Skip to main content
Agriculture and rural development

Tájékoztató ellenőrző szerveknek

Tájékoztató harmadik országbeli ellenőrző szerveknek

A nem uniós országok ökológiai termelőit vagy forgalmazóit értékelő és ellenőrző szervezetek kérelmezhetik, hogy az EU ellenőrző szervként ismerje el őket. Az elismerés lehetővé teszi, hogy az EU-ba történő behozatalra szánt, ökológiai termeléssel előállított termékeket e szervezetek is tanúsíthassák.

Az ellenőrző szervként való elismerés érdekében a sikeres kérelmezőnek több követelménynek is meg kell felelnie. Az elismerési eljárás szabvány szerint zajlik.

Az Európai Bizottság számos dokumentumot – többek között a kérelem benyújtására vonatkozó iránymutatást és a szükséges igazoló dokumentumok listáját – bocsát rendelkezésre annak érdekében, hogy a leendő elismert ellenőrző szervnek segítséget nyújtson kérelme elkészítéséhez.

Hatály kiterjesztése új országra vagy termékre

Az ellenőrző szervek kiterjeszthetik elismerésük hatályát új termékekre vagy országokra.

Ennek érdekében naprakész és részletes információkat kell a Bizottság rendelkezésére bocsátaniuk az alábbiakról:

  • információk azokról az új termékekről és/vagy országokról, amelyekre szeretnék kiterjeszteni a hatályukat (a kérelmező várhatóan hány szereplővel szemben jár el ellenőrző szervként, behozott mennyiség);
  • megerősítés arról, hogy a harmadik ország hatóságait tájékoztatták a kérelmező tervezett tevékenységeiről;
  • az engedélyezéssel megbízott testület értékelése a kérelmező ellenőreinek szakértelméről.

A hatályukat új termékekre kiterjeszteni szándékozó ellenőrző szervek kérelmének az alábbiakat is tartalmaznia kell:

  • a kérelmező akkreditációs testülete által a kérelmezett termékkategóriáról készített, közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzési jelentés; az ellenőrzést abban az országban kell elkészíteni, amelyből a kérelmező exportálni kíván.

A hatályban bekövetkező változásokkal kapcsolatos minden információt jelezni kell az OFIS-en keresztül.

Az ellenőrző szervek/hatóságok kötelezettségei

Az elismert ellenőrző szerveknek az elismerésük fenntartása érdekében az alábbi követelményeket kell teljesíteniük:

  • biztosítják, hogy azok az információk, amelyek alapján a Bizottság megadta az elismerési jogosultságot, naprakészek legyenek, különös tekintettel a kapcsolattartó pontra és az elérhetőségi adatokra;
  • pontos online jegyzéket vezetnek az ellenőrzésük alatt álló gazdasági szereplőkről, ideértve azok tanúsítási státuszát és az érintett termékkategóriákat;
  • február 28-ig éves jelentést nyújtanak be az Ökogazdálkodási Információs Rendszerben (OFIS);
  • a termékekkel kapcsolatban feltételezett szabálytalanságok esetén vizsgálatot indítanak; miután szabálytalansággal kapcsolatos bejelentést kapnak, 30 napon belül tájékoztatják a Bizottságot és az európai országokat a vizsgálat eredményeiről.

Documents

 

OFIS – Guidance for control bodies/authorities on entering the annual report into OFIS
English
(3.11 MB - PDF)
Letöltés

 

Guidelines on imports of organic products into the EU
magyar
(214.19 KB - PDF)
Letöltés

 

Explanatory note for the overview of activities in third countries template
English
(24.34 KB - PDF)
Letöltés

 

Template for overview of activities in third countries
English
(61.32 KB - PDF)
Letöltés