Skip to main content
Logotip Europske komisije
Agriculture and rural development

Informacije za kontrolne ustanove trećih zemalja

Organizacije koje ocjenjuju ekološke proizvođače ili distributere iz zemalja izvan EU-a i provode odgovarajuće inspekcije mogu zatražiti da im Europska unija prizna status kontrolne ustanove. Na temelju toga stječu pravo certificirati proizvode namijenjene uvozu u EU kao ekološke.

Da bi joj se odobrio zahtjev, organizacija mora ispuniti utvrđene kriterije za priznavanje kontrolnih ustanova te proći standardni postupak priznavanja.

Europska komisija izradila je niz dokumenata za pomoć kandidatima u pripremi zahtjeva, među ostalim upute za podnošenje zahtjeva i popis potrebnih popratnih dokumenata.

Proširenje opsega zemalja ili proizvoda

Područje primjene priznavanja kontrolne ustanove može se proširiti na dodatne proizvode ili zemlje.

Za to je potrebno dostaviti detaljne informacije Komisiji, među ostalim:

  • koje proizvode i/ili zemlje kontrolna ustanova želi dodati postojećem opsegu proizvoda odnosno zemalja (predviđeni broj subjekata koje bi kontrolirala i opseg uvoza)
  • potvrdu da su nadležna tijela treće zemlje obaviještena o njezinim planiranim aktivnostima
  • ocjenu nadležnog tijela kontrolne ustanove za provjeru stručnosti njezinih inspektora.

Kontrolne ustanove koje žele proširiti opseg proizvoda moraju osim toga dostaviti:

  • izvješće o reviziji koju je proveo vještak akreditacijskog tijela za kategoriju proizvoda za koju se podnosi zahtjev; revizija mora biti provedena u planiranoj zemlji izvoza.

Sve informacije o promjeni opsega proizvoda ili usluga treba unijeti u OFIS.

Obveze kontrolnih ustanova/tijela

Kako ne bi izgubile svoj status, priznate kontrolne ustanove moraju ispunjavati sljedeće zahtjeve:

  • redovito ažurirati informacije povezane s njihovim priznavanjem, a posebno kontaktnu točku i podatke za kontakt
  • voditi točan internetski popis subjekata koje kontroliraju, uključujući njihov certifikacijski status i obuhvaćene kategorije proizvoda
  • svake godine do 28. veljače podnijeti godišnje izvješće putem informacijskog sustava za ekološku poljoprivredu (OFIS)
  • provesti istragu u slučaju sumnje na nepravilnosti u vezi s određenim proizvodom te obavijestiti Komisiju i europske zemlje o zaključcima istrage u roku od 30 dana od prijave nepravilnosti.

Documents

 

OFIS – Guidance for control bodies/authorities on entering the annual report into OFIS
English
(3.11 MB - PDF)
Preuzimanje

 

Guidelines on imports of organic products into the EU
English
(59.08 KB - PDF)
Preuzimanje

 

Explanatory note for the overview of activities in third countries template
English
(24.34 KB - PDF)
Preuzimanje

 

Template for overview of activities in third countries
English
(61.32 KB - PDF)
Preuzimanje