Skip to main content
Agriculture and rural development

Oplysninger til kontrolorganer

Oplysninger til kontrolorganer i lande uden for EU

Organisationer, der vurderer og inspicerer økologiske producenter eller distributører fra lande uden for EU, kan ansøge om at blive anerkendt som kontrolorganer af EU. Dette giver dem mulighed for at attestere, at produkter, der er bestemt til import til EU, produceres økologisk.

Der er fastsat kriterier for anerkendelse af kontrolorganer, som skal opfyldes, hvis en ansøgning skal kunne godkendes. Der findes desuden en standardiseret anerkendelsesprocedure.

EU-Kommissionen stiller en række dokumenter til rådighed for at hjælpe potentielle anerkendte kontrolorganer med at udarbejde deres ansøgninger. De omfatter retningslinjer for indsendelse af ansøgninger og en liste over nødvendige bilag.

Tilføjelse af lande eller produkter til jeres arbejdsområde

Kontrolorganerne kan udvide deres anerkendelsesområde til at omfatte nye produkter eller lande.

For at kunne gøre dette skal de holde Kommissionen ajour og indsende følgende:

  • oplysninger om, hvilke nye produkter og/eller lande I ønsker at føje til jeres arbejdsområde (antal erhvervsdrivende, I forventer at fungere som kontrolorganer for og importmængder)
  • bekræftelse af, at tredjelandets myndigheder er blevet underrettet om de påtænkte aktiviteter
  • en vurdering fra jeres autorisationsorgan for at kontrollere jeres inspektørers ekspertise.

Kontrolorganer, der ønsker at udvide deres anvendelsesområde til at omfatte nye produkter, skal også indsende:

  • en rapport fra jeres akkrediteringsorgan for den produktkategori, der ansøges om, og som skal udføres i det land, I ønsker at eksportere fra.

Alle oplysninger om en ændring af jeres anvendelsesområde skal meddeles gennem OFIS.

Kontrolorganers/-myndigheders forpligtelser

Anerkendte kontrolorganer skal opfylde følgende krav for at bevare deres anerkendelse:

  • sikre, at oplysningerne vedrørende Kommissionens anerkendelse er ajourførte, navnlig kontaktpunktet og kontaktoplysninger
  • føre en nøjagtig onlineliste over de operatører, der er under deres kontrol, herunder certificeringsstatus og de produktkategorier, der er dækket
  • forelægge en årsrapport senest den 28. februar gennem (OFIS)
  • foretage en undersøgelse af enhver mistanke om uregelmæssigheder i forbindelse et produkt Kommissionen og de europæiske lande skal underrettes om konklusionerne af undersøgelsen senest 30 dage efter, at de har fået meddelelse om uregelmæssigheder.

Documents

 

28 JANUAR 2019
OFIS – Guidance for control bodies/authorities on entering the annual report into OFIS
English
(3.11 MB - PDF)
Download

 

10 DECEMBER 2018
Guidelines on imports of organic products into the EU
dansk
(58.43 KB - PDF)
Download

 

17 DECEMBER 2018
Explanatory note for the overview of activities in third countries template
English
(24.34 KB - PDF)
Download

 

17 DECEMBER 2018
Template for overview of activities in third countries
English
(61.32 KB - PDF)
Download