Skip to main content
Agriculture and rural development

Informacije za izvajalce nadzora

Informacije za izvajalce nadzora v tretjih državah

Organizacije, ki ocenjujejo in pregledujejo ekološke pridelovalce ali distributerje iz držav, ki niso članice EU, lahko zaprosijo, da jih Evropska unija prizna kot izvajalce nadzora. To jim omogoča, da za proizvode, namenjene uvozu v EU, potrdijo, da so bili pridelani ekološko.

Za pridobitev statusa izvajalcev nadzora morajo operaterji izpolnjevati sklop pravil. Poleg tega obstaja standardiziran postopek priznavanja.

Evropska komisija zagotavlja številne dokumente za pomoč potencialnim izvajalcem nadzora pri pripravi vlog. Ti vključujejo smernice o tem, kako napisati vlogo, in seznam potrebnih dokazil.

Dodajanje držav ali proizvodov v vaše področje uporabe

Izvajalci nadzora lahko razširijo obseg priznanja na nove proizvode ali države.

V ta namen morajo Komisiji predložiti posodobljene informacije, ki podrobno navajajo:

  • podatke o tem, katere nove proizvode in/ali države želijo dodati v področje uporabe (število izvajalcev, za katere pričakujete, da bodo delovali kot izvajalci nadzora in obseg uvoza);
  • potrditev, da so bili organi tretje države obveščeni o vaših načrtovanih dejavnostih;
  • oceno strokovnega znanja vaših inšpektorjev, ki jo opravi organ, pristojen za izdajo dovoljenja.

Izvajalci nadzora, ki želijo razširiti področje uporabe na nove proizvode, morajo vključiti tudi:

  • poročilo o presoji prič, ki ga pripravi vaš akreditacijski organ za kategorijo proizvoda, za katero ste zaprosili, pri čemer mora biti poročilo izvedeno v državi, v katero želite izvažati.

Vse informacije v zvezi s spremembo področja uporabe je treba vnesti v sistem OFIS.

Obveznosti izvajalcev nadzora/nadzornih organov

Priznani izvajalci nadzora morajo za ohranitev svojega statusa izpolnjevati naslednje zahteve:

  • zagotoviti posodabljanje informacij v zvezi s priznanjem s strani Komisije, zlasti kontaktnih točk in kontaktnih podatkov;
  • voditi natančen spletni seznam izvajalcev dejavnosti, ki so pod vašim nadzorom, vključno z njihovim statusom certificiranja in zajetimi kategorijami proizvodov;
  • do 28. februarja predložiti letno poročilo prek informacijskega sistema za ekološko kmetovanje (OFIS);
  • izvesti preiskavo vsakršne domnevne nepravilnosti v zvezi s proizvodi; Komisijo in evropske države morate obvestiti o ugotovitvah preiskave v 30 dneh po prejemu obvestila o nepravilnosti.

Documents

 

OFIS – Guidance for control bodies/authorities on entering the annual report into OFIS
English
(3.11 MB - PDF)
Prenesi

 

Guidelines on imports of organic products into the EU
slovenščina
(210.17 KB - PDF)
Prenesi

 

Explanatory note for the overview of activities in third countries template
English
(24.34 KB - PDF)
Prenesi

 

Template for overview of activities in third countries
English
(61.32 KB - PDF)
Prenesi