Skip to main content
Agriculture and rural development

Informacija trečiųjų šalių kontrolės įstaigoms

Organizacijos, vertinančios ir tikrinančios ES nepriklausančių šalių ekologiškų produktų gamintojus ar platintojus, gali teikti paraiškas, kad Europos Sąjunga jas pripažintų kontrolės įstaigomis. Tai leidžia joms sertifikuoti, kad į ES importuoti skirti produktai gaminami ekologiškai.

Yra nustatyti kontrolės įstaigų pripažinimo kriterijai, kuriuos reikia atitikti, kad paraiška būtų patenkinta. Be to, taikoma standartizuota pripažinimo procedūra.

Siekdama padėti galinčioms tapti pripažintomis kontrolės įstaigoms rengti paraiškas, Europos Komisija pateikia keletą dokumentų. Tai, be kita ko, gairės, kaip pateikti paraišką, ir būtinų patvirtinamųjų dokumentų sąrašas.

Šalių arba produktų įtraukimas į taikymo sritį

Kontrolės įstaigos gali išplėsti savo pripažinimo sritį ir įtraukti į ją naujus produktus arba šalis.

Šiuo tikslu jos turi pateikti Komisijai atnaujintą informaciją, kurioje išsamiai nurodoma:

  • informacija apie tai, kokius naujus produktus ir (arba) šalis jos nori įtraukti į taikymo sritį (veiklos vykdytojų, kurie, jūsų manymu, galės veikti kaip kontrolės įstaigos, skaičius ir importo apimtis);
  • patvirtinimas, kad trečiosios šalies valdžios institucijos buvo informuotos apie numatomą jūsų veiklą;
  • jūsų leidimus išduodančios įstaigos vertinimas, siekiant patikrinti jūsų inspektorių patirtį.

Kontrolės įstaigos, norinčios išplėsti savo taikymo sritį ir įtraukti naujus produktus, taip pat turi pateikti:

  • jūsų akreditavimo įstaigos parengtą produkto kategorijos, dėl kurios teikiama paraiška, liudytojo audito ataskaitą, būtinai parengtą šalyje, iš kurios norite eksportuoti.

Visa informacija apie jūsų veiklos srities pakeitimą turėtų būti pateikiama naudojant OFIS sistemą.

Kontrolės įstaigų ir (arba) institucijų pareigos

Kad pripažintos kontrolės įstaigos išlaikytų pripažinimą, jos turi atitikti šiuos reikalavimus:

  • užtikrinti, kad būtų atnaujinta su jūsų pripažinimu Komisijoje susijusi informacija, visų pirma dėl kontaktinio punkto ir kontaktinės informacijos;
  • turėti tikslų internetinį veiklos vykdytojų, kuriuos kontroliuojate, sąrašą, įskaitant jų sertifikavimo statusą ir produktų, kuriems taikomas šis sąrašas, kategorijas;
  • iki vasario 28 d. pateikti metinę ataskaitą, naudojantis ekologinio ūkininkavimo informacine sistema (OFIS);
  • atlikti bet kokių įtariamų pažeidimų, susijusių su produktu, tyrimą; apie tyrimo išvadas turite pranešti Komisijai ir Europos šalims per 30 dienų nuo pranešimo apie pažeidimą.

Documents

 

OFIS – Guidance for control bodies/authorities on entering the annual report into OFIS
English
(3.11 MB - PDF)
Parsisiųsdinti

 

Guidelines on imports of organic products into the EU
lietuvių
(248.7 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

 

Explanatory note for the overview of activities in third countries template
English
(24.34 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

 

Template for overview of activities in third countries
English
(61.32 KB - PDF)
Parsisiųsdinti