Skip to main content
Agriculture and rural development

Informace pro kontrolní subjekty třetích zemí

Organizace, které provádějí hodnocení a inspekce ekologických producentů nebo distributorů ze zemí mimo EU, mohou požádat, aby byly uznány jako kontrolní subjekty ze strany Evropské unie. Díky tomu mohou vydávat osvědčení o tom, že se produkty určené pro dovoz do EU produkují ekologickým způsobem.

Úspěšná žádost o uznání kontrolních subjektů je podmíněna splněním stanovených kritérií. Pro uznávání navíc existuje standardizovaný postup.

Evropská komise dává k dispozici řadu dokumentů, které slouží kontrolním subjektům, které usilují o uznání, jako pomůcka při přípravě jejich žádostí. Patří mezi ně pokyny pro předložení žádosti a seznam nezbytných podkladů.

Přidávání zemí nebo produktů do vašeho rozsahu uznání

Kontrolní subjekty mohou rozšířit svůj rozsah uznání tak, aby zahrnovaly nové produkty nebo země.

Za tímto účelem musí Komisi poskytnout aktualizované informace a uvést:

  • informace o tom, o které nové produkty a/nebo země chtějí rozšířit svůj rozsah uznání (počet hospodářských subjektů, pro něž budou podle svých očekávání zastávat úlohu kontrolních subjektů, a objem dovozu)
  • potvrzení, že orgány třetí země byly o jejich zamýšlených činnostech informovány
  • posouzení ze strany povolujícího orgánu vašeho státu, v jehož rámci se zkontrolují odborných znalostí vašich inspektorů

Kontrolní subjekty, které chtějí rozšířit svůj rozsah uznání o nové produkty, musí rovněž zařadit:

  • zprávu o svědeckém auditu vypracovaná vaším akreditačním orgánem pro kategorii produktů, která je předmětem žádosti, a povinně provedená v zemi, z níž chcete vyvážet

Veškeré informace týkající se změny rozsahu uznání je třeba zadat prostřednictvím OFIS.

Povinnosti kontrolních subjektů/orgánů:

Pokud nechtějí uznané kontrolní subjekty přijít o pravomoci spojené s jejich uznáním, musí:

  • zajistit, aby informace týkající se jejich uznání ze strany Komise byly aktuální, zejména kontaktní místo a kontaktní údaje
  • vést aktuální online seznam provozovatelů, kteří jsou pod jejich kontrolou, včetně statusu jejich certifikace a kategorií výrobků, na které se vztahuje
  • předložit do 28. února prostřednictvím informačního systému pro ekologické zemědělství výroční zprávu
  • vést vyšetřování všech podezření na nesrovnalost, které se týkají daného produktu, a informovat Komisi a evropské země o závěrech šetření do 30 dnů od oznámení nesrovnalosti

Documents

 

OFIS – Guidance for control bodies/authorities on entering the annual report into OFIS
English
(3.11 MB - PDF)
Stáhnout

 

Guidelines on imports of organic products into the EU
čeština
(168.2 KB - PDF)
Stáhnout

 

Explanatory note for the overview of activities in third countries template
English
(24.34 KB - PDF)
Stáhnout

 

Template for overview of activities in third countries
English
(61.32 KB - PDF)
Stáhnout