Skip to main content
Agriculture and rural development

Informații pentru organismele de control

Informații pentru organismele de control din țările terțe

Organizațiile care evaluează și inspectează producătorii sau distribuitorii de produse ecologice din țări din afara UE pot depune o cerere pentru a fi recunoscute de către Uniunea Europeană ca organisme de control. Astfel, ele vor putea să certifice că produsele destinate importului în UE sunt obținute ecologic.

Pentru a deveni organisme recunoscute, acestea trebuie să îndeplinească anumite criterii și să urmeze o procedură standardizată.

Comisia Europeană furnizează o serie de documente pentru a ajuta organismele solicitante să-și pregătească dosarul de recunoaștere. Acestea includ orientări privind modul de depunere a cererii și o listă cu documentele justificative necesare.

Adăugarea de țări sau produse la sfera de aplicare a recunoașterii

Organismele de control își pot extinde sfera de aplicare a recunoașterii pentru a include noi produse sau țări.

În acest scop, ele trebuie să furnizeze Comisiei informații actualizate:

  • informații cu privire la noile produse și/sau țări pe care doresc să le adauge la sfera de aplicare (numărul de operatori pentru care ar putea să acționeze ca organisme de control și volumul importurilor);
  • confirmarea faptului că autoritățile din țara terță au fost informate cu privire la activitățile avute în vedere;
  • o evaluare efectuată de organismul de autorizare din țara solicitantului, pentru a verifica expertiza inspectorilor săi.

Organismele de control care doresc să-și extindă sfera de aplicare a recunoașterii pentru a include noi produse trebuie să mai furnizeze:

  • un raport de audit emis de organismul de acreditare aferent categoriei de produse la care face referire cererea, în țara din care ar urma să se efectueze exportul.

Toate informațiile referitoare la o eventuală modificare a sferei de aplicare a recunoașterii trebuie introduse prin intermediul OFIS.

Obligațiile organismelor/autorităților de control

Organismele de control recunoscute trebuie să îndeplinească următoarele cerințe pentru a-și păstra statutul:

  • să se asigure că informațiile referitoare la recunoașterea lor de către Comisie sunt actualizate la timp, în special punctul și coordonatele de contact;
  • să actualizeze permanent o listă online cu datele exacte ale operatorilor pe care îi controlează, inclusiv cu statutul certificării lor și categoriile de produse acoperite;
  • să prezinte un raport anual, până la data de 28 februarie a anului următor, prin intermediul Sistemului de informații privind agricultura ecologică (OFIS);
  • să investigheze eventualele suspiciuni de nereguli legate de un produs; să informeze Comisia și țările europene cu privire la concluziile investigației, în termen de 30 de zile de la primirea notificării privind o neregulă.

Documents

 

OFIS – Guidance for control bodies/authorities on entering the annual report into OFIS
English
(3.11 MB - PDF)
Descărcați

 

Guidelines on imports of organic products into the EU
română
(241.77 KB - PDF)
Descărcați

 

Explanatory note for the overview of activities in third countries template
English
(24.34 KB - PDF)
Descărcați

 

Template for overview of activities in third countries
English
(61.32 KB - PDF)
Descărcați

Evenimente