Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Agriculture and rural development

Информация за контролните органи

Информация за контролните органи на трети държави

Организации, които извършват оценка и проверяват производители или дистрибутори на биологични продукти от страни извън ЕС, могат да кандидатстват да бъдат признати от Европейския съюз за контролни органи. Това им позволява да удостоверяват, че продуктите, предназначени за внос в ЕС, са произведени по биологичен начин.

Съществуват определени критерии за признаване на контролни органи, които трябва да бъдат изпълнени, за да може дадено заявление да бъде одобрено. Освен това съществува стандартизирана процедура за признаване.

Европейската комисия предоставя редица документи, за да помогне на кандидатите за признати контролни органи да подготвят своите заявления. Те включват насоки за това как да бъде оформено заявлението и списък с необходимите придружаващи документи.

Добавяне на държави или продукти към обхвата на вашето признаване

Възможно е контролните органи да разширят обхвата на своето признаване, като включат нови продукти или държави.

За тази цел те трябва да предоставят на Комисията актуални данни, като включат:

  • информация за това кои нови продукти и/или държави желаят да добавят към обхвата си (брой на операторите, за които те очакват да действат като контролни органи и обем на вноса);
  • потвърждение, че органите на третата държава са информирани за планираните от тях дейности;
  • оценка от съответния орган за издаване на разрешения за проверка на експертните познания на техните инспектори.

Контролните органи, които искат да разширят обхвата на своето признаване с нови продукти, трябва също така да включат:

  • одитен доклад, основан на пряко наблюдение, изготвен от съответния орган по акредитация, за категорията продукти, за която те кандидатстват, като той трябва да се изготви в страната, от която желаят да изнасят продуктите.

Цялата информация относно евентуална промяна на обхвата трябва да бъде въведена чрез OFIS.

Задължения на контролните и надзорните органи

Признатите контролни органи трябва да изпълнят следните изисквания, за да запазят своя статут:

  • да се уверят, че информацията, свързана с тяхното признаване от страна на Комисията, е актуална, по-специално относно звеното за контакт и координатите за връзка;
  • да поддържат точен онлайн списък на операторите под техен контрол, включително информация за техния статус по отношение на сертифицирането и обхванатите категории продукти;
  • да предоставят годишен доклад до 28 февруари чрез информационната система за биологично земеделие (OFIS);
  • да провеждат разследване във връзка с всички предполагаеми нередности по отношение на даден продукт; да информират Комисията и европейските страни за заключенията от разследването в срок от 30 дни след като бъдат уведомени за нередност.

Documents

 

OFIS – Guidance for control bodies/authorities on entering the annual report into OFIS
English
(3.11 MB - PDF)
Изтегляне

 

Guidelines on imports of organic products into the EU
български
(290.66 KB - PDF)
Изтегляне

 

Explanatory note for the overview of activities in third countries template
English
(24.34 KB - PDF)
Изтегляне

 

Template for overview of activities in third countries
English
(61.32 KB - PDF)
Изтегляне