u:

  • de informatie in verband met uw erkenning door de Commissie actueel houden, vooral het contactpunt en de contactgegevens
  • online een betrouwbare lijst bijhouden van door u gecontroleerde producenten en distributeurs, hun certificeringsstatus en de betrokken productcategorieën
  • elk jaar uiterlijk op 28 februari een verslag indienen via het informatiesysteem voor biologische landbouw (OFIS)
  • een onderzoek instellen naar alle vermoedelijke onregelmatigheden met betrekking tot een product de Commissie en de Europese landen binnen 30 dagen na melding van een onregelmatigheid in kennis stellen van de conclusies van het onderzoek

Documents

 

OFIS – Guidance for control bodies/authorities on entering the annual report into OFIS
English
(3.11 MB - PDF)
Downloaden

 

Guidelines on imports of organic products into the EU
Nederlands
(49.55 KB - PDF)
Downloaden

 

Explanatory note for the overview of activities in third countries template
English
(24.34 KB - PDF)
Downloaden

 

Template for overview of activities in third countries
English
(61.32 KB - PDF)
Downloaden