Pāriet uz galveno saturu
Agriculture and rural development

Kontroles institūcijām adresēta informācija

Trešo valstu kontroles institūcijām adresēta informācija

Organizācijas, kas novērtē un inspicē bioloģisko produktu ražotājus vai izplatītājus no ārpussavienības valstīm, var lūgt Eiropas Savienību atzīt tās par kontroles institūcijām. Šāda atzīšana dod tiesības apliecināt, ka produkti, kurus paredzēts importēt ES, ir ražoti bioloģiski.

Kontroles institūciju atzīšanai ir noteikti kritēriji, kas jāizpilda, lai pieteikums būtu sekmīgs. Ir ieviesta arī standartizēta atzīšanas procedūra.

Lai palīdzētu potenciālajām atzītajām kontroles institūcijām sagatavot pieteikumus, Eiropas Komisija ir izstrādājusi vairākus dokumentus. To vidū ir vadlīnijas par to, kā iesniegt pieteikumu, un vajadzīgo apliecinošo dokumentu saraksts.

Valstu vai produktu iekļaušana darbības jomā

Kontroles institūcijas savu atzīšanas jomu var paplašināt, iekļaujot tajā jaunus produktus vai valstis.

Šajā nolūkā tām jāiesniedz Komisijai šāda atjaunināta detalizēta informācija:

  • informācija, kādus jaunus produktus un/vai valstis tās vēlas iekļaut savā darbības jomā (paredzamais skaits operatoru, kuri ietilps kontroles institūcijas darbības jomā, un attiecīgais importa apjoms);
  • apstiprinājums, ka trešās valsts iestādes ir informētas par plānotajām darbībām;
  • atļauju izdevējas iestādes novērtējums par inspektoru kompetenci.

Kontroles institūcijām, kas vēlas paplašināt savu darbības jomu, iekļaujot tajā jaunus produktus, jāiesniedz arī:

  • tā dēvētās liecinieku revīzijas ziņojums, ko akreditācijas struktūra sagatavojusi par produktu kategoriju, par kuru iesniegts pieteikums. Tam jānotiek valstī, no kuras plānots eksportēt.

Visa informācija par izmaiņām darbības jomā jāievada OFIS.

Kontroles institūciju/iestāžu pienākumi

Lai atzītas kontroles institūcijas saglabātu savu statusu, tām jāizpilda šādas prasības:

  • gādāt par to, lai ar Komisijas piešķirto atzīšanu saistītā informācija, jo īpaši kontaktpunkts un kontaktinformācija, tiktu atjaunināta;
  • uzturēt pareizu tiešsaistes sarakstu ar kontrolē esošajiem operatoriem, to sertifikācijas statusu un aptvertajām produktu kategorijām;
  • līdz 28. februārim iesniegt gada ziņojumu Bioloģiskās lauksaimniecības informācijas sistēmā (OFIS);
  • veikt izmeklēšanu par visiem pārkāpumiem, kas varētu būt saistīti ar kādu produktu; 30 dienu laikā pēc pārkāpuma paziņojuma saņemšanas informēt Eiropas Komisiju un Eiropas valstis par izmeklēšanas secinājumiem.

Documents

 

2019. GADA 28. JANVĀRIS
OFIS – Guidance for control bodies/authorities on entering the annual report into OFIS
English
(3.11 MB - PDF)
Lejupielādēt

 

2018. GADA 10. DECEMBRIS
Guidelines on imports of organic products into the EU
latviešu
(269.71 KB - PDF)
Lejupielādēt

 

2018. GADA 17. DECEMBRIS
Explanatory note for the overview of activities in third countries template
English
(24.34 KB - PDF)
Lejupielādēt

 

2018. GADA 17. DECEMBRIS
Template for overview of activities in third countries
English
(61.32 KB - PDF)
Lejupielādēt

Pasākumi