Skip to main content
Agriculture and rural development

Teave kontrollorganitele

Teave kolmandate riikide kontrollorganitele

Asutused, mis hindavad ja kontrollivad ELi-väliste riikide mahetoodete tootjaid või tarnijaid, võivad taotleda seda, et Euroopa Liit tunnustaks neid kontrollorganina. See võimaldab neil sertifitseerida, et ELi importimiseks mõeldud tooteid toodetakse mahepõllumajanduslikult.

Taotlus rahuldatakse ainult juhul, kui täidetud on kontrollorganite tunnustamise kriteeriumid. Olemas on ka tunnustamise standardmenetlus.

Euroopa Komisjon on koostanud mitmed dokumendid, mis aitavad potentsiaalsetel tulevastel tunnustatud kontrollorganitel oma taotlusi ette valmistada. Nende dokumentide hulgas on suunised taotluse esitamise kohta ja vajalike lisadokumentide loetelu.

Pädevusalasse riikide või toodete lisamine

Kontrollorganitel on võimalik oma pädevusala laiendada ning lisada sinna uusi tooteid või riike.

Selleks peavad nad esitama komisjonile ajakohastatud teabe, mis hõlmab järgmist:

  • teave selle kohta, milliseid uusi tooteid ja/või riike nad soovivad oma pädevusalasse lisada (nende ettevõtjate arv, mille kontrollorganiks saamist taotletakse, ning impordimaht);
  • kinnitus, et kolmanda riigi ametiasutusi on kavandatud tegevusest teavitatud;
  • lubasid andva asutuse hinnang inspektorite asjatundlikkusele.

Kontrollorganitel, kes soovivad laiendada oma pädevusala uutele toodetele, tuleb esitada ka

  • akrediteerimisasutuse vaatlusauditi aruanne selle tootekategooria kohta, millega taotlus seotud on, ning see audit tuleb teha riigis, kust soovitakse eksportida.

Kogu teave pädevusala muutmise kohta tuleks sisestada mahepõllumajanduse teabesüsteemi kaudu.

Kontrollorganite/kontrolliasutuste kohustused

Oma staatuse säilitamiseks peavad tunnustatud kontrollorganid tegema järgmist:

  • tagama, et komisjonipoolse tunnustamisega seotud teave, eelkõige kontaktpunkt ja kontaktandmed, on ajakohane;
  • tagama, et veebis on nende kontrolli all olevate ettevõtjate täpne loetelu, mis sisaldab ka nende sertifitseerimisstaatust ja asjaomaseid tootekategooriaid;
  • esitama 28. veebruariks mahepõllumajanduse teabesüsteemi kaudu aastaaruande;
  • korraldama uurimise tootega seotud normide võimaliku eiramise kohta; teavitama komisjoni ja Euroopa riike uurimise järeldustest 30 päeva jooksul alates päevast, mil neid eiramisest teavitati.

Documents

 

28. JAANUAR 2019
OFIS – Guidance for control bodies/authorities on entering the annual report into OFIS
English
(3.11 MB - PDF)
Laadige alla

 

10. DETSEMBER 2018
Guidelines on imports of organic products into the EU
eesti
(57.94 KB - PDF)
Laadige alla

 

17. DETSEMBER 2018
Explanatory note for the overview of activities in third countries template
English
(24.34 KB - PDF)
Laadige alla

 

17. DETSEMBER 2018
Template for overview of activities in third countries
English
(61.32 KB - PDF)
Laadige alla

Üritused